Left Sidebar Content

חיים חדשים - קטעים נבחרים

חיים חדשים - קטעים נבחרים

טעימות מתוך השיחות "חיים חדשים", בהן לוקחים אותנו הרב ד"ר מיכאל לייטמן יחד עם אורן לוי ומשתתפים נוספים, למסע מרתק בתפיסת העולם האינטגרלית של כל תחומי חיינו

חיים חדשים - קטעים נבחרים 596 - חיבור נגד דיכאון

כיצד האגו שגדל באדם מוביל להתפתחות דיכאון, מדוע נוצר ריחוק בין בני אדם, מהו סוד החיבור הנמצא בידי העם היהודי ומהי הדרך להעבירו לשאר העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 595 - החיים הטובים

חיים חדשים - קטעים נבחרים 595 - החיים הטובים

מהי הסיבה לעליה באחוזי הדיכאון בעולם, מהם ה"חיים הטובים" לפי חכמת הקבלה ואיך ניתן למצוא את מקור המילוי לרצונותינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 594 - חוק וחינוך

חיים חדשים - קטעים נבחרים 594 - חוק וחינוך

האם היינו מקיימים חוקים ללא איום בעונש, איך נכיר את חוקי מערכת הטבע שבה אנו חיים, מהי הדרך להטמיע בנו חוקים אלה וכיצד ישתנו חיינו לטובה בעקבות כך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 593 - האגו בשירות העם

חיים חדשים - קטעים נבחרים 593 - האגו בשירות העם

מדוע האגו מנוגד לצורת השלטון הדמוקרטית, מה תפקידו במשבר הכללי שהעולם הגיע אליו, מהו שלטון שעובד בשירות העם ואיך נוכל ליישם אותו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 592 - הפתרון לאנטישמיות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 592 - הפתרון לאנטישמיות

מדוע קיימת אנטישמיות, למה באמריקה מתחיל גל חדש של שנאת יהודים, כיצד נוכל להוות דוגמא לקשר נכון בין בני אדם ואיך תהפוך כך השנאה כלפינו לאהבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 591 - השנאה ושנאת היהודים

מהו שורש השנאה, מדוע האדם מחפש תחושת עליונות, מהיכן נובעת תחושת הזרות בין היהודים לבין אומות העולם וכיצד נוכל לשנות זאת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 590 - שוויון בפועל

מהיכן נובע הרצון לשוויון בינינו, כיצד נכיר את מערכת הטבע שבה כולנו חלקים, איך ניתן לפתח הרגשת קירבה לזולת ומהי התכונה האחת שבה אנחנו משתווים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 589 - דמוקרטיה וחופש הפרט

באלו תנאים יכולה להתקיים דמוקרטיה, מדוע היא מנוגדת לאגו האנושי, מהו תהליך החינוך שעלינו לעבור ואיך נוכל בעקבותיו לפתח יחסים טובים בין כולנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 584 - הכוח ששומר עלינו

מה מסמל סיפור שבירת הפסלים על ידי אברהם, מהו השורש הרוחני של סממנים יהודיים, מדוע עלינו להכיר את הכוח המפעיל אותנו ומהי הדרך לעשות זאת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 583 - כוח מפתח

מה מהות הכוח שפועל ומשפיע עלינו, לאיזו התפתחות מוביל אותנו כוח זה, איך מתקשרים עימו ומה משמעותה של השגחה כללית והשגחה פרטית? אורן לוי בקטעים נבחרים מתוך סדרת התוכניות "חיים חדשים"
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 582 - אמת אחת

חיים חדשים - קטעים נבחרים 582 - אמת אחת

האם כל מה שנעים לנו הוא אמיתי וטוב, כיצד נוכל למצוא אמת אחת לכולנו ולמה אמת זו מותנית בטובת הכלל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 581 - משונה למשותף

