ספר הזהר עם פירוש הסולם

הרב יהודה אשלג

ספר הזוהר

לפי מסורת המקובלים "ספר הזוהר" חובר במאה ה- 2 לספירה על ידי רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) תלמידו של רבי עקיבא. הוא נותר יחד עם עוד ארבעה חכמים לאחר מותם של אלפים מתלמידי רבי עקיבא.

ספר הזוהר הוא הספר החשוב ביותר בחוכמת הקבלה ונחשב לספר היסוד העיקרי. הספר נכתב ברובו בארמית.

הפירוש המקיף והמעמיק ביותר לספר הזוהר נכתב ע"י הרב יהודה אשלג, בין השנים 1943-1953. פירושו של הרב יהודה אשלג מכונה פירוש "הסולם" ועל שמו הוא מכונה "בעל הסולם". פירוש "הסולם" מכיל תרגום מדויק של ספר הזוהר מארמית לעברית, ופירוש נדיר ופרטני במיוחד של פרשיות הזוהר השונות. כמו כן, הוא חיבר חמש הקדמות ללימוד בספר הזוהר עם פירוש הסולם.

 

להורדה או לקריאה ב"ספר הזוהר" עם פירוש "הסולם" (מסמך PDF), לחצו על הקישורים הבאים:

חלק א: הקדמות

חלק יא: ספרא דצניעותא, ואתה תצוה, כי תשא, ויקהל

חלק ב: בראשית א'

חלק יב: פקודי

חלק ג: בראשית ב', נח

חלק יג: ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע

חלק ד: לך לך, וירא

חלק יד: אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי

חלק ה: חיי שרה, תולדות, ויצא

חלק טו: במדבר, נשא, בהעלותך

חלק ו: וישלח, וישב, מקץ, ויגש

חלק טז: שלח, קרח, פנחס, בלק

חלק ז: ויחי

חלק יז: פנחס, מטות

חלק ח: שמות, וארא, בא, בשלח

חלק יח: ואתחנן, עקב, שופטים, כי תצא, וילך, האזינו, האדרא זוטא

חלק ט: יתרו, משפטים

זוהר חדש: בראשית עד בשלח

חלק י: תרומה

זוהר חדש: מפרשת יתרו עד האזינו

חזרה לראש הדף
Site location tree