אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / היכלות דקדושה

היכלות דקדושה

471.אלו היכלות עומדים לסדר סידור השבח של הקב"ה, בין סדר העומד במילים, ובין סדר העומד ברצון. משום שיש סדר הנוהג במילים, ויש סדר הנוהג ברצון ובכוונת הלב, לדעת ולהסתכל עד א"ס, ששם נתקעים כל הרצונות והמחשבות, ואינו עומד כלל במילה, אלא כמו שהוא סתום, כך כל דברים הם בסתום.

472.בהיכלות כולם, כל הסדרים כלל אחד, לכלול ההיכלות התחתונים בהיכלות עליונים.

473.משה, כשסידר תפילתו בשביל ישראל, האריך בתפילה זו, משום שהיא תפילה העומדת למעלה, בז"א. וכשסידר תפילתו בקצרה, שהתפלל על אחותו, לא האריך בתפילה זו, משום שעומדת למטה במלכות. כמ"ש, אֵל נא רְפָא נא לה. ולא האריך יותר. משום שהוא אדון הבית, המלכות הנקרא בית, ומשה מרכבה לז"א, שהוא אדונה של המלכות, ע"כ פקד ביתו כראוי. משום זה לא האריך יותר בתפילתו. וכל הסידורים שבהיכלות, הם להשרות השכינה בעולם.

אריכות התפילה, תורה, שהמשיך השפע מלמעלה למטה, נוהג רק בז"א. וקצרות התפילה, תורה, שממשיך רק מלמטה למעלה, שזה נוהג בשפע הארת החכמה מן המלכות. משום זה צריכים לכלול היכלות התחתונים בהיכלות עליונים, ואין להמשיך השפע ישר מהיכלות העליונים, למטה אל התחתונים. ובעיקרם הם ג' מיני התכללות. ונאמר, כל הסידורים הם להשרות השכינה בעולם, שאי אפשר להמשיכה אלא רק בדרך התכללות התחתונים בעליונים, מלמטה למעלה.

474.אשרי חלקך אדה"ר, בחיר כל הנבראים הנמצאים בעולם, שהגדיל אותך הקב"ה על הכול, והכניסך בגן עדן, והתקין לך ז' חופות, להשתעשע בו בעונג נועם העליון. כמ"ש, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם ה ', למעלה, בז"א. ולבקר בהיכלו, למטה, במלכות. לחזות בנועם ה ', באלו ז' רקיעים שלמעלה, של ז"א. ולבקר בהיכלו, באלו שבעה רקיעים שלמטה, של המלכות. ואלו עומדים כנגד אלו.

475.ובכולם, בז' רקיעים דז"א ובז' דמלכות, עמדתָ בגן עדן. ז' החופות העליונים הקדושים רקיעים דז"א, עמדו עליך למעלה להתעטר בהם, שהם חסדים. ואלו ז' רקיעים התחתונים דמלכות, עמדת בהם להשתעשע בהם, שהם הארת חכמה, המכונה שעשועים. ובכולם השלים אותך אדונך, להיות שלם בכל, בין בחסדים ובין בחכמה.

476.עד שנדחו רגליך אחר עצת הנחש הרע, וגורשת מגן עדן, וגרמת מוות לך ולכל העולם, כי עזבת אלו העידונים שלמעלה ושלמטה, ונמשכת אחרי אלו ההשתוקקויות הטמאות, הנקראים ראש פְּתָנים, אשר הגוף נמשך אחריהן ולא הרוח, כמ"ש, וראש פְּתָנים אכזר, שהוא אכזר על הרוח. עד שבא אברהם החסיד, והתחיל לתקן העולם, ונכנס באמונה הקדושה, התקין למעלה ולמטה,באלו רקיעים העליונים, ובאלו רקיעים התחתונים.

477.רקיעים התחתונים דמלכות הם היכלות לרקיעים העליונים דז"א, להתאחד ולהתקשר זה בזה. כאן יש לפרט הדברים ולתקן הייחוד כראוי, כדי שלא יטעו החברים, וילכו בדרך הישר. כמ"ש, כי ישרים דרכי ה', צדיקים ילכו בם.

חזרה לראש הדף
Site location tree