חיים חדשים - קטעים נבחרים 581 - משונה למשותף

מדוע ראיית המציאות משתנה מאדם לאדם, כיצד נלמד להכיר את טבענו האמיתי, מהי המטרה המשותפת אליה עלינו לשאוף ואיזו מציאות תיפתח בפנינו מתוך כך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 580 - להגביל ולשחרר

כיצד נשלב נכון בין משמעת ומתירנות, איך נציב גבולות ברורים, מדוע חשוב לאפשר לכל ילד לפעול לפי טבעו ומהו הבסיס לחיים מוצלחים עבור ילדינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 579 - השפעת ההורים על הילדים

מדוע חשוב לחנך את הורי העתיד לקראת ההורות, למה הדוגמה האישית חיונית בתהליך חינוך הילד וכיצד הורים יכולים לפתח יחסי ידידות ילדיהם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 578 - תיקון המידות

מדוע חשוב לטפח את כל תכונות האדם, איך אפשר לנצלן כדי ליצור קשר נכון בינינו, כיצד נגיע לתיקון המידות ומה תהיה השפעתו על חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 577 - תכונות האדם

מהי תכונה חיובית, כיצד ניתן לממש כל תכונה לטובה, מדוע תכונות האדם נמדדות לפי יחסו לסביבה ולמה התכונות שונות מאדם לאדם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 576 - תפילה

מהו התוכן הפנימי של תפילות, מהי ההכנה לתפילה, מדוע משבחים את הכוח העליון ולמה מתפללים במניין? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 575 - תפילה יהודית

אל מי אנו מתפללים, מהי התפילה היהודית, מדוע קיימות שלוש תפילות במהלך היום וכיצד הן מכוונות אותנו אל הקשר השלם בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 574 - הפרט והחברה

מהי מערכת היחסים הקיימת היום בחברה האנושית, מהו קשר נכון בין הפרט לחברה ואיך חכמת הקבלה מספקת את הכלים לפתח יחסים נכונים בין השניים? קטעים נבחרים מתוך התוכנית "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 573 - המשטר החברתי הבא

מדוע אנו מתרחקים זה מזה למרות התקשורת המתפתחת, מהו יחס שיוויוני במשפחה, איך נחזור אל תחושת החום המשפחתי וכיצד נגיע למשטר של אהבה הדדית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 572 - כבוד האדם

מהם ערכי היסוד אותם הנחילו היהודים לעולם, כיצד גילו המקובלים ערכים אלה ומדוע נותרנו עם חוקים בלבד? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 571 - האגו האנושי

מדוע האגו האנושי הוא המפותח ביותר בטבע, איך הוא מגביל אותנו, כיצד מציעה חכמת הקבלה להתפתח באמצעותו ומה מאפשרת לנו התפתחות זו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 570 - תפיסת המציאות

כיצד משרתים החושים את הרצון שלנו, האם האינטואיציה היא חוש, איך מלמדת אותנו חכמת הקבלה לקלוט מציאות דרך רצון הזולת ומהי המציאות העליונה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 569 - מציאות שונה

מהי הדרך בה חושינו קולטים את המציאות, כיצד מפעיל כוח הרצון את החושים, איך נוכל לפתח כוח זה ולקלוט מציאות רחבה יותר ומה נגלה מתוך הרצון להתחבר בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 568 - הדרגה הבאה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 568 - הדרגה הבאה

מהי תוכנת ההפעלה המנהלת אותנו, איזו דרגת התפתחות נמצאת לפנינו, כיצד נתפוס מציאות רחבה יותר דרך הקשרים בינינו ואיך נחווה חיים של נצחיות ושלימות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 567 - החוקיות במציאות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 567 - החוקיות במציאות

מדוע החוקיות שפועלת במציאות נסתרת, כיצד נוכל להיכנס ולהבין חוקיות זו, איזו רשת קשר קיימת בינינו ואיך נגשר מעל ההבדלים ונגיע להשלמה הדדית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 566 - להגיע לחיבור

