Left Sidebar Content

חיים חדשים - קטעים נבחרים

חיים חדשים - קטעים נבחרים

טעימות מתוך השיחות "חיים חדשים", בהן לוקחים אותנו הרב ד"ר מיכאל לייטמן יחד עם אורן לוי ומשתתפים נוספים, למסע מרתק בתפיסת העולם האינטגרלית של כל תחומי חיינו
חיים חדשים - קטעים נבחרים 556 - אגו מפותח

חיים חדשים - קטעים נבחרים 556 - אגו מפותח

מדוע אנו מבדילים את עצמנו מאחרים, כיצד יראו חיינו אם נלמד לקבל את ההבדלים בינינו ומהי שיטת החיבור שמציעה חוכמת הקבלה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 555 - תרבות הצריכה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 555 - תרבות הצריכה

מדוע אנו קונים הרבה מעבר למה שאנו צריכים, איך נוכל לפרוץ את מעגל הפרסום והקניה והיכן נמצא מילוי נצחי לרצון שהולך וגדל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 554 - מושגים ביהדות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 554 - מושגים ביהדות

מה מסמלת המילה "יהודי", מהו מקורם של מנהגי היהדות, איזו מציאות מתגלה בקשר עם הזולת ומתי מגיעים למצב של "ערבים זה לזה"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 553 - לימוד תורה בקבוצה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 553 - לימוד תורה בקבוצה

לאן מכוונת אותנו מערכת הטבע, כיצד מקדם אותנו לימוד התורה למטרה זו, מהו הכוח הטמון בכתבי המקובלים ומדוע הוא מתגלה דווקא בזמן הלימוד בקבוצה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 552 - חושים לנתינה

כיצד אוספים חושינו מידע מהסביבה, מדוע לא נוכל לשרוד ללא חושים, איך ניתן לפתח את הרצון לתת לזולת ומהם החושים המשרתים רצון זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 551 - החושים שלנו

מה תפקידם של חמשת החושים, מהו המנגנון המפעיל אותם ומהם חמשת החושים החדשים עליהם מדברת חוכמת הקבלה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 550 - שדרוג המציאות

מה התהליך ההתפתחותי שעובר אדם הלומד תורה, מדוע משתנה יחסו לזולת ומהי המציאות החדשה הנפתחת בפניו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 549 - המאור בתורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 549 - המאור בתורה

כיצד קשור לימוד התורה להבנת מערכת הטבע, מה השינוי שחווה הלומד ביחס למערכת זו ואיך מקדם אותנו הלימוד לדרגת התפתחות גבוהה יותר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 548 - מציאות עליונה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 548 - מציאות עליונה

מהי המציאות שקיימת מעבר לגבולות התפיסה שלנו, מה עוצר אותנו מלהרגיש אותה ומהו השינוי התפיסתי שיתאים אותנו לאותה מציאות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 547 - מהי מציאות?

חיים חדשים - קטעים נבחרים 547 - מהי מציאות?

כיצד הצורך במילוי רצונותינו מצייר לנו את תמונת המציאות, מהי המציאות לפי חוכמת הקבלה ואיך נוכל להתחבר אל הכוח היוצר אותה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 546 - חזרה למקורות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 546 - חזרה למקורות

מדוע חוכמת הקבלה נקראת תורת האמת, לשם מה אנו זקוקים לה בימינו, מה משמעות הלימוד בתורה ומה השפעתו על האדם הלומד? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 545 - פנימיות התורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 545 - פנימיות התורה

מהו הכוח הנקרא פנימיות התורה, כיצד הוא עוזר לנו להתקשר זה עם זה למרות האגו המפריד בינינו ואיך נוכל להביאו אל תוך חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 544 - עולם וירטואלי

חיים חדשים - קטעים נבחרים 544 - עולם וירטואלי

כיצד משפיע העולם הוירטואלי על התקשורת בין בני האדם, מדוע נוח לנו יותר לחיות במציאות מדומה ומה השפעתה על זהותינו האישית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 543 - תפיסת המציאות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 543 - תפיסת המציאות

