אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק א' / וייפן אחריו ויראם

וייפן אחריו ויראם

71 . וייפן אחריו ויראם. וייפן אחריו, שהסתכל לאחוריו, אם יחזרו בתשובה או לא. ויראם, ראה בהם שזרע מתוקן אינו ראוי לצאת מהם. ויראם, שנעשו בליל יוה"כ, שאז התעבּרה אימם מהם. מיד, ויקללם בשם ה'.

72 . וייפן אחריו, הסתכל בהם, אם ייענש עליהם.ונפנה מדבר זה, שנפנה מעונש שלהם. ויראם,שראה אותם שעתידים לעשות כמה רעות בישראל.

73 . וייפן אחריו. כמ"ש, ותבט אשתו מאחריו, מאחורי השכינה. וראה שכולם התעבּרו אימותיהם מהם בליל יוה"כ. מיד, ויקללם בשם ה', ותצאנה שתיים דובים מן היער. שניים דובים, היה צריך לומר. אלא נקבות היו, והיו עימהם בניהם, ע"כ אומר דובים ולא דובות. ותבקענה מהם ארבעים ושניים ילדים. שהם כנגד קורבנות של בלק.

חזרה לראש הדף
Site location tree