אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק א' / מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך

מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך

3. כתוב, מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. כמה יש לבני אדם להסתכל ולדעת בדרכיו של הקב"ה, כי בכל יום ויום יוצא קול, ומכריז ואומר, הישמרו בני העולם, סגרו דלתות העוונות, הסתלקו מהרשת הצדה אנשים, מטרם שתיתפשׂנה רגליכם ברשת הזו. גלגל חוזר בעולם תמיד, הדין של מעלה, עולה ויורד, שמעלה אנשים ומוריד אנשים. אוי לאותם שרגליהם נדחו מחמת הגלגל, כי הם נופלים לתוך עומק השמור לרשעי עולם.

4. אוי לאלו שנופלים לתוך העומק, ולא יקומו ולא יאירו באור הגנוז לצדיקים לעוה"ב. אשרי הם הצדיקים לעוה"ב, שכמה אורות גנוזים ושמורים להם, כמה עידונים מהעולם ההוא צפונים להם, כמ"ש, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. מה רב טובך, זהו אור הגנוז לצדיקים לעוה"ב. כמ"ש, וירא אלקים את האור כי טוב. וכתוב, אור זָרוע לצדיק. זרוע פירושו שנגנז. וע"ז כתוב, מה רב טובך.

5. כתוב כאן, מה רב טובך. וכתוב שם, וירא אלקים את האור כי טוב. כמו ששם נאמר טוב על האור, אף כאן טובך, פירושו אורךָ. אשר צפנת, משום שהסתכל הקב"ה באור ובאלו הרשעים העתידים לחטוא בעולם, גנז אור ההוא, לזכות בו הצדיקים לעוה"ב.

6. למה תחילה כתוב צפנת, ואח"כ כתוב פעלת? צפנת, שגנז אותו לצדיקים. פעלת, כי באור ההוא הגנוז פעל הקב"ה אומנות העולם. כי כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בְּהִבָּראם, באברהם כתוב, כי בהבראם הוא אותיות באברהם. שאותו האור של אברהם, חסד, גנז אותו הקב"ה, ובו פעל אומנות העולם, שכתוב, פעלת לחוסים בך. כלומר, לאלו היושבים תחת צילו של הקב"ה, שחוסים בצילו.

7. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. האומנות שנעשתה באור הזה, מקיימת בני אדם בעולם, והיא קיום שלהם. ואע"פ שהאור גנוז, מתקיימים בו האנשים בעוה"ז. פעלת, האומנות של עוה"ז, שבו נעשה הכול בחשבון. אומנות העולם היא, כעין אומנות המשכן, שהיא אומנות כמו העולם.

8. כתוב כאן, אלה פקודי המשכן. וכתוב שם, אלה תולדות השמיים והארץ, מלמד שמעשיהם שווים, כי כל אלו תולדות שעשו והוציאו שמיים וארץ, כולם נעשו ויצאו בכוח אור הגנוז, וכן פקודי המשכן יצאו בכוח הזה של אור הגנוז. כי כתוב, ובצלאל בן אורי בן חוּר למטֵה יהודה, זהו מצד ימין, אברהם, אור הגנוז. ואיתו אהוליאב, זהו מצד שמאל. והמשכן, המלכות, מצד ימין ושמאל הוקם ונעשה. ומשה, שהיה ביניהם, קו האמצעי, הקים אותו.

חזרה לראש הדף
Site location tree