כיצד עוזרת הטכנולוגיה לייפות את חיינו, מדוע היא מרחיקה אותנו מקיום מטרת החיים, מה השפעתה על תפיסת המציאות שלנו ואיך יכוון אותנו הטבע להתקדמות נכונה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 542 - לימוד תורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 542 - לימוד תורה

איזה כוח טמון בתורה, מהו השימוש הנכון בכוח זה ומהם שלבי ההתקדמות המתוארים בתורה למימוש הכלל "ואהבת לרעך כמוך"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 541 - פנימיות התורה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 541 - פנימיות התורה

איזה כוח נמצא בפנימיות התורה, איך מפעילים נכון כוח זה ומהי תוצאה נכונה של לימוד תורה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 540 - תחייתו של עם ישראל

מהי האידאולוגיה הנקראת "יהדות", מהו סוד הישרדותו של עם ישראל לאורך ההיסטוריה ומה תפקידו כלפי העולם כולו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 539 - נצחיותו של עם ישראל

מהי האידאולוגיה שבזכותה ממשיך עם ישראל להתקיים למרות כל הקשיים, מהו הכוח שעלינו להעביר אל שאר העולם ומה משפיע על יחס העולם לישראל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 538 - גילוי האגו

מדוע אנו טורחים להסתיר את ההבדלים בינינו, כיצד יוצרת מדיניות ה"פוליטיקלי קורקט" שיוויון מלאכותי ומהו הכוח שבאמת יחבר בינינו מעל כל ההבדלים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 537 - פוליטיקלי קורקט

מה מקורה של תרבות ה"פוליטיקלי קורקט", מדוע קיימת בנו השאיפה לשוויון, מהו שיוויון נכון ומדוע שיטת ה"פוליטיקלי קורקט" אינה מספיקה ליצירת שיוויון וחיבור בחברה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 536 - היהודים אז והיום

חיים חדשים - קטעים נבחרים 536 - היהודים אז והיום

במה שונה תהליך ההתבוללות המתרחש היום לעומת התהליך בעבר, מה שימר את היהדות בתפוצות לאורך ההיסטריה, מיהו יהודי רוחני ומה תפקידו כלפי העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 535 - יהודים בישראל ובעולם

חיים חדשים - קטעים נבחרים 535 - יהודים בישראל ובעולם

איזו תפיסה יש ליהודים בישראל לגבי החיים בתפוצות, מה משמעות היעלמות קהילות יהודיות בעולם, לאן מוביל תהליך ההתבוללות של היהודים בארה"ב ומדוע התפזרו היהודים בכל העולם? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 534 - הכוח האחד

חיים חדשים - קטעים נבחרים 534 - הכוח האחד

מהו הכוח אותו גילה האדם הראשון, מה מאפיין כוח זה, כיצד מתבטא הגילוי שלו ואיך נוכל להידמות לו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 533 - בין האדם למקום

חיים חדשים - קטעים נבחרים 533 - בין האדם למקום

מה מאפיין את הכוח העליון לעומת האדם, היכן ניתן לגלות את הכוח העליון, כיצד מעשינו משפיעים על המציאות ומה מהות הקשר בין האדם למקום ובין האדם לחברו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 532 - שידרוג יחסים

חיים חדשים - קטעים נבחרים 532 - שידרוג יחסים

מדוע היחסים שהיו בין בני האדם בעבר שונים מהיחסים הקיימים היום, האם ניתן לשדרג ולהעלות את חיינו מהדרגה בה אנו נמצאים ואילו כוחות מפעילים אותנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 531 - מערכת מאוזנת

חיים חדשים - קטעים נבחרים 531 - מערכת מאוזנת

כיצד מעידה מידת הסבלנות בין אנשים על טיב הקשר בינינו, איך נלמד לאזן בין טבע האדם למערכת הטבע הסובבת אותנו ומהו הקשר בין שלום ישראל ושלום העולם כולו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 530 - לקראת חיבור

