Left Sidebar Content

שיעורי "זוהר לעם"

"זוהר לעם" - פרשת ויחי

לומדים זוהר עם הרב לייטמן

פרשת "ויחי" - שיעורים 1-41
זוהר לעם

זוהר לעם - ויחי, שיעור 41

18.10.10, אות תתל"ה - התפילה נקראת עבודה שבלב, כשאני מסדר בתוכי את הרצונות שלי לפי חשיבותם ומעלה את הדאגה שלי על הנקודה שבלב מעל כל הרצונות האחרים
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 40

17.10.10, אות תשצ"ח - אין לנו מה לתקן מלבד נקודת השבירה ולתקן אותה, זה נקרא להביא בתוכה את קשר הערבות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 39

15.10.10, אות תשצ"ה - הערבות לא תלויה בנו, היא נגרמת על ידי השפעת האור, ואנחנו פותחים את הספר כדי ליצור את הכלי לגילוי האור
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 38

14.10.10, אות תש"ע: להרגיש את החיבור בינינו - להרגיש שכולנו נמצאים במערכת אחת, שממנה לא ניתן לזוז ועלינו להשתוקק לגלות ולהרגיש אותה. ומה שנגלה זה העולם הרוחני
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 37

13.10.10, אות תשנ"א - האדם שמבקר את החברה צריך להודות לבורא שנותן לו את חוש הביקורת ואת היכולת לראות שהוא נמצא בחוש הביקורת, ולהביא את עצמו להיות למעלה מהדעת
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 36

12.10.10, אות שתכ"ו - אני מעורר את האחרים גם ע"י הדאגה הסמויה כשהם לא יודעים על כך וגם ע"י הדאגה שלי בפועל, עד שיהיה מורגש עד כמה שכל אחד בודק את עצמו שאינו קודח חור
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 35

11.10.10, אות תרצ"ו - אנחנו צריכים להשתדל לראות את הקשר בין הרצונות שלנו שרוצים להתחבר, וכל יתר הרצונות נפעלים למטה, כאילו קיבלנו על עצמנו ערבות והם לא מפריעים לנו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 34

10.10.10, אות תרס"ג - ספר הזוהר מספר לנו על סוגי הקשרים שיש בין הנשמות. הקשרים ביניהם הם ההשפעה זו לזו, על פני הקבלה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 33

8.10.10, אות תרנ"ב - אני צריך לעורר את הניצוץ, את הנקודה שנתנו לי יותר ויותר. אמנם היא נקודה, אך כשתתחיל להתרחב היא תגיע למימד של עולם אין סוף
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 32

7.10.10, אות תרכ"ד - לאחר שאני מגלה את כוח ההשפעה ההדדי בתוך האנשים הרוצים להתחבר, המילים של הזוהר הופכות להיות למפענחות את אופן החיבור שאליו אני משתוקק
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 31

6.10.10, אות תקצ"ב - אני צריך לחשוב שאני רוצה להידבק בנשמות שהייתה להם זכות לעשות תיקונים לפניי ושההתכללות שלי בהם תשפיע עלי ותתקן אותי
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 30

5.10.10, אות תקס"ז - כל מצב רוחני זו צורה של הנשמה שלי, ואני רק צריך לראות שאני עכשיו בחיבור עם כל חלקי הבריאה. זה מה שהזוהר מגלה לי
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 29

4.10.10, אות תקמ"ג - בכך שהמקובלים מגלים את המצבים האלה, הם כבר מתקנים אותם ומכינים לנו את המקום המיועד לעלות בו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 1

13.8.10, אות א' - ההתפתחות הנכונה היא רק על ידי המשחק. אני משחק כאילו שיש לי את מה שבאמת אין לי, ובמידה שאני רוצה שזה יהיה אני מזמין את הכוחות הפנימיים שיש בטבע והם עושים אותי גדול
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 2

15.8.10, אות ו' - הזמנים שנראים לי רעים, כשאני רואה שאני לא מסוגל ולא רוצה את הטוב, הם הזמנים שבהם אני מתקדם ומתקרב לבורא, לאור, שמאיר לי על הפער בינו לביני
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 3

16.8.10, אות כ' - אנחנו צריכים להיות לא איפה שמתוק אלא איפה שאפשר לתת יגיעה. לכן העבודה שלנו היא יחד, בחיבור בינינו, ע"י קריאת הזוהר, לצפות למאור שיחבר אותנו באמת
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 4

17.8.10, אות מ"ב - אנו צריכים לדאוג, שהזוהר יעזור לנו להרגיש ברצון את התופעות המתוארות בו. ההרגשה הזאת תלויה בחיבור ובאיחוד בינינו
לצפייה
ספר הזוהר

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 5

18.8.10, אות ס"ג - אם נשתדל לקשור את עצמנו יחד בקריאת הזוהר, נגלה את מבנה הקשר בינינו ובתוכו את התכונות השונות של הקשר שעליהם הזוהר מספר
לצפייה
ספר הזוהר - זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 6

19.8.10, אות פ"א - כל הכנס שהיה, היה כהכנה לאותה הירידה שעכשיו נרגיש. ואם נהיה בהשפעה על פני זה, נשיג את האור, את המילוי
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 7

29.8.10, אות צ"א - ההרגשה שאני לא מסוגל להתחבר מעוררת אותי לחשוב בצורה פנימית יותר במה תלויה ההצלחה שלי. ההצלחה תלויה לא רק בהשתדלותי להתחבר אלא גם במאור המחזיר למוטב
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 8

