אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / שש מדרגות דס"א

שש מדרגות דס"א

424.התחלת הנקודה, הנמצאת תחת המדרגות דס"א, שהיא המלכות דס"א, התחלתה בראש המדרגות דס"א, שלחוץ מהקדושה, ראש של הזכר דס"א, הנמצא רוכב על גמל אחד, ס"מ הרוכב על גמל. והוא ראש לחוץ מהקדושה, מערבוב אחד שבחושך להתפשט, שהתערב עשן בחושך והתפשטו יחד.

הדינים אינם נשלמים בפעם אחת, תכף בראשית גילוי שלהם, אלא צריכים להתגלות הרבה פעמים, עד שמשיגים כוח לפעול ולהעניש. תחילת גילוי הדינים, הנמצאים במלכות דס"א, היא בראש הזכר דס"א, והם נשלמים במלכות דס"א, שבסוף המדרגות.

425.כי כאשר העשן יוצא מרוגז חזק, מתפשט העשן והולך רוגז אחר רוגז, זה על זה, וזה רוכב ושולט על זה, במראה של זכר ונקבה, כדי להיות הכול רוגז חזק.

כל העונשים והדינים נמשכים מקו שמאל דקדושה, מטרם שהתחבר עם הימין. ואותם הנאחזים בו, נענשים תחילה בחושך, שהאורות שלהם נהפכו לחושך. ואח"ז מתגלה עליהם מלכות דמידת הדין הקשה, כמ"ש, לפתח חטאת רובץ. והעונש הראשון מכונה דינים דדכורא, והשני מכונה דינים דנוקבא. וכששני עונשים אלו מעורבים יחד, הם מכונים עשן. כי האש, דינים דנוקבא, מעורב עם החושך, כמו העשן, שהוא אש ומחשיך, כי החושך מעורב בו.

מפרש מהו רוגז חזק. שנאמר, מתפשט העשן והולך רוגז אחר רוגז. הרוגז הראשון, על הדבוקים בשמאל, מביא עליהם החושך. ורוגז השני, מביא עליהם גילוי המלכות דמדה"ד. זה על זה, שקרובים זה אל זה, כמ"ש, לפתח חטאת רובץ. וזה רוכב ושולט על זה, החושך שולט על דינים דמלכות דמדה"ד, להיותם במראה של זכר ונקבה, שהחושך הוא בחינת דינים דדכורא, ומדה"ד שבמלכות היא דינים דנוקבא. וע"כ הזכר שולט על הנקבה. כדי להיות הכול רוגז חזק, כלומר, שב' הרוגזים מתחברים יחד, ונעשים דין אחד חזק, הנקרא עשן.

426.וכשמתחיל העשן להתפשט, לוחץ מתוך הרוגז, להתפשט בלחיצת נקודה אחת, ואח"כ מתפשט עשן הרוגז, באלכסון. כמו נחש ערום להזיק.

יש ב' בחינות דינים דנוקבא:

א.מלכות דמדה"ד, שאינה נמתקת בבינה.

ב.מלכות הנמתקת בבינה.

בתחילת התפשטות העשן בב' העונשים, דינים דדכורא ודינים דנוקבא, היו הדינים דנוקבא מבחינת נקודת המלכות דמדה"ד. ואח"כ התפשט בדינים, הנמשכים ממלכות הממותקת בבינה, שהיא מכונה אלכסון. וכן הנחש נאחז בדינים אלו דמלכות הממותקת בבינה, כדי שיוכל לעלות ולהיאחז בבינה. כמו נחש ערום להזיק, כי כן דרך הנחש הערום.

427.ראש היוצא להתפשט, הוא ראש הזכר דס"א, מדרגת חשכה, דינים דדכורא, עולה ויורד הולך ומשוטט ונח במקומו. שאינו מוצא מקום להתיישב בו, עד שעמדה המדרגה להתיישב, מהתחברותה עם העשן, היוצא מתוך הרוגז. ואז הוא נקרא צל, ערבוב של חושך. והוא צל על מקום אחר, שנקרא מוות, שבו עצמו עוד הדינים אינם מגולים כלל, אלא הוא התחלה להם. והם מתגלים כנוקבא שלו, הנקראת מוות. וכשמתחברים שניהם יחד, נקראים צַלמוות. שהם ב' מדרגות, המתחברות יחד.