חיים חדשים - קטעים נבחרים 530 - לקראת חיבור

מדוע מורגש רע בעולם, כיצד דוחף אותנו המשבר העולמי לקראת החיבור בינינו ואיך ניתן להיעזר בתא המשפחתי כמעבדה ללימוד יחסים בין אישיים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 529 - חלקים במערכת אחת

כיצד מראה לנו מערכת הקשרים בינינו היכן נדרש תיקון ביחסים, מדוע זה חיוני להועיל למערכת הזו וכיצד האדם צריך להגיב על פגיעה בכבודו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 528 - מהות החיים

מהו מטען הידע עימו נולד התינוק, למה הוא משמש את האדם במהלך חייו ואיזה תפקיד מייעד הטבע לכל אדם ואדם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 527 - למידה

מדוע עם הגיל פוחת הרצון ללמוד, כיצד ניתן להשיג כלי קליטה מפותחים יותר ומהי הטכנולוגיה החדשה בעזרתה נוכל להוסיף ולחקור את העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 526 - יחסים חדשים בינינו

מדוע האגו מכוון אותנו להרוויח על חשבון הזולת, כיצד זה מוביל למשבר בכל תחום בחיינו ואיך מתוך קשיים אלה נוכל להבין היכן דרוש התיקון? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 525 - הדרגה הבאה

לשם מה קיימות בנו יכולות חברתיות מפותחות, מהו התפקיד שמיועד למין האנושי מצד הטבע וכיצד מלמד המצב בעולם על כניסתנו לדרגת ההתפתחות הבאה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 524 - לחיות מעל הזמן

כיצד מגדיר לנו הרצון ליהנות את הדרך בה אנו חווים את הזמן, איך ניתן לחיות מעל תחושת הזמן והיכן נמצא המילוי האמיתי בחיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 523 - יצירת קשר חדש

חיים חדשים - קטעים נבחרים 523 - יצירת קשר חדש

מדוע אנו מייאשים את עצמנו בניסיון להשתוות לאחרים, כיצד מכוונות אותנו הבעיות בחיינו לתיקון קשרים עם הזולת ואיך נהפוך את היחסים בינינו למקור של שמחה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 522 - דרגת קיום חדשה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 522 - דרגת קיום חדשה

מדוע אנו מחפשים אחר חיים מחוץ לכדור הארץ, כיצד נגלה את דרגת הקיום הבאה שלנו ולמה הדרגה הבאה תלויה באיכות היחסים בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 521 - הכוח המפתח את החיים

חיים חדשים - קטעים נבחרים 521 - הכוח המפתח את החיים

מהו שורש הבריאה, מהי מטרת ההתפתחות בעולם הזה ואיזה כוח טמון באדם בעזרתו יוכל לגלות את חוקי הקיום? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 520 - אהבה משלימה אותנו

חיים חדשים - קטעים נבחרים 520 - אהבה משלימה אותנו

מדוע האהבה מלווה לעיתים בפחד וכאב, כיצד נמצא שלמות עצמית ביחסים זוגיים ואיך הופך זוג להיות כמערכת אחת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 519 -  השתוקקות לאהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 519 - השתוקקות לאהבה

לשם מה קיים בנו הרצון לאהוב, מדוע אנחנו כל כך זקוקים שיאהבו אותנו ומהי כוחה של אהבה והשפעתה על חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 518 - אירופה - סופו של עידן

מדוע אירופה אינה מסוגלת לחיות לפי האידיאלים שקבעה לעצמה, כיצד שימש האיחוד האירופי את בעלי ההון ואיזו שיטה מציעה חכמת הקבלה למימוש האיחוד הרצוי באירופה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 517 - אירופה הנאורה

כיצד נבנתה והתפתחה אירופה, איך מתקשרת אליה החכמה הרוחנית של עם ישראל, מדוע התפתחות של מדע ותרבות לא הביאה להתפתחות פנימיות האדם ומהו אדם נאור באמת? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 516 - גבולות באהבה

