Left Sidebar Content

ארכיון תוכניות | לומדים ביחד | לומדים ביחד - מבנה העולמות

לומדים ביחד - מבנה העולמות

לימוד מבנה העולמות העליונים והתפתחות הנשמות, על-פי מאמר היסוד של בעל הסולם "פתיחה לחכמת הקבלה". בהנחיית אסף אוחיון ובהשתתפות תלמידי "קמפוס קבלה"
לומדים ביחד - מבנה העולמות - איך נגיע למעלה?

לומדים ביחד - מבנה העולמות - איך נגיע למעלה?

תוכנית 2: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם: על שלושת המצבים הבסיסיים שקיימים במציאות, מהן "רשימות" וכיצד הן עוזרות לנו לטפס חזרה במעלה הסולם אל עולם אין-סוף
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - מבנה המציאות

לומדים ביחד - מבנה העולמות - מבנה המציאות

תוכנית 1: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על מבנה המציאות, חומר הבריאה, וכיצד פועל רצון האדם לאורך התפתחותו
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - מבנה רצון האדם

לומדים ביחד - מבנה העולמות - מבנה רצון האדם

תוכנית 4: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם – מהם "אור" ו"כלי", כיצד מתפשט ומסתלק האור מתוך הכלי, מה ההבדל בין "אור חכמה" ו"אור חסדים", ועוד
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - זמן, תנועה ומקום

לומדים ביחד - מבנה העולמות - זמן, תנועה ומקום

תוכנית 3: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על משמעות המושגים זמן, תנועה ומקום ברוחניות, על נשמת אדם הראשון ועל האפשרות של גילוי הכוח העליון לאדם בעולם הזה
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - השתוות הצורה

לומדים ביחד - מבנה העולמות - השתוות הצורה

תוכנית 6: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם – על חוק השתוות הצורה המביא את העולם לאיזון, על הקירוב והריחוק הפיזיים שאינם מעידים בהכרח על הקרבה או הריחוק בין האנשים, ועל הפער בין הבורא לנברא
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - ארבע בחינות הרצון

לומדים ביחד - מבנה העולמות - ארבע בחינות הרצון

תוכנית 5: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם – על ארבע בחינות רצון האדם, על תפיסת המציאות ועל המושגים "עצמותו" ו-ד' אותיות הויה
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - הכלי והאור

לומדים ביחד - מבנה העולמות - הכלי והאור

תוכנית 8: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם – על התהליך ההדרגתי של התפתחות הכלי, עד למילויו הסופי על-ידי האור העליון
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - לקבל על מנת לתת

לומדים ביחד - מבנה העולמות - לקבל על מנת לתת

תוכנית 7: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם – איך הנברא יכול לקבל ולהרגיש שהוא נותן ומשפיע באותו הזמן, ועל מושג ה"מסך" - הכוונה להשפיע שאיתה עובד הנברא על-פני הרצון לקבל
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - עביות וזכות

לומדים ביחד - מבנה העולמות - עביות וזכות

תוכנית 10: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על עביות המסך, שהיא יכולתו של הרצון להתנגד לקבלת האור לעצמו בלבד
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - המסך

לומדים ביחד - מבנה העולמות - המסך

תוכנית 9: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על המסך, המאפשר לנברא להדוף את האור המגיע אליו ובכך להשפיע לבורא. המסך הוא החוש שבאמצעותו ניתן לתפוס את המציאות הרוחנית
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - העיקר הכוונה

לומדים ביחד - מבנה העולמות - העיקר הכוונה

תוכנית 12: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על המצבים השונים שעוברים על אגו האדם, ועל הכוונה, שהיא החשובה בעולם הרוחני
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - הגן הרוחני

לומדים ביחד - מבנה העולמות - הגן הרוחני

תוכנית 11: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - הפעם נלמד על ה"פרצוף" הרוחני, על התפשטות והסתלקות האור מהפרצוף בתהליך המכונה טנת"א, וכיצד בתהליך זה נוצר הרשימו - הגן הרוחני
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - המסך

לומדים ביחד - מבנה העולמות - המסך

תוכנית 14: בעל הסולם מתאר במאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" את חמשת המצבים העוברים על הפרצוף הרוחני כתוצאה מתהליך המכונה הזדככות המסך, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
לומדים ביחד - מבנה העולמות - הפרצוף הרוחני

לומדים ביחד - מבנה העולמות - הפרצוף הרוחני

תוכנית 13: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם - על מבנה הפרצוף הרוחני ועל סוגי האורות הממלאים את חלקיו
לצפייה
מבנה העולמות - "ערך הפוך אורות וכלים"

לומדים ביחד - מבנה העולמות - אורות וכלים

מתוך "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם, על המושג "ערך הפוך אורות וכלים" - הרצונות העבים ביותר מושכים את האורות, אך מי שמקבל אותם הם דווקא הרצונות הזכים והמתוקנים יותר
לצפייה
מבנה העולמות- עולם אדם קדמון

לומדים ביחד - מבנה העולמות - עולם אדם קדמון

תוכנית 15: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" על חמשת סוגי האורות הממלאים את תוך הפרצוף הרוחני ונקראים: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה
לצפייה
לומדים ביחד

לומדים ביחד - מבנה העולמות הרוחניים

תוכנית 18: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם על המושג "מבנה העולמות", כיצד נוצרו ומהם הספירות המרכיבות כל עולם ועולם, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
לומדים ביחד

לומדים ביחד - אור חסדים ואור חכמה

תוכנית 17: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם על תהליכי הבריאה, על יחסי הכוחות בין הרצון לקבל לכח ההשפעה ועל פעולתם של אור חסדים ואור חכמה, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
לומדים ביחד

לומדים ביחד - שלבי התפתחות הרצון

תוכנית 20: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם על ארבעת שלבי התפתחות הרצון בדרך ליצירת הנברא, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
לומדים ביחד

לומדים ביחד - השתוות הצורה

תוכנית 19: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם כיצד האור תמיד קודם לרצון לקבל, מתי הוא מתחיל להרגיש את הנותן, ועל מקום המפגש ביניהם שנקרא השתוות הצורה, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
מבנה העולמות - עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה

לומדים ביחד - מבנה העולמות - עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה

תוכנית 22: כתוצאה משבירת הכלים, נתגלו ארבעה מצבים, המשקפים את היחסים בין הבורא לנברא. מצבים אלה מכונים "עולמות": אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. על כך בשיעור שלפנינו
לצפייה
מבנה העולמות - שבירת הכלים

לומדים ביחד - מבנה העולמות - שבירת הכלים

תוכנית 21: בשיעור זה נלמד מהו "פרצוף" רוחני וכיצד התרחש תהליך שבירת הכלים, שבו נשבר כוח ההתנגדות של הרצון לקבל מול כוח ההשפעה. וגם, מהו הקשר בין שבירת הכלים ובין המשבר הגלובלי המתרחש בעולמנו?
לצפייה
יוסי וואסה - שחקן וכתב

לומדים ביחד - הטיפוס בסולם הרוחני

תוכנית 25: הפעם נעלה עוד דרגה ונלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם, על התפתחות עולם החומר והתפתחות הנקודה שבלב דרך קו אמצעי, מדרגות ומחסום אל עולם אין סוף, בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
איילת גת - תלמידת קמפוס קבלה

לומדים ביחד - התפתחות עולם החומר

תוכנית 24: הפעם נלמד מתוך המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מאת בעל הסולם, על משמעות המושגים "שבירת הכלים" ו"קו אמצעי", ועל ההבדל בין מלאך ואדם לפי חכמת הקבלה. בהנחיית אסף אוחיון
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>kab-study</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content