428.צל הוא התחלה לנקודה תחתונה דס"א שמבחוץ, התחלה לנוקבא שלו. צל הוא חשכה המרוחקת מנקודה הקדושה העומדת באמצע, המלכות דקדושה, מחמת הדינים שקיבל מהעשן, הדינים דנוקבא שבצל. הוא נקודה שאינה עומדת ואינה נראית, ולא נרשמה בגוונים. רק התחלה, ושום דין אין ניכר בה, וממנה התפשטה התפשטות לחוץ ולמטה, והנקודה עצמה שקעה ואינה נראית ואינה נרשמת.

429.נקודה זו התפשטה למטה לימין ולשמאל, והתפשטה באמצעה בתוך החושך, חג"ת דס"א, כנגד אלף ומאה. ב' עמודים נחקקים לצד זה ולצד זה, כנגד נו"ה. והחושך התפשט בתוך צבע שחור ואינו שחור. הדינים דנוקבא שבו, המעורבים בחושך, נקראים צבע שחור. אבל עוד אינו שחור, שהרי אין לו שום צבע שיתקיים בו. ובהתפשטות של החושך נמצאים החשכוֹת ששימשו במצרים. כמ"ש, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. וכתוב, ויָמֵש חושך.

שבחושך מצרים היה עירוב של דינים דדכורא ודינים דנוקבא. שמצד דינים דדכורא, שיש שם ג"ר, כתוב, לא ראו איש את אחיו, כי מחמת הדינים של חושך לא יכלו לראות. ומצד דינים דנוקבא, הממעטים הג"ר, כתוב, לא קמו איש מתחתיו, כי קימה פירושו ג"ר. וכן כתוב, וימש חושך, שפירושו, שיש ממשות בחושך, הדינים דנוקבא שבו. וכל אלו הם התפשטות הבאה מצל.

ונאמר, כנגד אלף ומאה, שרומז לעניין עשתי עשרה (11), שהס"א חסר מפרצוף י"ב (12), שהוא זכר דכתר. כי כל המוסיף גורע, שמוסיף ע' על שתי עשרה, ונעשים אחד עשר. וזהו שכתוב, עשתי עשרה יריעות עיזים. וכל אחת כלולה ממאה, הם אלף ומאה.

430.התפשטות זו מתפשטת בכמה מינים המשונים זה מזה. בתוך ההתפשטות יוצא אור שנצבע בזהב אדום. התפשט האור הזה, וכיסה החושך שבראש שלו, שהתערב בחושך. וע"כ, הוא זהב שנכלל בו חושך.

מבואר כאן סדר אחר של חג"ת נה"י דזכר דס"א, שתחילה יצא בו הזהב, גבורה, שמאל, היונק הארת חכמה משמאל דנוקבא. ואח"כ נכלל הזהב בחושך והתערב בו. והסתיים הגבורה שלו. וזה הכלל, שכל ספירות שלו בבחינת חושך.

431.החושך הזה שבגבורה, התפשט לימין ולשמאל. שמתוך ב' צדדים אלו יצא גוון אחד של כסף, חסד שבו, שאינו מאיר. התפשט גוון הכסף הזה וכיסה החושך, שהתערב בו, ונכללו החושך והכסף זה בזה, וירד למטה, להיתקן לחסד שלו.

חסד דס"א משונה מספירת החסד דקדושה, הנקרא כסף. כי ספירת חסד דקדושה כולה ימין, אבל החסד דס"א כלול גם משמאל, מטעם שעיקרו של הס"א הוא שמאל. החושך התפשט תחילה לימין ולשמאל ומהתכללות שניהם יצא הכסף, חסד דס"א. וע"כ הוא כסף שאינו מאיר, שאין בו הארת חסדים, כי כלול בשמאל, ואין בו מהארת חכמה, כי כלול בימין. ואחר שנכלל והתערב בחושך, ניתקן להיות חסד דס"א.

