אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק א' / והוכן בחסד כיסא

והוכן בחסד כיסא

9. והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת באוהל דוד. כשהמחשבה, חכמה, או"א עילאין, עלתה להיתקן, ברצון החדווה מנסתר כל הנסתרים שלא נודע ואינו מושג, שהוא עתיק, הגיע חדווה דעתיק והאירה תוך המחשבה, שהוא אבא, ואז נכנס במקום שנכנס, שהזדווג עם אמא עילאה באור החסד בזיווג שלא נפסק, כמ"ש, כי חפץ חסד הוא.

מבאר ההכנה שנעשתה בחסד ע"י תיקון פרצוף או"א עילאין באור החסד בזיווג פב"פ, כי חפץ חסד הוא, שהזיווג הגדול הזה לא נפסק לעולמים. כי ח"ח הזה שבאו"א נמשך להם מעתיק. כי בעת שעתיק תיקן פרצוף או"א, האיר חדוות אור החסד שבעתיק, אל אבא, עד שחדווה זו התדבק באבא כל כך, שאינו עוד מקבל חכמה, אלא מזדווג עם אמא עילאה בזיווג שלא נפסק בהארת החסדים לבדה. ועל תיקון הזה דאו"א עילאין, כתוב, והוכן בחסד כיסא.

10. עד שאו"א נגנזו, כלומר ניתקנו והתלבשו, בהיכל עליון, בינה, ישסו"ת, היכל הנסתר, שאין החכמה מגולה שם, למעלה במקומו. אבל משם מושפעים ונמשכים כל האורות, אור חסדים מקו ימין, ואור חכמה מקו שמאל, ואור הדעת שבקו אמצעי. אור החסדים מימין נוסע תחילה, ואח"כ נוסעים אור החכמה ואור הדעת.

מצד ימין ניתקן הכיסא שלמטה, המלכות. כי הקב"ה, ז"א, התקין כיסא בחסד, הנמשך מקו ימין דישסו"ת ומאו"א עילאין. ואינו יושב על כיסא, המלכות, אלא בחותם שנקרא אמת, שהוא התיקון דקו אמצעי. כמ"ש, וישב עליו באמת, בתיקון החותם על הכול. באוהל דוד, המלכות, הכיסא למטה.

11. שופט ודורש משפט ומהיר צדק. הוא סוף המקרא. שופט, מצד הדין, קו שמאל. דורש משפט, מצד הרחמים, קו האמצעי. ומהיר צדק, כיסא הדין, ב"ד שלמטה, המלכות. כעין זה, המשכן ניתקן מימין, חסד. וע"ז נמנו כל התולדות, הנמשכים ממלכות, וניתקנו למטה.

חזרה לראש הדף
Site location tree