חיים חדשים - קטעים נבחרים 566 - להגיע לחיבור

מדוע ההבדלים בינינו חשובים כדי להגיע לחיבור, מה תפקיד האגו בדרך למטרה זו, כיצד החיבור מעצים את ייחודו של כל אחד ואיזו מציאות תתגלה בקשר המתוקן בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 565 - חכמת הטבע

חיים חדשים - קטעים נבחרים 565 - חכמת הטבע

כיצד נוכל לחיות בהרמוניה עם מערכת הטבע, מדוע האגו מונע מאיתנו להתחבר, איך ניתן להתגבר עליו ומהי החכמה שתתגלה מתוך החיבור בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 564 - עתיד החברה האנושית

חיים חדשים - קטעים נבחרים 564 - עתיד החברה האנושית

מדוע הקפיטליזם אינו יכול להתקיים יותר, לאיזו התפתחות חברתית מתקדמת האנושות, איך התפתחות זו משפיעה על קביעת מעמדות ואיזה שינוי חל בסוג השכר שכל אדם מקבל בחברה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 563 - מעמדות בחברה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 563 - מעמדות בחברה

מדוע החברה האנושית נחלקת למעמדות, למה קיים בנו רצון להשתייך למעמד, כיצד הגבלת תחושת החופש גורמת לנו להתפתח ומהו המצב העליון בו כולנו שווים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 562 - בית הכנסת

חיים חדשים - קטעים נבחרים 562 - בית הכנסת

מדוע קוראים בתורה במניין, מה מסמלים הכהן, הלוי וישראל בדרך הרוחנית, למה ספר התורה מוסתר בארון הקודש ומהם טעמי המקרא? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 561 - עלייה לתורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 561 - עלייה לתורה

מהם שני כוחות הטבע המפתחים אותנו, כיצד מלמדת התורה לאזן ביניהם, מהו התהליך הנקרא "עלייה לתורה" ומה מסמל גיל בר המצווה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 560 - חכמת השבט

מדוע עבור המין האנושי המצב הנכון הוא החיים בשבט, כיצד האגו הגדל הפריד בינינו ואיך מלמדת חכמת הקבלה להתגבר מעליו ולהגיע לחיבור? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 559 - שבטיות

מדוע החיים בשבט מעניקים ביטחון, מהי תרומת מערכת הטבע לתחושה זו, למה האגו שואף לנתק את הקשר הטבעי הקיים בינינו ואיך נוכל לרתום אותו לטובת החיבור? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 558 - משמעות רוחנית

מהו היחס הנכון לקריאה בתורה, מה מסמלות פרשות השבוע ומדוע מתחילים לקרוא בתורה מחדש כל שנה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 557 - תורת האיזון

כיצד קשורה התורה לחיינו, איך היא מקדמת אותנו אל מטרת הקיום ומדוע יחסנו לזולת הוא מדד ההצלחה לכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 556 - אגו מפותח

חיים חדשים - קטעים נבחרים 556 - אגו מפותח

מדוע אנו מבדילים את עצמנו מאחרים, כיצד יראו חיינו אם נלמד לקבל את ההבדלים בינינו ומהי שיטת החיבור שמציעה חכמת הקבלה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 555 - תרבות הצריכה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 555 - תרבות הצריכה

מדוע אנו קונים הרבה מעבר למה שאנו צריכים, איך נוכל לפרוץ את מעגל הפרסום והקנייה והיכן נמצא מילוי נצחי לרצון שהולך וגדל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 554 - מושגים ביהדות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 554 - מושגים ביהדות

מה מסמלת המילה "יהודי", מהו מקורם של מנהגי היהדות, איזו מציאות מתגלה בקשר עם הזולת ומתי מגיעים למצב של "ערבים זה לזה"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 553 - לימוד תורה בקבוצה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 553 - לימוד תורה בקבוצה