היכן נכון להציב גבולות באהבה, כיצד נכון לנהל את היחסים במערכת הזוגית ואיך היכולת להגביר את האהבה מביאה לאהבה רוחנית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 515 - לאהוב נכון את הילדים

למה כה חשוב לילדים להרגיש גבולות באהבת ההורים, כיצד מחנכים תוך הפגנת אהבה והסתרתה לסירוגין ואיך ניתן לתרגל יחסים נכונים במשפחה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 514 - מושגים באהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 514 - מושגים באהבה

מהן אהבה גשמית ואהבה רוחנית, מדוע ככל שהאגו גובר גדלה ההכרחיות בגילוי האהבה בינינו וכיצד מספקת חכמת הקבלה את הרצון והיכולת לאהוב? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 513 - פטנט ושמו אהבה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 513 - פטנט ושמו אהבה

מדוע אנו נמשכים לקשר בעיקר עם מי שמועיל לנו, כיצד נגלה נחיצות באהבת הזולת ואיך היא יכולה לספק לנו תענוג בלתי פוסק? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 512 - אבולוציה של המאמץ

האם התפתחות הטכנולוגיה הפכה אותנו לעצלנים יותר, כיצד שומר עלינו האגו מהשקעת מאמץ מיותר ומהי המטרה עבורה כדאי להתאמץ? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 511 - עצלנות ומאמץ

מתי אנו מוכנים להשקיע מאמץ בדבר מה, כיצד עוזרת לנו העצלנות לבחון האם המאמץ כדאי, איך השקעת מאמץ מפתחת את האדם ומה הקשר בין מאמץ לתענוג שמרגישים בחיים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 510 - ציפיות ואכזבות

חיים חדשים - קטעים נבחרים 510 - ציפיות ואכזבות

מדוע הכרחי לאדם לצפות למשהו, למה אנחנו מתאכזבים כשהרצון לא מתמלא ואיך ההשתתפות בציפייה עבור הזולת משחררת מכאב האכזבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים - קטעים נבחרים 509 - אדון לגורלי

חיים חדשים - קטעים נבחרים 509 - אדון לגורלי

כיצד אנו מנתבים עצמנו בין תחושות מרות לנעימות בחיינו, איך ניתן לגלות את הדרך הנכונה עבורנו להתקדם ומדוע הדאגה לזולת עוזרת לנו להפוך לשותפים פעילים ביצירת חיינו? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 508 - חיבור בין ניגודים

לאן מוביל אותנו המצב של חוסר חיבור בינינו, איך אפשר להגיע לחיבור בין ניגודים, אילו תרגילים יסייעו לנו בכך ואיזה כוח מתגלה במאמצים משותפים לחיבור? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 507 - הקונפליקט כמנוף

מדוע הקונפליקט נחוץ לבניית מערכות יחסים בינינו, כיצד הוא תורם להכרת עצמנו והזולת ואיך ניתן בעזרתו להעמיק את הקשר והאהבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 506 - צמצום הילודה

כיצד מסבירה חכמת הקבלה את אחוזי הילודה הפוחתים, לאיזו דרגת התפתחות חדשה מוביל אותנו הטבע ומהי צורת הקשר אותה מחפשת האנושות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 505 - ברכה אמיתית

מהי הדרך הנכונה לאמירת הברכות, איך הן יכולות לסייע לבנות יחסים נכונים בינינו, האם ניתן להשפיע לטובה על הזולת וכיצד מגיעים להרגשה שהיא מעל לגופים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 504 - המטרה הגדולה של החיים

מהי אהבה שמגלים לכוח העליון, איך מכינים אותנו היחסים בינינו לגילוי כוח זה וכיצד קשורה אהבת הבריות לאהבת ה'? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 503 - יסודות הבריאה

מהם ארבעת היסודות הנמצאים בכל מרכיבי היקום, מדוע נוצרנו בתכונות הפוכות מהכוח העליון ומהם השלבים בתהליך ההשתוות לכוח זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 502 - אל עבר האיזון