432.התפשט החושך מחסד, גוון כסף, ונעשה שתי חשכות בימין ובשמאל, העומדים בתחילת השחור. ומשם התפשט ויצא גוון של נחושת, ת"ת דס"א.

ת"ת דס"א יצא מימין ושמאל, כמו הת"ת דקדושה. ונעשה שתי חשכות בימין ושמאל, העומדים בתחילת השחור. ומשם התפשט ויצא גוון של נחושת. כי מב' חשכות ימין ושמאל, נעשה הת"ת דס"א. והדינים דמלכות דמדה"ד, הנכלל בזכר דס"א, עומד בת"ת הזה. כי הת"ת כולל כל הפרצוף.

ועוד, שחו"ג נחשבים להתכללות מעליונים, שבהם עוד לא נגלו דינים אלו. בפעם הראשונה שנגלו דינים אלו, היו רק התחלה, צל, ועוד לא היו ניכרים בו. ונעשה שתי חשכות בימין ובשמאל, העומדים בתחילת הצבע השחור. כי צבע המלכות דמדה"ד, שחור. אבל כאן הוא תחילת צבע השחור הזה, ועוד אינו ניכר בו.

433.מהת"ת מתפשט החושך למטה, למלכות, ועומד בקיום, ויוצא גוון אחד שחור במראֶה הברזל, שהוא גמר גילוי מלכות דמדה"ד, שבס"א, שנקראת מוות. והכול הוא בחושך, שעיקר בניין דס"א בחושך.

434.מבין ב' עמודים, נו"ה דס"א, יוצא עמוד אחד, חושך בחשכה, שיש בו ב' מיני חושך של מצרים. והגוונים זהב וכסף ונחושת נראים בו, כי הוא יסוד, הכולל ה"ס חג"ת נ"ה. וזהו עורלה, כי היסוד דס"א הוא עורלה, שהזכר מנהיג הנקבה להזדווג ולהיות אחד.

435.אלו שבע מדרגות נמצאות בשבע מדרגות גדולות ידועות. המדרגה הראשונה היא המדרגה העומדת בחושך, וחושך עולה תוך סִתרו של עשן האש, כלול בגוון עשן, בגוון אש, ובגוון שחור. אלו שלושה גוונים נבדלים בכמה בחינות, להתעקם בעיקומי העולם, להענישם.

עצם הס"א הוא החושך. אבל החושך, כשפועל עונשים לבני אדם למטה, מסתתר בג' הגוונים, ופועל הדין לפי עניינם, אשר עשן, הם דינים דדכורא מעורבים בדינים דנוקבא. ואש הם דינים דנוקבא הנאחזים בבינה, בסוד מיתוק המלכות בבינה. ושחור, הם הדינים דנוקבא מבחינתה עצמה, שהיא מידת הדין הקשה, והמדרגה הראשונה הזו היא הראש דס"א.

436.גוון עשן זה יורד לעולם ובא בכמה בחינות. וזה מתפשט בעולם, ומסית רוחות בני אדם ומביאם לכעס, להטות דרכם שיתחזקו בכעסם. וע"כ כתוב, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. לא יהיה בך אל זר, זהו הזכר דס"א. ולא תשתחווה לאל נכר, זוהי הנוקבא דס"א. עשן זה, הוא הכעס השולט ומתחזק בעולם, ונכנס בתוך בני אדם, ומתקיף אותם להזיקם.

437.גוון האש יורד לעולם ובא בכמה בחינות, להזיק, להרוג, ולשפוך דם, ולהאביד בני אדם. וע"ז כתוב, לְכָה איתנו נֶאֶרְבָה לְדָם, נִצְפְּנה לְנָקי חינם. כי יש שופכי דם בחינם והורגים בחינם. ויש ששופכים דם והורגים במלחמה. וזה מצד הזכר דס"א, וזה מצד הנקבה דס"א. צד הזכר שופך דם בחינם. צד הנקבה בלעשות מלחמות, ושיהרגו אלו באלו. וכל המלחמות וההריגות באים מצד הנקבה ההיא.