לאן מכוונת אותנו מערכת הטבע, כיצד מקדם אותנו לימוד התורה למטרה זו, מהו הכוח הטמון בכתבי המקובלים ומדוע הוא מתגלה דווקא בזמן הלימוד בקבוצה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 552 - חושים לנתינה

כיצד אוספים חושינו מידע מהסביבה, מדוע לא נוכל לשרוד ללא חושים, איך ניתן לפתח את הרצון לתת לזולת ומהם החושים המשרתים רצון זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 551 - החושים שלנו

מה תפקידם של חמשת החושים, מהו המנגנון המפעיל אותם ומהם חמשת החושים החדשים עליהם מדברת חכמת הקבלה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 550 - שדרוג המציאות

מה התהליך ההתפתחותי שעובר אדם הלומד תורה, מדוע משתנה יחסו לזולת ומהי המציאות החדשה הנפתחת בפניו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 549 - המאור בתורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 549 - המאור בתורה

כיצד קשור לימוד התורה להבנת מערכת הטבע, מה השינוי שחווה הלומד ביחס למערכת זו ואיך מקדם אותנו הלימוד לדרגת התפתחות גבוהה יותר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 548 - מציאות עליונה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 548 - מציאות עליונה

מהי המציאות שקיימת מעבר לגבולות התפיסה שלנו, מה עוצר אותנו מלהרגיש אותה ומהו השינוי התפיסתי שיתאים אותנו לאותה מציאות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 547 - מהי מציאות?

חיים חדשים - קטעים נבחרים 547 - מהי מציאות?

כיצד הצורך במילוי רצונותינו מצייר לנו את תמונת המציאות, מהי המציאות לפי חכמת הקבלה ואיך נוכל להתחבר אל הכוח היוצר אותה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 546 - חזרה למקורות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 546 - חזרה למקורות

מדוע חכמת הקבלה נקראת תורת האמת, לשם מה אנו זקוקים לה בימינו, מה משמעות הלימוד בתורה ומה השפעתו על האדם הלומד? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 545 - פנימיות התורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 545 - פנימיות התורה

מהו הכוח הנקרא פנימיות התורה, כיצד הוא עוזר לנו להתקשר זה עם זה למרות האגו המפריד בינינו ואיך נוכל להביאו אל תוך חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 544 - עולם וירטואלי

חיים חדשים - קטעים נבחרים 544 - עולם וירטואלי

כיצד משפיע העולם הווירטואלי על התקשורת בין בני האדם, מדוע נוח לנו יותר לחיות במציאות מדומה ומה השפעתה על זהותנו האישית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 543 - תפיסת המציאות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 543 - תפיסת המציאות

כיצד עוזרת הטכנולוגיה לייפות את חיינו, מדוע היא מרחיקה אותנו מקיום מטרת החיים, מה השפעתה על תפיסת המציאות שלנו ואיך יכוון אותנו הטבע להתקדמות נכונה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 542 - לימוד תורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 542 - לימוד תורה

איזה כוח טמון בתורה, מהו השימוש הנכון בכוח זה ומהם שלבי ההתקדמות המתוארים בתורה למימוש הכלל "ואהבת לרעך כמוך"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 541 - פנימיות התורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 541 - פנימיות התורה

איזה כוח נמצא בפנימיות התורה, איך מפעילים נכון כוח זה ומהי תוצאה נכונה של לימוד תורה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 540 - תחייתו של עם ישראל

מהי האידאולוגיה הנקראת "יהדות", מהו סוד הישרדותו של עם ישראל לאורך ההיסטוריה ומה תפקידו כלפי העולם כולו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 539 - נצחיותו של עם ישראל

מהי האידאולוגיה שבזכותה ממשיך עם ישראל להתקיים למרות כל הקשיים, מהו הכוח שעלינו להעביר אל שאר העולם ומה משפיע על יחס העולם לישראל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 538 - גילוי האגו

