Left Sidebar Content

משמעות החיים

חבר של הבורא

חיכוכים הם חלק מהחיים. בעבודה, בבית, בכבישים. יש האומרים שאם נפגעת ממישהו חשוב להוציא את זה ולא לשמור בפנים, אחרים מצדדים בגישה של "חזק הוא מי שמבליג", "אל תהיה צודק, תהיה חכם" ושאר מיני פתגמים. ובינתיים, בין שתי הגישות הללו אנו נשטפים בזרמי החיים, פה ושם מתנגשים. לאן תוביל אותי הדרך, לאן אני הולך? מי יודע, בינתיים שורדים.

באה חכמת הקבלה ואומרת: רוצה להוציא מהחיים את הכי טוב שיש? לשם כך עליך לשדרג את היחס שלך למציאות. כלומר, להפוך מיצור שמונע על ידי "רצון לקבל" ליצור שמונע על ידי "רצון לתת". לא במקרה המושגים האלה נכתבו בגרשיים, אלא כדי להדגיש שיש להם משמעות עמוקה הרבה יותר מזו שאנו מכירים. שימו לב: זה לא שמישהו צריך ממני טובות, נדבות או ויתורים, אלא שינוי פנימי שכזה יפתח בפניי מרחבים חדשים, עולמות עליונים שעכשיו אינני מסוגל לחוש או לדמיין בכלל. שלמות ונצחיות מחכה לי מעבר לכל הקונפליקטים עם אנשים, והיא תלויה רק בהתאמה שלי אל הכוח האחד שמפעיל אותם. הכוח שממלא את כל הבריאה, כוח האהבה והנתינה הטהורה. הוא נקרא גם "בורא", וביכולתי להביא אותו אל חיי אם ארצה שיבנה בי תכונות חדשות כמו שלו ממש.

השיטה לגילוי כוח הבורא מפורטת בחכמת הקבלה, בעיקר בכתביהם של "בעל הסולם" (הרב יהודה אשלג) ובנו הרב"ש, והיא מבוססת על עבודה בתוך קבוצה קטנה, בת עשרה חברים לערך. הקבוצה היא מעין מעבדה לפיתוח יחס חדש לכל מקרי החיים, ובכלל זה לחיכוכים בין אנשים. בקבוצה אנו מגלים את המשמעות הגדולה של החיים.

היחס שלנו לכל מצב ומצב שמתגלה בקבוצה הוא כאל הזמנה להגביר את קשרי החיבור והאהבה בינינו, במטרה לגלות את הבורא. כאשר מתעוררים בנו רצונות אגואיסטיים שמעמידים אותנו זה כנגד זה, רצון לתקוף את האחר או לגונן על עצמנו וכיוצא בזה, אנחנו שמחים מאוד. למה? כי אם רצונות רעים אלה לא היו מתגלים, הם היו ממשיכים להיות טמונים בתוכנו. כך לא הייתה ניתנת לנו ההזדמנות לתקן אותם, ובזכותם להתעלות.

בקבוצה שמתקדמת נכון, כל מה שמתגלה בא בדיוק בזמן. לפי עוצמת הקשר הטוב שהקבוצה בונה, מתגלה בהמשך הרע, כל פעם מחדש, כדי לקדם את הקבוצה הלאה. זה כמו העלאת דרגת הקושי באימונים של ספורטאים, או במשחקים לפיתוח היכולת של ילדים שרמתם עולה בהתאם לגילאים. את הרע שמתגלה אסור להרוס. יש לו תפקיד לא פחות חשוב מזה של הטוב בחיים. עלינו להתייחס לשני אלה לא כרע וכטוב, אלא כשני כוחות משלימים. אנחנו משתדלים למצוא את הקו האמצעי באיזון ביניהם, את שביל הזהב, כי בו דווקא נוכל לגלות את הכוח העליון שכלול משניהם בשווה.

עקרון יסוד בעבודה בתוך קבוצת קבלה הוא "אין עוד מלבדו", כפי שמסביר הרב"ש, "פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין, שאחרי הפנים של בני אדם, עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו" (מאמר "מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה"). המשמעות היא שעל החברים בקבוצה אני משתדל להסתכל כתצוגה של הבורא כלפיי. דרכם הבורא משחק איתי, מעורר אותי לתקן את עצמי, את הטבע האנוכי שלי. הבורא מעורר בחבר דברים רעים וטובים כלפיי, במטרה לאפשר לי להתקרב אליו דווקא על פני אותם יחסים.