438.גוון שחור, יורד לעולם, להתמנות על כל פצועים ומתים ותפיסת הגופים לבית האסורים, והנתלים והנחנקים, להרע תמיד לבני אדם. ג' גוונים, עשן, אש ושחור, מתפרשים לכמה בחינות בעולם, ומתפשטים תוך בני העולם.

439.גוון עשן היורד בעולם, הוא הגוון הראשון, היוצא מהנקודה השקועה בצל, הדינים דנוקבא שבו, ס"מ הרוכב על גמל. גוון עשן זה נקרא קַצְפּיאל הגדול. מזה הכעס של בני אדם, המחזקים את ליבם בכעס. ע"כ נקרא קצפיאל, הקצף של אל.

440.תחת קצפיאל ממונים 1600 גדודים של מלאכי חבלה, שהם הכעס המתגלה בגופיהם של בני אדם. כי יש כעס השולט בעולם לעשות דין, ששולט ונכנס בתוך גופות בני אדם, שנכעסים בכעס הזה. והוא היסוד לכל שאר הגוונים המזיקים, שנעשה על ידו בניין להזיק, משום שהעשן הזה יוצא מתוך הרוגז של האש העליונה הלוהטת. וזהו הראשון לאש הזה.

441.ארבעה רוגזים מתחלקים מהרוגז ההוא. הראשון נקרא הרוגז המרגיז לבבותיהם של בני אדם. היורד והולך ומסית לבני אדם, ונרגזים בכעסם. וזה הוא שממשיך המחבל על העולם.

442.הרוגז השני. היורד לעולם, ומשוטט ומתפשט לכל הצדדים. נקרא שנאה. כיוון שנכנס באדם, נקרא מחבל שותק, רוגז השותק. משתתף במקום של הנקבה. רוגז השתיקה, העומד באלכסון. קשה מכולם, משום שהוא כמו הנחש, השותק תמיד ולבסוף הורג.

443.הרוגז השלישי. ההפוך מהרוגז הראשון, כי הולך ומתחזק ואינו שותק, אלא מתגלה. וכל כמה שמתגלה כך הוא נשבר, ונקרא רוגז שבור.

444.הרוגז הרביעי. בהתחלה חזק ובסוף שבור. וע"כ הוא הפוך מהרוגז הקודם, והוא שבור מכולם. וע"כ הכול הוא במדרגה הראשונה.

העשן הוא ב' דינים המתחברים. דינים דדכורא, חושך, עם דינים דנוקבא, הגילוי של המלכות דמידת הדין הקשה. ב' מיני הדינים סותרים אלו לאלו, כי החושך נמשך מקו שמאל מטרם חיבורו עם הימין, חכמה בלי חסדים, ואין החכמה יכולה להאיר בלי חסדים, ע"כ נמשך משם החושך. ונבחנים הדינים הללו שנמשכים מכוח השלמות, מגילוי הארת חכמה. וע"כ נקראים דינים דדכורא. כי זכר מורה על השלמות.

אמנם הדינים של גילוי המלכות דמדה"ד בפרצוף, ששם כוח הצמצום, ונגלה שאין הפרצוף ראוי לקבל הארת חכמה, מחמת כוח הצמצום, דינים אלו נמצאים שוברים את הפרצוף מג"ר ומביאים אותו לו"ק. וע"כ נקראים דינים דנוקבא. הרי ששני מיני הדינים הכלולים בעשן, סותרים זה את זה.

לכן נאמר, גוון עשן היורד בעולם, הוא הגוון הראשון, היוצא מהנקודה השקועה בצל. כי כשמתערב בתוך החושך הדינים של נקודה דמדה"ד, נקרא החושך צל, שמתחילה אין דינים של נקודה דמדה"ד ניכרים בו, והם רק צל בו. עד שחוזרים ומתגלים הרבה פעמים, ואז מתגלה צורת הדין בשלמות, עד להבריח האורות מהפרצוף, ואז נקראת מוות.