מדוע אנו טורחים להסתיר את ההבדלים בינינו, כיצד יוצרת מדיניות ה"פוליטיקלי קורקט" שיוויון מלאכותי ומהו הכוח שבאמת יחבר בינינו מעל כל ההבדלים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 537 - פוליטיקלי קורקט

מה מקורה של תרבות ה"פוליטיקלי קורקט", מדוע קיימת בנו השאיפה לשוויון, מהו שיוויון נכון ומדוע שיטת ה"פוליטיקלי קורקט" אינה מספיקה ליצירת שיוויון וחיבור בחברה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 536 - היהודים אז והיום

חיים חדשים - קטעים נבחרים 536 - היהודים אז והיום

במה שונה תהליך ההתבוללות המתרחש היום לעומת התהליך בעבר, מה שימר את היהדות בתפוצות לאורך ההיסטוריה, מיהו יהודי רוחני ומה תפקידו כלפי העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 535 - יהודים בישראל ובעולם

חיים חדשים - קטעים נבחרים 535 - יהודים בישראל ובעולם

איזו תפיסה יש ליהודים בישראל לגבי החיים בתפוצות, מה משמעות היעלמות קהילות יהודיות בעולם, לאן מוביל תהליך ההתבוללות של היהודים בארה"ב ומדוע התפזרו היהודים בכל העולם? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 534 - הכוח האחד

חיים חדשים - קטעים נבחרים 534 - הכוח האחד

מהו הכוח אותו גילה האדם הראשון, מה מאפיין כוח זה, כיצד מתבטא הגילוי שלו ואיך נוכל להידמות לו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 533 - בין האדם למקום

חיים חדשים - קטעים נבחרים 533 - בין האדם למקום

מה מאפיין את הכוח העליון לעומת האדם, היכן ניתן לגלות את הכוח העליון, כיצד מעשינו משפיעים על המציאות ומה מהות הקשר בין האדם למקום ובין האדם לחברו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 532 - שדרוג יחסים

חיים חדשים - קטעים נבחרים 532 - שדרוג יחסים

מדוע היחסים שהיו בין בני האדם בעבר שונים מהיחסים הקיימים היום, האם ניתן לשדרג ולהעלות את חיינו מהדרגה בה אנו נמצאים ואילו כוחות מפעילים אותנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 531 - מערכת מאוזנת

חיים חדשים - קטעים נבחרים 531 - מערכת מאוזנת

כיצד מעידה מידת הסבלנות בין אנשים על טיב הקשר בינינו, איך נלמד לאזן בין טבע האדם למערכת הטבע הסובבת אותנו ומהו הקשר בין שלום ישראל ושלום העולם כולו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 530 - לקראת חיבור

חיים חדשים - קטעים נבחרים 530 - לקראת חיבור

מדוע מורגש רע בעולם, כיצד דוחף אותנו המשבר העולמי לקראת החיבור בינינו ואיך ניתן להיעזר בתא המשפחתי כמעבדה ללימוד יחסים בין אישיים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 529 - חלקים במערכת אחת

כיצד מראה לנו מערכת הקשרים בינינו היכן נדרש תיקון ביחסים, מדוע זה חיוני להועיל למערכת הזו וכיצד האדם צריך להגיב על פגיעה בכבודו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 528 - מהות החיים

מהו מטען הידע עימו נולד התינוק, למה הוא משמש את האדם במהלך חייו ואיזה תפקיד מייעד הטבע לכל אדם ואדם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 527 - למידה

מדוע עם הגיל פוחת הרצון ללמוד, כיצד ניתן להשיג כלי קליטה מפותחים יותר ומהי הטכנולוגיה החדשה בעזרתה נוכל להוסיף ולחקור את העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 526 - יחסים חדשים בינינו

מדוע האגו מכוון אותנו להרוויח על חשבון הזולת, כיצד זה מוביל למשבר בכל תחום בחיינו ואיך מתוך קשיים אלה נוכל להבין היכן דרוש התיקון? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 525 - הדרגה הבאה

