Left Sidebar Content

שיעורי "זוהר לעם"

"זוהר לעם" - קטעים נבחרים לחג הפסח

לומדים זוהר עם הרב לייטמן

קטעים נבחרים מפרשות שונות לחג הפסח - כל השיעורים
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בהעלותך, שיעור 21

24.4.11, אות נ"ו, מאמר: "פסח במועדו ופסח שני" - יותר ויותר אני קושר את הרוחניות עם ההרגשה הפנימית שמתגלה בחיבור בינינו. אם נתחיל להתחבר בינינו, ניצור את המציאות החדשה שנקראת - המקום
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בשלח, שיעור 20

22.4.11, אות קמ"א, מאמר "היתה כאניות סוחר" - חכמת הקבלה מתגלה לאדם רק בצורה הממשית, שבתוך האדם מתגלה ידיעת הבורא בצורה שזה בתוך הרצונות שלנו, בתוך המחשבות שלנו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בא, שיעור 19

21.4.11, אות קפ"ו, מאמר "קרבן הפסח" - פרעה זה כוח מיוחד, הוא האגו שמתגלה מול האור. אין פרעה ללא ישראל באדם, שהוא עובד כדי להתחבר ולהגיע להשפעה. אז במידה שהוא משתוקק להשפעה, הוא בונה את הפרעה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בא, שיעור 18

20.4.11, אות קס"ט, מאמר: "מצות דין"
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בשלח, שיעור 17

15.4.11 אות ר"ס, מאמר "מרכבות פרעה וחילו" - אנחנו קיימים בפנים בתוך הרצון שלנו, וכמה שהוא מעביר בנו ובונה בנו צורת העולם שלנו, או שיוצאים ממנו החוצה, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בא, שיעור 16

14.4.10 אות קנ"ח, מאמר "החודש הזה לכם" - הרצון לקבל בעצמו הוא לא טוב ולא רע, אלא תלוי איך משתמשים בו. שימוש לא נכון זה רצון לקבל עם הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא "חמץ". שימוש נכון זה רצון לקבל עם הכוונה בעל מנת להשפיע
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בא, שיעור 15

13.4.11, אות קי"ד, מאמר "ויהי בחצי הלילה" - צריכים לפרש את כל הדברים הכתובים: לילה, יום, נמצאים בביתם, כשפים וכו' במובן הרוחני . הכל לפרש בתוך האדם כי האדם הוא האחד, סה"כ בריאה אחת
להמשך
זוהר לעם

"זוהר לעם" - בא, שיעור 14

12.4.11, אות ע"ה, מאמר "ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות" - האדם הוא עולם קטן שבו נמצאים כל ההבחנות. הכל נמצא בתוך האדם ואין דבר מחוץ לאדם
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - שמות, שיעור 13

11.4.11, מאמר "גלות למה ולמצרים למה", אות רמ"ו - אתה צריך להכין את הכלי, הכלי הזה הוא חיסרון. להכין את הכלי בצורה הנכונה, המצב הזה נקרא גלות
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - שמות, שיעור 1

שיעור ערב 25.3.10, אות רמ"ו - אין חג יותר גדול מאשר יציאת מצרים. מגיע רגע בו האדם מגלה בפעם הראשונה שהכוח העליון באמת מטפל בו ואז האדם מסוגל להישאר בחושך, רק להתנתק מהפרעה הוא רוצה
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - שמות, שיעור 2

26.3.10, אות רנ"א - בתיקונים שהמקובלים עשו, הם בנו מערכת שדרכה אנחנו מקבלים את המאור המחזיר למוטב
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - בא, שיעור 5

29.3.10, אות קי"ט - אני חייב להראות את הנכונות שלי לברוח ממצרים, לצאת לרצונות הזולת, כי למרות ששם אני אולי לא אשיג לעצמי כלום, זו הרוחניות
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - בא, שיעור 7

31.3.10, אות קס"ו - הרגשת החושך היא השלב הראשון בהתקדמות בכל מדרגה, זה גילוי הכלים שעדיין לא מתוקנים
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - בא, שיעור 8

1.4.10, אות קע"ח - עלינו לחקור ולהבין עד לעומק הסופי את כל התהליך שעובר הרצון לקבל בכדי להגיע להשפעה, זה נקרא שיש מצווה לספר ביציאת מצרים
לצפייה
זוהר לעם

זוהר לעם - בשלח, שיעור 9

2.4.10, אות רצ"ח - כל העבודה שלנו היא לא בכך שאנחנו בעצמנו מבצעים משהו, אלא בכך שאנחנו דורשים שיהיה שינוי
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content