אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק ב' / ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו

ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו

תקמא) ובכל אשר אמרתי אליכם תישָמרו. שהרביתי לכם על דבר עבודתי, תישמרו, שלא יגיע לכם שום דבר רע. תישמרו, משמירה ונטירה שלי בלבד. ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. פירוש אחר על, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, אל תסובבו שתיפלו בין העמים בארץ אחרת, ויקוים בכם מה שכתוב, ועבדת שם אלוהים אחרים.

תקמב) ובכל אשר אמרתי אליכם תישמרו. שמע עמי ואעידה בך. לא יהיה בך אל זר. אנוכי ה' אלוקיך המעלך מארץ מצרים. מקראות אלו אמר דוד ברוח הקודש, ויש להסתכל בהם. שמע עמי, בכמה מקומות הזהירה התורה לאדם, בכמה מקומות הקב"ה מזהיר באדם, והכול לתועלת האדם, כדי שישמור מצוות התורה, שכל מי שישמור דרכי התורה, ועוסק בה, כמי שעוסק בשם הקדוש.

תקמג) התורה כולה היא השם של הקב"ה. ומי שעוסק בה, כאילו עוסק בשם הקדוש, משום שהתורה כולה שם אחד קדוש הוא, שם עליון, שם הכולל שאר השמות. ומי שגורע אות אחת ממנה, כאילו עשה פגם בשם הקדוש. ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. אל תוסיף על התורה, ואל תגרע ממנה. שעושה פגם בשם הקדוש, ומחזק את אלוהים אחרים. ושֵם אלוהים אחרים, זה מי שעוסק בספרים אחרים, שאינם מצד התורה. לא יישמע על פיך. שאסור אפילו להזכירם וללמוד מהם טעם. וכש"כ, טעם על התורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree