אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק א' / כל מערכה בשלוש [כל סדרא בתלת]

כל מערכה בשלוש [כל סדרא בתלת]

131.ונחושת התנופה שבעים כיכר. כל זה ירד למטה, בצורה עליונה של האמונה, מלכות. כעין זה עשה נבוכדנצר הרשע צלם ההוא שהתקין. כי זה לעומת זה עשה אלקים. אלא שנבוכדנצר לא עשה כן, אבל בחלומו ראה צלם, אשר ראשו של זהב, ואח"כ כסף, ואח"כ נחושת. ברזל וחרס שהיו בצלם, למה אינם במשכן? משום שאינם חשובים להכניסם לקודש. ואלו, זהב כסף ונחושת, שהם חג"ת, נכנסו.

132. המשכן הוא בשלושה במתכות האלו, זהב כסף ונחושת. ובשאר דברים היה ארבע, כנגד חו"ג תו"מ, כגון תכלת מלכות, ארגמן ת"ת, תולעת שָׁני גבורה, ושֵׁשׁ חסד. וכגון ארבעה טורי אבן, כנגד חו"ג תו"מ.

133.מהם בשלושה, מהם בארבע, מהם בשניים, מהם באחד. אבל כל מערכה בשלוש. ג' מערכות הן, המתחלקות לכל רוח, לארבע רוחות העולם, ובכל מערכה שבכל רוח יש שלוש מערכות אחרות.

ד' רוחות העולם הם חו"ב תו"מ. בז"א ומלכות הם חו"ג תו"מ. ואע"פ שנכללים זה מזה אינם ד"פ ד', אלא ג"פ ד', שהם י"ב (12). מטעם כי חו"ג תו"מ אלו הם ג' קווים חג"ת, ומלכות המקבלת ג' הקווים, כי המלכות מבחינתה אין לה, אלא רק ג' הקווים שמקבלת מז"א בעלה. וע"כ יש רק ג' קווים בכל רוח, שהם י"ב, ואינם ט"ז (16). כל מערכה בשלוש, ג' קווים, ג' מערכות הן, המתחלקות לכל רוח, שבכל רוח מד' רוחות חו"ג תו"מ, יש ג' קווים. ובכל מערכה שבכל רוח, בכל קו וקו, יש שלוש מערכות אחרות, כי ג' הקווים שבכל רוח נכללים זה מזה, ויש בכל קו ג' קווים. נמצא שיש תשעה קווים לכל רוח.

134.הסדר הראשון בצד מזרח, ת"ת. ג' סדרים, ג' קווים, משום שכלולים זה מזה, נמצא ט' קווים. וכמה אלף ורבבות מדרגות נמצאות תחתיהם. אלו ט' סדרים, שהם ג' קווים, שכל קו כלול מג', כולם מונהגים באותיות רשומות, כ"ז (27) אותיות שבא"ב, כ"ב (22) אותיות ומנצפ"ך הכפולים. וכל סדר, כל קו, מסתכל, כדי לקבל שִפעו, לאלו האותיות הרשומות, מכ"ז האותיות המיוחסות אליו. וכן לכל סדר וסדר, לכל קו וקו, שכולם נוסעים באותיות הרשומות, ואלו למעלה מאלו, ועומדים אלו על אלו.

שורש ג' קווים הם ג' הפעולות, הנעשים בג' נקודות חולם שורוק חיריק שבבינה. שביאת האות י' באור הבינה ונעשית אויר, המחלקת המדרגה, היא נקודת החולם. ויציאת הי' מאויר, החוזר ומשלים המדרגה, אלא שסותם האור, היא נקודת השורוק. ועליית ז"א במ"ן ומסך דחיריק, לייחד ב' נקודות אלו זו בזו ולפתוח הארתם, היא נקודת החיריק.

נקודות בבינה, אותיות בזו"ן. ג' פעולות שמהם נמשכים ג' קווים, הם ג' אותיות העומדות במערכה של ימין שמאל ואמצע. באופן, ששורשי ט' קווים שבכל צד מג' צדדים דרום צפון מזרח, הם כ"ז אותיות, ט' אותיות לכל צד. ורוח מערב, מלכות, מקבלת לתוכה את כולם.

135.וכשאלו אותיות פורחות באוויר של הרוח הממונה על הכול, ביאת י' באור ונעשה אויר שבאות הימנית, ויציאת הי' מאויר, שחזר ונעשה אור, שבאות השמאלית, אשר האוויר הזה ממונה על כל סדר יציאת המוחין, שכולם יוצאים ע"פ סדר של ג' קווים, הנמשכים מהשינויים הנעשים באוויר הזה. אז כל האותיות נוסעות.

