אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק ב' / ואל אצילי בני ישראל

ואל אצילי בני ישראל

תקפ) ואל אצילי בני ישראל. זהו נדב ואביהוא. לא שלח ידו, שהעלה אותם לדין לאחר זמן, ולא נענשו כאן. זהו לשבחם שכתוב, ויאכלו וישתו, שזנו עיניהם מאור הזה. אכילה ודאית אכלו וזנו את עצמם מאור הזה. וכאן נקשרו למעלה, שהמשיכו האור מלמטה למעלה, ולא היה בזה חטא, אם לא שסרו מהדרך לאח"כ.

תקפא) ואפילו ישראל בשעה ההיא היו כשרים ונקשרה בהם השכינה. וברית הזה וכל התורה, בזמן אחד היו, שהיו להם אז הארה מכל התורה. וישראל כשעה ההיא לא ראו לעולם. ולעת"ל, עתיד הקב"ה להתגלות על בניו, ויראו כולם כבודו עין בעין, כמ''ש, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון, וכתוב , ונִגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו.

חזרה לראש הדף
Site location tree