30.8.10, אות ק"י - המאור המחזיר למוטב פועל אם אנחנו מכינים לו מקום להשפעה. המקום הזה צריך להיות המקום השבור, כי האור הזה הוא מתקן, מחזיר למוטב
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 9

31.8.10, אות קכ"ג - ספר הזוהר זה מקור כל כך חזק, שאנחנו צריכים להיזהר להיות בכוונה הנכונה שהוא יהווה עבורנו מקור החיים
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 10

1.9.10, אות קמ"ד - ההבדלים שבין הנשמות נעשים ברוחניות יותר ויותר בולטים. החיבור והניגוד לתכונות של האחרים יוצרים את כל העושר של תפיסת הבורא
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 11

2.9.10, אות קס"ה - הזוהר מדבר על מצבים והבחנות שישנם בנשמה, באדם שכולו מרוכז בנקודה שבלב שלו, שהולך ומגדיל את אותה הנקודה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 12

3.9.10, אות קע"ז - במידה שאנחנו רוצים, עושים יגיעה להתחבר, אז האור משפיע ועושה את פעולת החיבור ובתוך החיבור מתגלה אור הבורא
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 13

5.9.10, אות קפ"ז - הכניסה שלנו לכל המצבים הכתובים בספר הזוהר תלויה בהכנה שלנו אליהם. זו הסיבה שאנו לא מרגישים כעת ברוחניות – איננו מוכנים אליה. ברגע שנהיה, ניכנס
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 14

7.9.10, אות ר"י - אנחנו צריכים ללמוד מהבורא את הפעולות שהוא מבצע, ולבקש ממנו כוח ויכולת לבצע את אותן הפעולות בתוך הרצון שלנו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 15

8.9.10, אות רי"ח - אין לנו אחיזה באור. אנחנו יכולים לגלות אותו רק לפי צורות ואופני הקשר המתגלים בין הנשמות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 16

12.9.10, אות רמ"ה - לאחר המאמצים לחבר את הכוונות שלנו יחד, נתחיל להרגיש שנושא הסיפור אינו מנותק, אלא שכתוב כאן רק על מידות, צורות ואופני החיבור
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 17

14.9.10, אות רפ"ב - מערכת שבורה היא כאשר אנחנו מחוברים יחד, אך כל אחד מאיתנו במקום להזרים את הטוב לשני, מושך ממנו את הטוב ורוצה להזרים לו רע
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 18

15.9.10, אות רפ"ה - לפי מידת התיקון שאנו מבצעים בקליטה שלנו, ביחס שלנו, אנו מגלים את המערכת הנכונה ואת הכוח העליון שפועל בה, את אותה המערכת שמתארים לנו בעלי הזוהר
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 19

16.9.10, אות ש"ג - אין התנגשות בין כך שהחברים הם החלקים שלי לבין כך שצריכה להיות בינינו עזרה הדדית. כל עוד שאנו נמצאים בפיצול, אנו צריכים להתנהג כך. אח"כ יתברר שאין בני אדם, אלא רק רצונות, שצריכים להתחבר לאחד
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 20

17.9.10, אות של"ג - האור מביא לי הרגשה לא טובה, כי אני נמצא בקבלה ותכונת האור היא השפעה. וכשהרע מצטבר אני מתחיל לראות את הרע המנתק אותי מהמטרה ועליו אני דורש תיקון
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 21

21.9.10, אות שמ"ט - כל הסיפור מדבר על פעולות הבורא, ועלי לכוון את כל הריכוז שלי להכרת מבצע הפעולות, מייצב התמונה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 22

21.9.10, אות שס"ו - כשאני יודע שע"י הקריאה אני מתרפא ממחלה נוראית, אופן הקריאה הופך עבורי לדבר שולי, העיקר בשבילי הוא הציפיה לישועה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 23

24.9.10, אות שע"ו - אם נבטל את עצמנו כלפי החיבור ונשתדל להיות קרובים לבעלי הזוהר לפי תכונותינו, נגלה את הכתוב בזוהר
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 24

26.9.10, אות שצ"ה -הזוהר כותב על מקום הקשר בינינו. נראה לכל אחד מאיתנו שהוא מגלה את אותו המקום בצורה אישית, אך הוא מגלה את הנשמה הכללית
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 25

27.9.10, אות תי"ט - אם הייתה לנו אפשרות להסיר מהאדם איזו דאגה היינו בכך מסיטים אותו מהדרך, כי כל ההפרעות הן כדי שילך בדיוק לפי מה שהבורא מכוון אותו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 26

28.9.10, אות תנ"א - אנחנו צריכים לעורר את החברים לקשר בצינורות מלב אל לב, בהשפעה הדדית, בביטול לקבוצה, ואז יהיה ניתן לעזור להם כשיגיעו לסם המוות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 27

1.10.10, אות תע"ז - אנחנו רוצים לקבל מקריאת הזוהר כוחות רוחניים. מי שלא יכול לחשוב על זה בעל מנת להשפיע, העיקר שיצפה לישועה, שיבוא כוח ויפתח לו את העולם הרוחני
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - ויחי, שיעור 28

3.10.10, אות תק"ה - במידה בה הכוונות בזמן קריאת הזוהר יהיו יותר ויותר נכונות, נתחיל לגלות בתוכן את התמונות הרוחניות
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>ערב מבוא נובמבר 2018</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content