וגוון עשן יוצא מהצל, ומנקודה השקועה בו. ומכוח שב' מיני דינים הללו סותרים זה את זה, מתגלה רוגז בפרצוף, כי מתרוצצים אלו עם אלו. כי דינים דנוקבא רוצים להעביר ממנו השלמות דג"ר, ודינים דדכורא מתקוממים עליהם בגלל זה, ורוצים לבטל אותם מהפרצוף. ומחמת ההתרוצצות והקצף הגדול המתגלה בגוון עשן, הוא נקרא קצפיאל, מלשון קצף. ונאמר, מזה הכעס של בני אדם, כי אותם הדבוקים בס"א יורד לתוכם הכעס והרוגז הזה מגוון העשן, והם תמיד בכעס ובקצף.

ארבעה רוגזים מתחלקים מהרוגז ההוא. מעת גילוי המלכות דמדה"ד בפעם הראשונה בבחינת צל, עד שמתגלה לגמרי בבחינת מוות, עוברות עליהם ארבע בחינות. הרוגז הראשון, גוון עשן בעת שהוא צל, שהדינים דנוקבא מתגלים בפעם הראשונה. שאז נקרא רוגז, שמתגלה הרוגז והכעס מדינים דדכורא על הדינים דנוקבא. ומכ"ש בגילוי דינים דנוקבא בפעם ראשונה, שעוד אין בהם שום רושם, היו הדינים דדכורא נרגזים בכעס גדול על העירוב של דינים הללו דנוקבא.

הרוגז השני. כיוון שנכנס באדם, נקרא מחבל שותק, כי אחר שנגלו הדינים דנוקבא בפעם הראשונה לחבל בדינים דדכורא, ולא יכלו, באו במצב הב', ששתקו ולא התרוצצו עוד אלו עם אלו. אמנם הורגשה ביניהם שנאה. וזהו רוגז השתיקה, העומד באלכסון. שמהרוגז שבשנאה לבד בלי התרוצצות, הייתה נעשית מציאות לעליית הדינים לבינה למיתוק באלכסון.

הרוגז השלישי. אינו שותק, אלא מתגלה. שהתעוררו שוב הדינים דדכורא עם הדינים דנוקבא להתרוצץ אלו על אלו. וכל כמה שמתגלה כך הוא נשבר, כי מתוך ההתרוצצות, חזרו הדינים של מלכות דמדה"ד להתגלות, עד שהשיגו שיעור מספיק לשבור את הדינים דדכורא, להבריח האורות דחכמה שבהם. ועוד לא לגמרי, כי בכל פעם חזרו הדינים דדכורא והתחזקו.ונקרא רוגז שבור, שהרוגז גרם בכל פעם לשבירה.

הרוגז הרביעי. בהתחלה חזק ובסוף שבור. שבתחילה נעשתה התרוצצות קשה בין ב' מיני הדינים, אבל לבסוף מתגברים הדינים דנוקבא, ושוברים את הפרצוף, כלומר שנגמרת צורת המלכות דמידת הדין הקשה, הנקראת מוות. ואין שם עוד התרוצצות. ונשארו בה ב' מיני דינים: הדינים דנוקבא, שנגמרו בה, וגם הדינים של חושך, שאיבדו שלמותם מחמת התגברות דינים דנוקבא.

ולכן נאמר שרוגז זה, הוא שבור מכולם, כי בג' המצבים הראשונים היה החושך בשלמות דהארת חכמה מקו שמאל, אבל במצב הד' לא די שנגמרו בו הדינים דנוקבא, אלא גם שהתבטלה שלמות החושך, ונשבר מב' הצדדים. וכיוון שהעשן כולל ד' מצבי רוגז הללו, נמצא שהכול הוא במדרגה הראשונה, העשן.

