אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק א' / לבושי הקודש [לבושי דקדשא]

לבושי הקודש [לבושי דקדשא]

166. הנשמה אינה עולה להיראות לפני המלך הקדוש, עד שזוכה להתלבש בלבוש של מעלה להיראות שם. וכן כעין זה אינה יורדת למטה, עד שמתלבשת בלבוש של עוה"ז.

167. כעין זה מלאכים הקדושים של מעלה, שכתוב בהם, עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. כשעושים שליחות בעוה"ז, אינם יורדים למטה עד שמתלבשים בלבוש של עוה"ז. והכול הוא לפי אותו מקום שהולך שם. והנשמה אינה עולה אלא בלבוש המאיר.

168. אדה"ר, כשהיה בגן עדן, היה מלובש בלבוש כעין של מעלה, לבוש של אור עליון. כיוון שגורש מגן עדן, והיה נצרך לגוונים של עוה"ז, כתוב, ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישֵם. מתחילה היו כותנות אור, של אור העליון, ששימש בו בגן עדן.

169. משום שבגן עדן היה משמש בו אור עליון המאיר, וע"כ כשנכנס אדה"ר לגן עדן, הלביש אותו הקב"ה בלבוש של אותו האור והכניסו שם. ואם לא היה מתלבש תחילה באותו האור, לא היה נכנס שם. כיוון שגורש משם, היה צריך למלבוש אחר. אז, ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כותנות עור. וכאן כעין זה, עשו בגדי שרד לשרת בקודש, להביאו אל הקודש.

170. מע"ט של האדם, שעושה בעוה"ז, אלו המעשים מושכים אור של זיו העליון, לתקן לו לבוש לעולם ההוא, להיראות לפני הקב"ה. ובאותו הלבוש שלובש, נהנה ורואה במראה המאירה, כמ"ש, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

171. וע"כ הנשמה מתלבשת בלבושים מיוחדים בשני עולמות, שיהיה לה שלמות בכל, בעוה"ז שלמטה, ובעולם שלמעלה. וע"כ כתוב, אך צדיקים יודו לשמךָ, יישבו ישרים את פניך. אך צדיקים יודו לשמך, הוא בעוה"ז. יישבו ישרים את פניך, בעולם ההוא.

חזרה לראש הדף
Site location tree