אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / מצודות לוכדות נמצאות [טסקורי קמיטין שכיחין]

מצודות לוכדות נמצאות [טסקורי קמיטין שכיחין]

287.בסודות עליונים, באורות עליונים, מצודות לוכדות נמצאות, הדינים שבקו שמאל. האורות עולים ויורדים. המצודות נמצאות בעמדה שלהן. האורות, גלגלים מסובבים,נמצאים מזמן שהעפר התקבץ,מסובבים את העולם בסיבוב.

חו"ג תו"מ דז"א מכונים ד' רגלי הכיסא, הבינה, ומבחינת המרכבה הם מכונים ד' גלגלים, ג' קווים ומלכות המקבלת אותם. ומכונים גלגלים מסובבים, מטעם שמאירים בגלגולם ובנסיעתם. והם נשלמו ביום ג' של מעשה בראשית, שאז ניתקנה המלכות ממה שהייתה, מטרם ביאת קו אמצעי, בבחינת עפר יבש ומפוררת, בד' שבאחד, והתקבץ העפר ונעשה ארץ מוציאה פירות ע"י שקיבלה מקו אמצעי, ואז נשלמו ד' הגלגלים.

ע"כ נאמר, נמצאים מזמן שהעפר התקבץ, משעה שכתוב, תַדשא הארץ דשא. והם מאירים ע"י סיבובם אל המלכות, שנקראת עולם, נוקבא דז"א. ואלו הגלגלים מסובבים את העולם בסיבוב, כי אינם מאירים לעולם, נוקבא דז"א, אלא ע"י סיבוב. וע"כ נבחן שמסובבים את העולם.

288.בסיבוב שמסובבים המדבריות, שליטת הקליטה של החכמה בתוכם. גלגל אחד יש בהם, שמסובב ואינו מסובב, עומד ב- 12,000 עולמות. נמצא בין הגלגלים, עולה ונוסע בתוכם.

העולם נחלק ליישוב ולמדבריות. קו ימין מיוחס ליישוב, קו שמאל מיוחס למדבריות. בסיבוב שמסובבים המדבריות, קו שמאל, שליטת הקליטה, השגת החכמה, בתוכם. כי מסיבובים דקו שמאל נמשכת החכמה.

הגלגל הרביעי, מלכות, אינו נחשב לקו מיוחד, אלא שמקבל מג' הקווים, ויש גם בו ג' קווים. והוא מסובב ואינו מסובב, כי מבחינת ג' קווים שמקבל נחשב למסובב, אבל מבחינת עצמו אין בו סיבוב, ע"כ נחשב שאינו מסובב. עומד ב-12,000 עולמות, כי ג' קווים שבו מאירים בחו"ג תו"מ שבו, וג"פ ד' הם 12, והארת החכמה שבהם מכונה אלפים, וע"כ הם 12,000 עולמות, שגלגל הרביעי עומד עליהם. משום שנמצא בין ג' קווים, הוא עולה ונוסע בתוכם, וסיבובו בא לו מטעם שמצא בג' קווין, אבל מבחינת מה שהוא 12,000 עולמות ולא 16,000, נחשב שאינו מסובב, שהרי בחינתה עצמה חסרה. כי אפילו במלכות אין יותר מג' קווים, ולא בחינת מלכות.

289.תחת הגלגל הרביעי עומד עמוד אחד, התקוע עד תהום הגדול, שבתהום הגדול מתגלגלים אבנים, בתוך התהומות הם עולים ויורדים. העמוד ההוא עומד עליהם, נוסע ואינו נוסע, תקוע מלמעלה למטה. מסובבים ר"כ (220) גלגלים אחרים מסביב העמוד ההוא.

תהום הגדול, מלכות הממותקת בבינה. העמוד התקוע, היסוד דז"א. תחת הגלגל הרביעי, מלכות שמחזה ולמעלה דז"א, כלומר, מחזה ולמטה דז"א, עומד עמוד אחד, יסוד דז"א, התקוע עד תהום הגדול, המלכות הממותקת.

בתהום הגדול מתגלגלים אבנים, מסכים, בתוך התהומות, בתוך המלכויות, הם עולים, שהמסָכים מעלים או"ח, ויורדים, ויורד או"י, כדרך הזיווג של אור העליון על המסך שבכלי מלכות. העמוד ההוא עומד עליהם, שאור העליון נמשך דרך היסוד אל האבנים האלו.

היסוד מקבל כל הבחינות שבפרצוף הז"א, והוא עצמו קו האמצעי שמחזה ולמטה דז"א. ולפי זה גם הוא נחשב בין ג' קווים הנוסעים. שמצד אחד נחשב לנוסע, להיותו קו האמצעי, וגם מקבל חו"ג תו"מ של מעלה, וא"כ הוא נוסע כמוהם. ומצד אחד נחשב שאינו נוסע, כי במקום שמחזה ולמטה אין נסיעת הקווים, אלא ממה שמאירים עליהם הגלגלים שלמעלה מחזה. תקוע מלמעלה למטה, שממשיך כל מה שיש מלמעלה לחזה דז"א, למקום שלמטה מחזה דז"א.

היסוד כלול מחכמה ומחסדים, ונקרא אברך, אותיות אב רך, מחכמה אב, מחסדים רך. אמנם השליטה שבו לחסדים, והחכמה בהתכללות בלבד. ונאמר, מסובבים ר"כ גלגלים אחרים מסביב העמוד ההוא, לא כגלגל הרביעי, שהשליטה שבו לחכמה, אלא הגלגלים המסובבים ומאירים מסביב היסוד, ר"כ גלגלים, הם חסדים בלבד, הנקראים רך. ועוד, ר"כ מורה על הארה כללית של כל כ"ב אותיות, שכל אות יש בה ע"ס ועשר פעמים כ"ב הם ר"כ.

290.הגלגל האחר שעל העמוד התקוע, הגלגל הרביעי, העומד ב-12,000 עולמות, מסובב בתוך המשכן, שהוא נוקבא דז"א, מסובב ואינו מסובב, ומשכן עומד על 12,000 עולמות. במשכן נמצא כרוז הקורא, הישמרו מהגלגל המסובב.

291.מי שהוא בעל עיניים בתבונה, יידע ויסתכל בחכמת אדונו, ויידע אלו דברים עליונים, שמפתחות ריבונו נמצאים שם, אשר הם צפונים בתוך המשכן הקדוש, אשריהם בעוה"ז, ואשריהם בעוה"ב. עליהם כתוב, אשרי אדם, עוז לו בךְ, מסילות בלבבם. אשרי תבחר ותקָרֵב ישכון חצריך, נשׂבעה בטוּב ביתֶךָ, קְדוש היכלֶךָ.

חזרה לראש הדף
Site location tree