445.אחר שביאר הראש דס"א, המדרגה הראשונה, מבאר עתה מדרגה שנייה, חסד דס"א, היוצאת מחושך דראש, והיא גוון חושך, אע"פ שהיא חסד ומדרגת ימין, היא ג"כ חושך, משום שכל הספירות דס"א נמצאות מחושך.

446.במדרגה זו נמצאות 300 בחינות מתחלקות זו מזו. שהיא יד ימין, ויש בה ג' קשרים. וכל קשר כלול ממאה, הרי ג' מאות. ואע"פ שהן משונות זו מזו, ומתגברות זו מזו, כלולות כולן זו בזו. ומשום זה, כל המדרגות שבצד הזה ידועות להזיק.

447.מכאן יוצאים כל אלו המחבלים המשוטטים בעולם ועושים דין בגלוי, על מעשים נסתרים שנעשו בחושך בסתר. והם משוטטים בעולם, ועושים בהם דין בגלוי. ומשום זה, כל המשוטטים בעולם ועושים דין בגלוי, נמצאים כולם נגד בני אדם, להזדמן תמיד להיפרע מאלו החטאים הנסתרים. ואלו הנקראים אף וחֵמה, מתחברים עימהם ועושים דין בבני אדם. זה נעשה בעולם מאלו בעלי הדין, ממדרגה ב'.

448.מדרגה זו עומדת בחושך ובאש, שהם אחד. ממדרגה זו מתחלקים כמה מדרגות חזקות העומדות תחת רקיע אחד, הנקרא גוון שחור, דינים דמלכות דמדה"ד. המדרגה השלישית, גבורה דס"א, רקיע המתפשט על כל אלו המדרגות האדומות, שהם דינים ממלכות הממותקת בבינה. ב' המדרגות, השנייה והשלישית, נקראות זרועות: המדרגה השנייה זרוע ימין, חסד, והמדרגה השלישית, זרוע שמאל, גבורה.

449.תחת אלו ב' זרועות, מתפשטות למטה מדרגות עד שמגיעים אל הרקיע השחור, אפילו המדרגות של זרוע השמאל, האדומות, מתפשטות ג"כ לרקיע השחור, משום שאלו שבמדרגה השנייה, זרוע ימין, יוצאות מתוך הרקיע השחור ומשוטטות בעולם, ע"כ הן לוקחות עימהן גם המדרגות של המדרגה השלישית, שהיא זרוע השמאל.

450.אלו שבימין, המדרגה השנייה, מתחלקות לג' בחינות, שלושה קשרים שבזרוע הימין. אלו שבשמאל, המדרגה השלישית, מתחלקות לג' בחינות, שהם שלושה קשרים אחרים, שבזרוע השמאל.

451.הקשר הראשון של זרוע הימין עומד למעלה, בפרק המחובר לכתף. ועשן חשוך ברוגז נקשר בו. בקשר זה יש ג' גוונים חשוכים ומשונים זה מזה, ונכללים זה מזה. והקשר הזה כפוף ואינו מתפשט, חוץ מבזמנים ידועים. זה נקרא עבֵרה.

452.הקשר הזה עומד ברוגזו ואינו שוכך, חוץ מזמן שישראל מקריבים קורבנות למטה. כי בעת ההיא שכך הרוגז ונכנע למטה, ונחלש רוגזו, ואינו יכול לשלוט ולהתחזק. וכשנחלש זה, אז גם הקשר השני, שבאמצע הזרוע, אינו יכול לנסוע ולהנהיג.

453.הקשר השני של יד ימין, נקרא זעם. הוא נוסע ממקום למקום ומנהיג כל שאר הקשרים, המתחזקים כולם בקשר הזה. הוא מביא כל צער שבעולם, כשמתחבר לחבק את הנוקבא. שאז יורדים לעולם כל צער, וכל דוחק, וכל צרה, כי הזכר והנוקבא אינם יכולים לשלוט זה בלי זה. וכל המדרגות ניתנות אל הנוקבא דס"א, שתשלוט ותדיח העולם, ואם לא היו רוכבים זה על זה, ומתחברים זה בזה, לא יכלו לשלוט.

