אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / פסולת הזהב [סוספיתא דדהבא]

פסולת הזהב [סוספיתא דדהבא]

308.רוח הטומאה הוא נחש הרע. רוכב עליו ס"מ. והם זכר ונוקבא, ונקראים אלה. מזדמנים בעולם בכל הבחינות שלהם. רוח הקודש נקרא, זאת, שהיא הברית, הרושם הקדוש, הנמצא תמיד עם האדם, עטרת יסוד. וכן נקרא, זה, כמ"ש, זה ה'. וכתוב, זה אלי. אבל אלו נקראים אלה, כמ"ש, אלה אלוהיך ישראל. וכתוב, גם אלה תשְכחנה, הסובב על מעשה העגל. ואנוכי, שהוא זאת, לא אשכחךְ.

כתוב, על אלה אני בוכייה. כי חטא העגל, שנקרא אלה, גרם להם לבכות. חטא העגל נקרא אלה, כי אותיות אלה הם בינה ותו"מ, שנפלו מכל מדרגה למדרגה שמתחתיה, שכו"ח שנשארו במדרגה הם מ"י דאלקים, ובינה ותו"מ, שנפלו, הם אל"ה דאלקים. אמנם אח"כ חזרו למדרגה ונעשו לקו שמאל. ואח"כ ע"י קו האמצעי חזרו והתחברו אותיות אל"ה עם אותיות מ"י, ונשלם השם אלקים. אבל חטא העגל היה, שהתדבקו בקו שמאל לבדו, ולא רצו בקו האמצעי.

נמצא, שאותיות אל"ה, שהן שמאל, לא התחברו עם אותיות מ"י שבימין, שיושלם שם אלקים, אלא עשו פירוד בשם אלקים, מחמת שלקחו את קו השמאל לבדו, שהוא אלה. הרי שכל חטא העגל היה מחמת שהפרידו אותיות אל"ה מן אלקים ולקחו אותם לעצמם. כמ"ש, אלה אלוהיך ישראל. וזה גם החטא של עצה"ד, שס"מ והנחש פיתו אותה, להפריד אלה מן אלקים. וע"כ הם נקראים אלה.

309.על אלה אני בוכייה, משום שניתנה רשות למקום הנקרא אלה, לשלוט על ישראל ולהחריב ביהמ"ק. אני בוכייה, זהו רוח הקודש, המלכות, הנקראת אני.

310.הלוא כתוב בתוכחה, אלה דברי הברית? ודאי, וגם כאן סובב על הס"א, כי כל אלו הקללות אינן מתקיימות אלא מתוך אלה, ששם כל הקללות. הס"א ארור, כמ"ש, ארור אתה מכל הבהמה. ומשום זה הקדים ואמר, אלה, העומד על מי שעבר על דברי הברית. כמ"ש, אלה המצוות, אשר ציווה ה' את משה. כי מצוות התורה הן לטהר האדם, שלא יסור לדרך הזה של אלה, ויישמר מהם וייפרד מהם. וכתוב, אלה המצוות, שהמצוות באות לטהר אלה.

311.אלה תולדות נוח. גם שם היה הס"א, כי יצא חם, אבי כנען, וכתוב, ארור כנען. וזהו שכתוב, אלה, שהוא ארור.

312.וע"כ כל אלו הם היתוך פסולת הזהב. ואהרון הקריב זהב, שהוא הצד שלו, מבחינת מה שהוא כלול בכוח האש. שהימין כלול בשמאל. וע"כ אהרון, שהוא ימין, היה כלול בשמאל, כוח האש. וצד השמאל הוא זהב ואש.

חזרה לראש הדף
Site location tree