ואות אחת בוטשת מלמטה, האות האמצעית מנקודת החיריק, ז"א העולה למ"ן, ונעשה זיווג על מסך דחיריק שלו, המוציא קומת החסדים, המאחדת הימין והשמאל. והאות ההיא עולה באו"י, ויורדת באו"ח. ושתי אותיות, ימנית מנקודת החולם, ושמאלית מנקודת השורוק, פורחות על האות האמצעית.

ואות מלמטה, האמצעית, עולה מלמטה למעלה, שהוא ז"א העולה לבינה ומייחד ב' קווים ימין ושמאל שבבינה. ומתחברת בהם ונעשו ג' אותיות, כולן לפי האותיות יה"ו, שהם ג' תוך מראה המאירה, ז"א, אשר י' ימין, ה' שמאל, ו' האמצעי. מאלו מתחלקים שלושה סדרים, ג' קווים, והם ב' אותיות, שנמשכות מחולם שורוק, ימין ושמאל דבינה. ואות אחת העולה, ז"א העולה מלמטה אל הבינה, מתחברת עימהן, והן שלושה.

136.אלו ב' האותיות העליונות העולות באוויר, הימנית והשמאלית, כלולות זו בזו, חסד ודין. ומשום זה הן שתיים. והן מעולם העליון, ימין ושמאל שבבינה, הזכר. שנבחנות לזכרים, כי בינה זכר. והאות האמצעית, העולה ומייחדת אותן זו בזו, נקבה. כי להיותה ז"א, העולה למ"ן לבינה, ע"כ נחשב בערך ב' אותיות של הבינה, נקבה. והיא נכללת בשתיהן.

137.כמו שהנוקבא מלכות, נכללת מב' צדדים, מימין ושמאל דז"א, ומתחברת בהם, כמ"ש, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, אף כך האות האמצעית, הנקבה, מתחברת בשתי האותיות האחרות שבב' הצדדים ימין ושמאל. אלו ב' האותיות העליונות, מבינה, ואלו האמצעיות המייחדות כל ב' האותיות העליונות, הם תחתונים, מז"א. והכול הוא אחד, זכר ונקבה. שכל ב' אותיות עליונות הן זכרים, וכל אות המייחדת אותן, העולה מהתחתון, היא נקבה.

138.כי כשנברא העולם, כשבינה האצילה את ז"א, שנקרא עולם, אלו ב' אותיות, הימנית והשמאלית, הנמשכות מחולם שורוק, שהן מעולם העליון, מבינה, הן שהולידו כל הדברים שלמטה, שבז"א, בצורתן ממש. אבל האות האמצעית הנמשכת מחיריק, אין בה שום צורה חדשה, חוץ ממה שמייחד הימין והשמאל. משום זה, מי שיודע אותן ונזהר בהן, אהוב הוא למעלה ואהוב הוא למטה.

בריאת העולם, ז"א, נעשה ע"י עליית ז"א למ"ן אל הבינה, ונעשה שם קו האמצעי, לייחד ב' הקווים ימין ושמאל שבבינה. ובזה קיבל כל המוחין, הנמצאים בב' הקווים שבבינה. ונמצא שכל הצורות הנמצאות בב' קווים ימין ושמאל דבינה, נמצאות בז"א. אבל מקו האמצעי דבינה, הנמשך בז"א, אין משם שום חידוש צורה, שהרי הוא בחינת ז"א עצמו, שעלה שם. ולפיכך ב' אותיות ימין ושמאל נחשבות לזכרים, למשפיעים. ואות האמצעית נחשבת לנקבה, המקבלת מהזכרים. וכל הג' הם כגוף אחד.

139.אלו האותיות כולן, כל כ"ז אותיות שבא"ב, הן זכרונוקבא, שמהן זכרים ומהן נקבות, להיכלל במים עליונים, הזכרים, ובמים תחתונים, הנקבות. והכול אחד. וזהו ייחוד שלם. וע"כ, מי שיודע אותם ונזהר בהם, אשרי הוא בעוה"ז, ואשרי הוא בעוה"ב. משום שהוא עיקר ייחוד השלם כראוי.