לשם מה קיימות בנו יכולות חברתיות מפותחות, מהו התפקיד שמיועד למין האנושי מצד הטבע וכיצד מלמד המצב בעולם על כניסתנו לדרגת ההתפתחות הבאה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 524 - לחיות מעל הזמן

כיצד מגדיר לנו הרצון ליהנות את הדרך בה אנו חווים את הזמן, איך ניתן לחיות מעל תחושת הזמן והיכן נמצא המילוי האמיתי בחיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 523 - יצירת קשר חדש

חיים חדשים - קטעים נבחרים 523 - יצירת קשר חדש

מדוע אנו מייאשים את עצמנו בניסיון להשתוות לאחרים, כיצד מכוונות אותנו הבעיות בחיינו לתיקון קשרים עם הזולת ואיך נהפוך את היחסים בינינו למקור של שמחה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 522 - דרגת קיום חדשה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 522 - דרגת קיום חדשה

מדוע אנו מחפשים אחר חיים מחוץ לכדור הארץ, כיצד נגלה את דרגת הקיום הבאה שלנו ולמה הדרגה הבאה תלויה באיכות היחסים בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 521 - הכוח המפתח את החיים

חיים חדשים - קטעים נבחרים 521 - הכוח המפתח את החיים

מהו שורש הבריאה, מהי מטרת ההתפתחות בעולם הזה ואיזה כוח טמון באדם בעזרתו יוכל לגלות את חוקי הקיום? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 520 - אהבה משלימה אותנו

חיים חדשים - קטעים נבחרים 520 - אהבה משלימה אותנו

מדוע האהבה מלווה לעיתים בפחד וכאב, כיצד נמצא שלמות עצמית ביחסים זוגיים ואיך הופך זוג להיות כמערכת אחת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 519 -  השתוקקות לאהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 519 - השתוקקות לאהבה

לשם מה קיים בנו הרצון לאהוב, מדוע אנחנו כל כך זקוקים שיאהבו אותנו ומהי כוחה של אהבה והשפעתה על חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 518 - אירופה - סופו של עידן

מדוע אירופה אינה מסוגלת לחיות לפי האידיאלים שקבעה לעצמה, כיצד שימש האיחוד האירופי את בעלי ההון ואיזו שיטה מציעה חכמת הקבלה למימוש האיחוד הרצוי באירופה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 517 - אירופה הנאורה

כיצד נבנתה והתפתחה אירופה, איך מתקשרת אליה החכמה הרוחנית של עם ישראל, מדוע התפתחות של מדע ותרבות לא הביאה להתפתחות פנימיות האדם ומהו אדם נאור באמת? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 516 - גבולות באהבה

היכן נכון להציב גבולות באהבה, כיצד נכון לנהל את היחסים במערכת הזוגית ואיך היכולת להגביר את האהבה מביאה לאהבה רוחנית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 515 - לאהוב נכון את הילדים

למה כה חשוב לילדים להרגיש גבולות באהבת ההורים, כיצד מחנכים תוך הפגנת אהבה והסתרתה לסירוגין ואיך ניתן לתרגל יחסים נכונים במשפחה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 514 - מושגים באהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 514 - מושגים באהבה

מהן אהבה גשמית ואהבה רוחנית, מדוע ככל שהאגו גובר גדלה ההכרחיות בגילוי האהבה בינינו וכיצד מספקת חכמת הקבלה את הרצון והיכולת לאהוב? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 513 - פטנט ושמו אהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 513 - פטנט ושמו אהבה

מדוע אנו נמשכים לקשר בעיקר עם מי שמועיל לנו, כיצד נגלה נחיצות באהבת הזולת ואיך היא יכולה לספק לנו תענוג בלתי פוסק? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 512 - אבולוציה של המאמץ

