אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / ותיפול מעל הגמל

ותיפול מעל הגמל

301.כתוב,ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלָזה ההולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני. מקרא זה למה כתוב בתורה? האם משום שראתה יופיו של יצחק נשמטה מעל הגמל?

302.אלא בשעה שהגיעה רבקה אל יצחק, שעת תפילת המנחה הייתה, שמתעורר הדין בעולם, וראתה אותו ברוגז דין קשה, וראתה שהסיום של דין קשה למטה הוא גמל, המוות. משום זה ירדה והשמיטה את עצמה מהגמל. כי כשהדין הקשה מסתכל, מתחזק הגמל, ומשום זה השמיטה עצמה ממנו, ולא ישבה שם.

303.גמל זה, הוא כמ"ש, וגמולו ישלם לו. כי גמל לשון גמול, גמול של הרשעים. כמ"ש, אוי לרשע רע כי גמול ידיו ייעשה לו. וזהו גמל, העומד לאכול הכול ולכלות הכול. ומוכן תמיד נגד בני אדם. משום זה, מי שראה בחלומו גמל, הראו לו, שנגזר עליו המוות, וניצל ממנו.

304.צד הטומאה נקרא גמל, שגרם מוות לכל העולם. וזה שהסית אדם ואשתו לעצה"ד. רכב עליו ס"מ, שבא להטעות את העולם, וגרם מוות לכל. ומשום זה בא ושלט על כל. אדם משך אותו אליו, וכיוון שמשך אותו אליו, אז נמשך אחריהם, עד שהסית אותם. משום זה אמר שלמה, ואל תקרב אל פתח ביתה. כי כל מי שקרב לביתה, היא יוצאת ומתקשרת ונמשכת אחריו.

305.רבקה, שראתה את יצחק בדין קשה, וראתה שמהצד ההוא יוצא דין אחר חזק מזוהמה של זהב, מיד, ותיפול מעל הגמל, כדי להתרפות מהדין של הזוהמה ההיא. כתוב, קול ה' משלם גמול לאויביו, מזוהמה.

306.כשעשו ישראל המעשה וגרמו חטא, מה הטעם עגל? הם לא בחרו בעגל, אלא אמרו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילך לפנינו. ואהרון, היה רצונו לעכבם. וא"כ, מי בחר בעגל?

307.אלא ודאי העבודה נעשתה כראוי. בעת שנִברר הזהב, קו שמאל, יוצאת פסולת ונבדלת לכמה בחינות שמאל. לאלו שיש להן צבע אדום, שהוא מראה הזהב הנמצא בהרים, בעת שהשמש בכוחו, כי כוח השמש מראה הזהב ומוליד אותו בארץ. והממונה על כוח השמש, המראה שלו כעגל, ונקרא, קֶטב יָשׁוּד צהריים.

ההיתוך האדום הזה של זהב, יוצא מתוך העגל, וכן כל אלו שבאים מצד האדום, מרוח הטומאה, ומתפשטים בעולם. ע"כ נעשה עגל מהיתוך הזהב שהשליך אהרון באש. חו"ב תו"מ שבשמאל, שור פרה עגל עגלה. ת"ת שבשמאל, עגל. משם נמשך הס"א ועגל הזהב.

חזרה לראש הדף
Site location tree