454.כשהיה אדה"ר בגן עדן לעסוק בעבודת ריבונו, ירד ס"מ וכל המדרגות שבו, והיה רוכב על נחש הרע, הנוקבא שלו, כדי להדיח אותם. משום שהנחש, שהיה עומד תחת ס"מ, היה ערום להסית בני אדם ולפתותם. וע"כ הזכר נותן כוח, והנקבה עושה אומנות בעולם, לפתות ולהדיח, וזה בלי זה לא יכלו לשלוט.

455.משום זה כשהקשר האמצעי של הזרוע מתחבר בנוקבא, יורדים דינים וכל דוחק לעולם. וכשזה אינו מתחזק ואינו נוסע, הכול נשבר ונכנע, שאינם יכולים לשלוט. וע"כ הכול נשבר ונכנע בקורבנות שלמטה. ועולה מלכות דקדושה להתעטר למעלה, ולהתברך מעומק העליון, בינה, המאיר לכל פנים.

456.הקשר השלישי של זרוע ימין חזק יותר מכולם. ונקרא צרה, משום שממנו יוצאת השליטה להשרות דוחק ולעשות צרות לבני אדם. ג' קשרים: עֶבְרָה, זעם, צרה, בזרוע ימין, המדרגה השנייה.

457.שלושת הקשרים שביד שמאל, המדרגה השלישית, כשמתחזקים יחד, אז נקרא שמאל, משלחת מלאכי רָעים. משום שמשמאל נשלחים למטה, ולוקחים כוח, כל המלאכים הרעים, היוצאים מהצד שלמטה. כל זה יוצא ממדרגות ב' וג', כי מדרגה ב' יד ימין, ומדרגה ג' יד שמאל.

458.המדרגה הרביעית של הס"א עומדת מתוך התעקמות הרוגז, גוון אש. ונקראת אמצעית, שהוא הגוף, ת"ת, העומד באמצע בין שתי זרועות, חו"ג. כאן יש אש לוהט, הלוהטת בגוון אדום, כמו ורד. מכאן יוצא כוח שיורד למטה להתקיף ולשפוך דם, משום שמדרגה זו נותנת רשות ושליטה למטה בעולם, להתקיף ולשפוך דם. מדרגה זו היא מעיין בשביל הנוקבא. כי הנוקבא צריכה לזכר, כמו גוף הצריך לנפש. והנפש אינה עושה אומנות אלא בגוף. וע"כ כל כוח וכל גבורה יוצאים ממדרגה זו, הזכר, להתקיף ולעשות אומנות בעולם להזיק, כמו נקבה המקבלת תמיד מהזכר.

459.בכל מדרגה ובכל קשר יש ממונים, וגדודי מחבלים המונהגים על ידיהם, כולם למטה, בעולם, צבאות נוקבא דס"א. לכולם יש מדרגה למעלה, ומונהגים על ידה.

460.כמו שיש בצד העליון של הקדושה היכלות של הנוקבא, כלפי המדרגות העליונות של הזכר, להיכלל אלו באלו, אף כן למטה בס"א שלעומת הקדושה, יש מדרגות בזכר כלפי היכלות של הנוקבא, להיכלל אלו באלו.

461.במדרגה הרביעית נמצאים דינים רעים לרדת למטה, להיות נמסרים לאלו המחבלים, העושים דין רע וחזק ברשעים. מכאן הם יונקים הכוח שלהם, להתקיף ולהשלים הדין שעושים. ומשום זה כל אלו המדרגות כלולות בהם, בכל אלו ההיכלות התחתונים, שלצד הנוקבא למטה. אשרי חלקם של הצדיקים, שמטים דרכם מהדרך הזו, והולכים אחרי יראת הקב"ה, להתקדש בקדושת אדונם. אשריהם בעוה"ז ובעוה"ב.