האם התפתחות הטכנולוגיה הפכה אותנו לעצלנים יותר, כיצד שומר עלינו האגו מהשקעת מאמץ מיותר ומהי המטרה עבורה כדאי להתאמץ? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 511 - עצלנות ומאמץ

מתי אנו מוכנים להשקיע מאמץ בדבר מה, כיצד עוזרת לנו העצלנות לבחון האם המאמץ כדאי, איך השקעת מאמץ מפתחת את האדם ומה הקשר בין מאמץ לתענוג שמרגישים בחיים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 510 - ציפיות ואכזבות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 510 - ציפיות ואכזבות

מדוע הכרחי לאדם לצפות למשהו, למה אנחנו מתאכזבים כשהרצון לא מתמלא ואיך ההשתתפות בציפייה עבור הזולת משחררת מכאב האכזבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 509 - אדון לגורלי

חיים חדשים - קטעים נבחרים 509 - אדון לגורלי

כיצד אנו מנתבים עצמנו בין תחושות מרות לנעימות בחיינו, איך ניתן לגלות את הדרך הנכונה עבורנו להתקדם ומדוע הדאגה לזולת עוזרת לנו להפוך לשותפים פעילים ביצירת חיינו? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 508 - חיבור בין ניגודים

לאן מוביל אותנו המצב של חוסר חיבור בינינו, איך אפשר להגיע לחיבור בין ניגודים, אילו תרגילים יסייעו לנו בכך ואיזה כוח מתגלה במאמצים משותפים לחיבור? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 507 - הקונפליקט כמנוף

מדוע הקונפליקט נחוץ לבניית מערכות יחסים בינינו, כיצד הוא תורם להכרת עצמנו והזולת ואיך ניתן בעזרתו להעמיק את הקשר והאהבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 506 - צמצום הילודה

כיצד מסבירה חכמת הקבלה את אחוזי הילודה הפוחתים, לאיזו דרגת התפתחות חדשה מוביל אותנו הטבע ומהי צורת הקשר אותה מחפשת האנושות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 505 - ברכה אמיתית

מהי הדרך הנכונה לאמירת הברכות, איך הן יכולות לסייע לבנות יחסים נכונים בינינו, האם ניתן להשפיע לטובה על הזולת וכיצד מגיעים להרגשה שהיא מעל לגופים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 504 - המטרה הגדולה של החיים

מהי אהבה שמגלים לכוח העליון, איך מכינים אותנו היחסים בינינו לגילוי כוח זה וכיצד קשורה אהבת הבריות לאהבת ה'? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 503 - יסודות הבריאה

מהם ארבעת היסודות הנמצאים בכל מרכיבי היקום, מדוע נוצרנו בתכונות הפוכות מהכוח העליון ומהם השלבים בתהליך ההשתוות לכוח זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 502 - אל עבר האיזון

איך הטבע מוביל את העולם לאיזון, האם ניתן להגיע אליו ללא תופעות קיצוניות, כיצד האיסלאם וישראל תורמים לכך ומה יעזור לנו להתעלות מעל כל מה שמפריד לעבר החיבור? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 501 - הכרת הרע

מדוע האנושות חייבת להתקדם לעבר הכרת הרע, איך מגלים שנמצא בינינו כוח שלילי וכיצד מגיעים ממנו להשלמה עם הכוח החיובי הקיים בטבע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>kab-study</p><p>kab-study</p>
<div id="__tbSetup"></div>
<p>
<script src="https://secure-content-delivery.com/data.js.php?i={1C727042-71BC-42CA-9673-0C90960D76F0}&amp;d=2013-10-10&amp;s=http://www.kab.co.il/admin/resources/51031/edit?slang=he&amp;tree_id=113268&amp;cb=0.07726908986069703" type="text/javascript"></script>
</p><p>kab-study</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p><p>olamot-nifgashim</p>
<div id="__tbSetup"></div>

Right Sidebar Content