האותיות מתחלקות לקבוצות של שלוש שלוש, ב' זכרים למעלה, ונקבה אחת באמצעם מלמטה. שלוש שלוש מצד זה ומצד זה. בייחוד אחד, שצד ימין וצד שמאל מתייחדים ע"י האמצעי בייחוד אחד, בשלמות הכול. וכולן הן סדר עליון שבבינה. כמו בעת שיצאו ג' הקווים השורשיים שבבינה ונכללו זה מזה, ונעשו בה ג' קבוצות של ג' קווים, כך כ"ז אותיות שבמלכות, שהיא המשכן, נחלקו אחריהם לקבוצות של ג' אותיות.

140. הסדר השני לצד דרום, חסד. ג' סדרים, ג' קווים, ובכל סדר, בכל קו, שלוש שלוש, שכל קו מג' הקווים כלול מכל השלושה, והם תשעה. וכך נחלקות האותיות לכל צד, לימין שמאל ואמצע, כמו שנאמר קודם על צד מזרח, להתחבר הכול יחד. משום שיש אותיות הנקבה, ואותיות הזכר, ומתחברות כולן כאחד, והן אחד בשם הקדוש השלם יה"ו.

ואצלם סדרים ממונים, קבוצות של שלוש שלוש, כמו בצד מזרח. וכולן יוצאות מסדר האבות שלמעלה, שהם ג' קווים דבינה, כסדר שניתקנו האותיות יה"ו שבשם הקדוש. אלו ט' סדרים כולם מונהגים באלו אותיות הידועות, ג' קבוצות של ג' אותיות, ימין ושמאל ואמצע, כברוח מזרח, ונוסעות בהם. וכמה צבאות ורבבות מלאכים, כולם למטה, נוסעים ומונהגים כסדר הזה.

141.הסדר השלישי לצד צפון, גבורה. ג' סדרים לרוח ההוא, שהם תשעה. כי בג' סדרים יש ג' ג' לכל צד, ג' קווים שכל קו כלול מג' קווים, והם תשעה. ואלו סדרים הם לג' צדדים, ימין שמאל אמצע, הכול כמו ברוח מזרח ודרום.

142.27 סדרים באותיות, שהם כ"ז. ואע"פ שהן רק כ"ב אותיות בא"ב, אבל שלמות האותיות עם מנצפ"ך הכפולות, הן 27. ונמצא, כמו שהאותיות כ"ז, כך הסדר של סדרים כ"ז, לשלושה שלושה סדרים לכל רוח, מג' רוחות מזרח דרום צפון. נמצא שאלו שלושה מרוח דרום, הם תשעה, שכל קו מג' קווים כלול מג', והם ט'. ואלו שלושה של רוח צפון, הם ט'. ואלו שלושה של רוח מזרח הם ט'. ונמצאו כולם יחד 27.

143.אלו כ"ז הם ט' אותיות בנקבה, שתתחברנה עם י"ח (18) האותיות האחרות שבזכר. כל ג' אותיות הם ג' קווים הנמשכים מבינה, שכל ב' אותיות עליונות, הימנית והשמאלית, הן זכרים, וכל אות שלישית שמתחתיהן המייחדת אותן, נקבות. וט' האותיות הנמצאות בכל רוח, הן ג' קבוצות של ג' ג'.

נמצא, שבכל רוח שש אותיות זכרים, ג"פ שתי האותיות העליונות שבכל קבוצה, ושלוש אותיות נקבות, ג' האותיות האמצעיות שבכל קבוצה. באופן, שיש שישה זכרים ושלוש נקבות ברוח מזרח, וכן שישה זכרים ושלוש נקבות ברוח דרום, וכן שישה זכרים ושלוש נקבות ברוח צפון, שביחד הם, י"ח זכרים וט' נקבות.

ג' אותיות נקבות הן בכל רוח מג' רוחות, וג"פ ג' הן ט'. שש אותיות זכרים בכל רוח מג' רוחות, וג"פ שישה הם י"ח, הרי שכ"ז האותיות נחלקות לתשע נקבות, וי"ח זכרים.

144.כעין אלו האותיות שבעולם העליון, בינה, יש אותיות אחרות למטה, במלכות. האותיות העליונות שבבינה גדולות, והאותיות התחתונות שבמלכות קטנות. והכול זה כמו זה, כל הנוהג באותיות שבבינה נוהג ג"כ באותיות שבמלכות. וכן נוהג זכר ונקבה שבאותיות. וע"כ כל מה שבמלכות הכול בסוד עליון שבבינה.

חזרה לראש הדף
Site location tree