כשקורה משהו לא נעים, אין טעם לחפור בוויכוחים אינסופיים מי עשה למי מה ולמה. יש להתעלות מעל הרגשות שלנו כדי לנסות לזהות את הכוח העליון שמצוי מעל כל המקרים ומסובב את כולנו. הכוח שמארגן את כל המציאות שבתוכה אנחנו נמצאים. אנו מתאמצים לראות רק אותו ככוח הפועל, לגלות שאין עוד מלבדו והוא טוב ומיטיב, שכל פעולותיו הן רק כדי לאפשר לנו לגלותו.

נוסחת הפעולה בקבוצת קבלה היא "על כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב). אם לדוגמה מישהו התייחס אליי לא יפה, עליי להבין שזה הבורא כך התייחס אליי דרך החבר כדי לעורר בי את תכונת האהבה. את התכונה הזו אפשר לפתח דווקא בהתעלות מעל כל החיכוכים שמתגלים. לא מדובר באיפוק, שמיועד לעזור לאדם להרגיע את עצמו ופחות להתפרץ בעצבים, אלא בתיקון היחס שלי למציאות.

אל החבר אני משתדל עתה להתייחס כאל אהוב שלי, שאוהב אותי. אני מתעלה מעל ההרגשה הרעה שהתעוררה בי כתוצאה מיחסו אליי, ומשתדל להיות אליו בכל פעם יותר ויותר טוב. במהלך העבודה הפנימית שאני עושה, ביכולתי לבקש מהבורא כוחות להגיב נכון לכל מה שקורה, כדי שאוכל לכסות את הכול באהבה. שלא יהיה לי חשוב כל כך איך מתייחסים אליי, העיקר שממני תתפתח האהבה אל החברים בקבוצה יותר ויותר.

מעבר לתגובה נכונה לחיכוכים, יש כמובן גם עבודה יזומה שנעשית בין החברים. המכנה המשותף שהביא אותנו אל הקבוצה הוא הרצון לגלות את משמעות החיים, ואותו עלינו להעצים יותר ויותר. לשם כך אנו מחברים את כל השאיפות הרוחניות שלנו לשאיפה אחת גדולה, ומתוכה מבקשים מהבורא כוח להיות כמוהו. אוהבים ונותנים. אנו דורשים יחד שכוח האהבה והנתינה יופיע ביחסים בינינו וימלא את כל החללים.

אם כן, בשונה משיטות פסיכולוגיות שמתייחסות לרגשות, חכמת הקבלה מתייחסת לאמת. והאמת הגדולה של המציאות היא שקיים רק כוח אחד. הבורא. בכל מה שקורה בתוכי ומסביבי, בכל אחד ובכולם יחד, בכל המציאות שאני מסוגל להרגיש ובמה שעוד אגלה, הכול זו הופעת הבורא בלבד. כוח אחד, רצון אחד. להיטיב. ואהבת הזולת שאני מנסה לפתח בקבוצה זו למעשה אהבה לאותו מקור אחד, לבורא, כי כולם הם שליחים שלו, שתפקידם לעזור לי להגיע אליו. וכשאני מגיע דרך יחס לאנשים לפיתוח אהבה לבורא, בזה אני כולל את כל צורות האהבה שרק יכולות להיות, עד שהיא הופכת לאהבה שלמה ונצחית.

אין רגש גדול או ממלא יותר מזה, וזו התכלית הגבוהה של כל האבולוציה שלנו כנבראים. שנזכה!

מן המקורות

"בזמן שהאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע, היינו שיש לפעמים, שאדם רואה, שחברו מזלזל בו. ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד, שהוא אמר עליו, שהחבר הזה, הנקרא, פלוני, אמר דברים, שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני. והוא צריך להכניע את עצמו, ולדון אותו לכף זכות. וזוהי יגיעה גדולה מאוד... אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו, הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן מהי התועלת, שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות.

התשובה היא, שעניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שע"י זה יכולים להגיע לאהבת ה', הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש, שהחברים יאהבו אותי. אלא, שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה. אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון, שיאהב את השני. לכן בזמן שהאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה, שע"י היגיעה מה שהאדם נותן, נקרא זה 'התעוררות מלמטה', ונותנים לו מלמעלה כוח, שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל" (הרב"ש, מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים").

המאמר מבוסס על ריאיון עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, שיחה 882,883 כחלק מסדרת התוכניות "חיים חדשים" המשודרות בערוץ 66 ובאתר "קבלה לעם" - www.kab.co.il

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>ערב מבוא נובמבר 2018</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content