אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק ב' / לא תהיה אחרי רבים לרעות

לא תהיה אחרי רבים לרעות

תכט) לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, לנטות אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, אין רבים פחות מג'. ואם אין ב"ד של ג', אין להטות אחרי דינו. ב"ד, השכינה. בג', הם ג' חיות של המרכבה שלה, חג"ת. השכינה נקראת דין תורה, דין של אמת. שעמוד האמצעי, ז"א, נקרא אמת, והשכינה הדין שלו. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, זהו כאילו השליט את ס"מ בעולם. כמ"ש, ותשלך אמת ארצה, ז"א, ומפיל השכינה עימו. ומקים את הגיהינום, בת זוגו של ס"מ, עם ס"מ. במקום של דין אמת הוא מקים שפת שקר. דין אמת עמוד האמצעי, שפת שקר גיהינום וס"מ.

תל) משום זה, כשהדיין דן דין, הגיהינום פתוח לפניו משמאלו, בת זוגו של ס"מ. וחרב על צווארו, שהוא מלאך המוות. ס"מ מאחור הצוואר. והגן עדן פתוח לימינו, ועה"ח פתוח לפניו על ראשו.

תלא) אם דן דין שקר, שולט עליו מלאך המוות ושוחט אותו, ואח"כ שורף אותו בגיהינום. ואם דן דין אמת, הקב"ה מביאו לגן עדן, ומטעימו מעה"ח, שכתוב עליו, ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. לעולם שנברא בתורה, שכתוב בה, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים, ת"ת. חיים שלו, חו"ב, חיי המלך.

תלב) לעולם דין המלכות הוא דין. הדין בלב, שלומדים, הלב רואה. ומשום זה, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואין דיין אלא הקב"ה. מה שעיניו רואות, כי ה' עיניו משוטטות, עיניו על דרכי איש.

תלג) משגיח מן החלונות. בז' נקבי האדם: בשתי עיניים, בשתי אוזניים, בשני נקבי האף, בפה. הרי ז"ס של אמא עילאה. וכך מסתכל במעשיו בשבע, מצד השכינה התחתונה: בשתי ידיים והצוואר, שהם שלוש. ועם גוף וברית, ת"ת ויסוד, הם חמש. ועם שתי רגליים, הרי שבע. שהם ז''ס של השכינה התחתונה. ב' אותיות השם י"ה, ג"ר, עם המילוי יו"ד ה"א, הן שבע אותיות. בשבע אותיות אלו שלו, מסתכל בשבעה נקבים של הראש. ונקראים נקבים ע"ש נקבה, אמא עליונה, שנקביה פתוחות לקבל. ב' אותיות ו"ה, בגוף, שכינה התחתונה, עם אותיות המילוי שלהן וא"ו ה"א, הן ז' אותיות, בז' אותיות אלו שלו, מסתכל בז' איברים שלמטה, ידיים, צוואר, גוף, ברית ורגליים, שהם תיקון הגוף, שבהם עשיית המצוות.

תלד) אשתו של ז"א, השכינה, דומה לגוף, שגופו של אדם התחתון נמשך ממנה. וע"ש המצוות, הוא נקרא איברים, רמ"ח (248) איברים. וע"ש השכינה, הוא נקרא גוף. כי מצד האחר אין גוף, אלא לבוש, שהוא כמ"ש, עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוככֵני. במקום שאין השכינה, לא נקרא גוף ההוא של אדם התחתון, אלא נקרא לבוש של האדם, ז"א, תורה הנקראת אדם. כמ"ש, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כתפארת אדם לשֵבת בית. ובמקום ששם מצווה, השכינה, נקרא גופו של אדם התחתון, גופו של אדם. כמו גופי הלכות ופסקי דינים, שהם שמות השכינה.

תלה) שופט, דיין, שוטר ושליט. הקב"ה שופט. עמוד האמצעי, ז"א, שמצד הבינה, המוחין דג"ר הנמשכים מבינה, שהוא הויה, נקרא שופט. דיין נקרא מצד המלכות. שוטר הוא שליט, כמ"ש, ויוסף הוא השליט. כל הספירות הן שופטים מצד אמא עילאה, בינה, שבה המוחין. ת"ת, הנמשך ממנה, הוא שופט, ובו כלולות כל הספירות. והן שוטרים מצד המלכות, שבה השליטה, והצדיק שוטר ומושל משם.

חזרה לראש הדף
Site location tree