462.המדרגה החמישית נחלקת לשתי מדרגות, לימין ולשמאל, ונקראות שוקיים, נו"ה. הן משיגות לרדוף ולהזיק, משום שכאן כוח הרדיפה של כל המחלות, וכל הרע, הרודפים אחר הרשעים. וכשהדין הזה מתקרב, אז כמ"ש , הרצים יצאו דחופים. ואלו הרצים למטה, לרוץ ולהזיק, נקראים רודפים. ע"ז כתוב, קלים היו רודפינו מנשרי שמיים.

463.מדרגה זו נחלקת לימין ולשמאל. שלושה קשרים הם לימין, ושלושה קשרים הם לשמאל. כי בכל רגל ג' קשרים, כמו בידיים. ואלו הקשרים שברגליים, ואלו הקשרים שבידיים, כולם מסתכלים לאחור. כי אלו הקשרים העליונים הקדושים כולם מסתכלים לפנים אל הגוף, כמ"ש, וכל אחוריהם בָּיתה. ואלו שבס"א מסתכלים לאחור, מן הגוף ולחוץ.

464.מה ההפרש בין הקשרים דקדושה לקשרים דס"א? הקשרים העליונים הקדושים הם בצד אדם, וכל אחוריהם ביתה. הקשרים דס"א באמצעם, קשר השני שבכל אחד, מסתכלים כולם לאחור, בצד בהמה. ומשום זה כל אחוריהם לאחור. כמ"ש, אדם ובהמה תושיע ה'. זה בצד אדם וזה בצד בהמה. והקורבן עולה בבחינת אדם ובהמה.

465.הקשר הראשון מרגליים דס"א. בו עומד גוון חושך בתוך ערפל. כמו הצומח בקללה מתחת אבן, העומד עליו שאינו צומח, כך הקשר עומד להזיק את הזכאי, שיש בו זכויות, ואין לו זכות אבות שיתחזק בהם ויגנו עליו. שדומה לצמח הצומח מתחת אבן, שאינו צומח, שהצמח הזה צומח בקללה.

466.והקשרים האחרים מרגליים דס"א, רודפים אחר הרשעים שהיטו דרכיהם מקודם לכן, ורודפים אחריהם ואחר אלו שנראה בהם רושם להיכר. משום שכל אלו הראויים להיענש, מלאך, שליח קדוש מצד הגבורה, יורד ורושם בהם רשימה, שניכרת למעלה לבעלי הדין. וכשהרשימה נודעת להם, מי שראוי למחלות, מכים אותו במחלות, ומי שראוי למכאובים ולשאר עונשים, עושים לו כן. הכול הם רואים ברשימה ההיא.

467.ומשום זה אלו הקשרים עומדים כולם לאחור, ובועטים באלו הבועטים באדונם, ובכל אלו שראוי לבעוט בהם. חוץ מצדיקים ומחסידים, שיש להם זכות אבות, ומחלות רודפות אחריהם, אשר אלו הקשרים אינם שולטים עליהם, ואין המחלות באות עליהם מצד זה.

468.ומאיזה מקום באות עליהם המחלות? כתוב, וה' חפץ דַכּאוֹ. שחפץ להכות אותו ולתת לו מחלות, כדי לזכות אותו לעוה"ב. אבל אינם באות מס"א. ואלו נקראים ייסורים של אהבה. והכול עולה במשקל קודש אחד.

469.המדרגה השישית היא יסוד דס"א, נקראת עורלה, משום שיונקת מצד זה. וזה נחש בָּרִיח, הזכר, מניק לנחש עקלתון, הנקבה שלו. כל המדרגות הנאחזות בצד הזה, נקראות בוסר של עורלה.

470.כל האילנות שניטעו בארץ, כל עוד שלא השתרשו, שורה עליהם רוח מצד העורלה הזו. וע"כ כתוב, וערַלתֶם עורלתו את פִּריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא ייאכל. משום שהקב"ה, אהבת ישראל היא תמיד אצלו, והרחיק אותם מכל הדרכים הרעים והצדדים הרעים והמטמאים, כדי להתדבק בצד הקדושה. אשריהם בעוה"ז ואשריהם בעוה"ב.

חזרה לראש הדף
Site location tree