אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקהל, חלק ב' / ארבעה תיקונים של תפילה [ד' תקונין דצלותא]

ארבעה תיקונים של תפילה [ד' תקונין דצלותא]

תט) בתפילה מיתקן גופו ונפשו של אדם ונעשה שלם. תפילה היא תיקונים מיתקנים, שמיתקנים כאחד. והם ארבעה תיקונים:

א.תיקון עצמו להשתלם,

ב. תיקון עוה"ז,

ג. תיקון עולם העליון בכל צבאות השמיים,

ד. תיקון השם הקדוש במרכבות הקדושות, ובעולמות כולם למעלה ולמטה.

תי) התיקון הראשון, תיקון של עצמו, משום שצריך לתקן עצמו במצווה ובקדושה, ולהיתקן בקורבנות ובעולות להיטהר. ציצית מצווה, תפילין קדושה, ובאמירת קורבנות ועולות מיתקן כמו שהקריב קורבנות.

התיקון השני, תיקון של עוה"ז, במעשה בראשית לברך להקב"ה על כל מעשה ומעשה באלו הללויה, כמ"ש, הללוהו כל כוכבי אור, הללוהו שמי השמיים. לקיים קיום עוה"ז. ע"ז אומרים בתפילה, ברוך שאמר, שברוך, פירושו, ברוך על הכול.

תיא) התיקון השלישי, תיקון עולם העליון בכל אלו צבאות ומחנות, שהוא השבח, יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם. וכן, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שְׂרפים.

התיקון הרביעי, תיקון התפילה של שמונה עשרה, תיקון של השם הקדוש, התיקון של שם שלם. אשרי חלקי עימכם בעוה"ז ובעוה"ב.

חזרה לראש הדף
Site location tree