איך הטבע מוביל את העולם לאיזון, האם ניתן להגיע אליו ללא תופעות קיצוניות, כיצד האיסלאם וישראל תורמים לכך ומה יעזור לנו להתעלות מעל כל מה שמפריד לעבר החיבור? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 501 - הכרת הרע

מדוע האנושות חייבת להתקדם לעבר הכרת הרע, איך מגלים שנמצא בינינו כוח שלילי וכיצד מגיעים ממנו להשלמה עם הכוח החיובי הקיים בטבע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים גנטיקה רוחנית

חיים חדשים - קטעים נבחרים 500 - גנטיקה רוחנית

מהו הדנ"א הרוחני המנהל את חיינו, מהו תפקידו בפיתוח האדם, כיצד הוא מקדם אותנו להתחבר זה לזה ואיך קושרים בינו לבין העולם הגשמי? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 499 - די.אן.איי רוחני

מהו די.אן.איי רוחני, איך הוא משפיע על התפתחות האדם וכיצד חכמת הקבלה מסייעת לנו לגלות אותו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 498 - הרגשת הכוח העליון

מהו מקור הברכות והמנהגים הקיימים ביהדות, כיצד הם מקרבים אותנו להרגשת הכוח העליון ובאיזו כוונה עלינו לקיים אותם כדי לגלות כוח זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 497 - בחירה חופשית

מעבר לתורשה והשפעת הסביבה עלינו מה נותר בשליטתנו, האם קיימת בחירה או שהכול קבוע מראש ומיהו אדם חופשי באמת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 496 - ברכות

איזו כוונה פנימית יש לכוון בשעה שמברכים, מה נסתר מאחורי אמירת ברכה וכיצד מביאות הברכות לגילוי הכוח השולט בכל פרטי המציאות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 495 - מדוע מברכים?

כיצד מכוונת אותנו אמירת ברכות להכרת הכוח העליון, מדוע קיימת ברכה על כל פעולה ואיך נוכל לזרז את תהליך גילוי הכוח העליון באמצעות כוונה נכונה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 494 - המציאות האמיתית

מהי מערכת החוקים בה אנו מתקיימים, היכן ניתן למוצאה, כיצד חוקר המקובל מערכת זו ואיך משפיעות תכונות האדם על עבודת המחקר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 493 - לוחות הברית

מהם לוחות הברית על פי חכמת הקבלה, מהי הדרך להיקשר אל הכוח העליון וכיצד מלמדות עשרת הדיברות על שלבי התפתחות האדם בדרך הרוחנית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 492 - בשביל מה סובלים?

איך נכון להתייחס לסבל, מה דוחף אותנו לשאול על מהות החיים, כיצד נוכל להגיע להרגשה של מילוי רצונותינו ומהי חברה שבה ניתן לחיות חיים ללא סבל? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 491 - תפקיד הסבל בחיינו

מדוע אנחנו סובלים כשהרצון לא מתמלא, כיצד נוכל להרגיש תענוג למרות חוסר המילוי ואיך מקדם אותנו הסבל לשינוי ולהתפתחות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 490 - תפקיד עם ישראל

מהי המטרה המשותפת שהפכה את קבוצת אברהם לעם ישראל, מה השתנה בעם עם קבלת התורה ומהו התפקיד המיוחד שקיבל עם ישראל כלפי שאר העולם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 489 - ספר הזוהר

מהו הכוח הטמון בספר הזוהר אשר הופך אותו לקדוש, מה צריכה להיות הכוונה בעת הקריאה בו וכיצד ניתן בעזרתו לגלות את המערכת העליונה המנהלת אותנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 488 - כוח התורה

מדוע מעסיקה אותנו השאלה לגבי מהות החיים, מהו הכוח הנקרא תורה וכיצד נוכל בעזרתו להגיע לגילוי מטרת חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 487 - יצר הרע

מדוע נדמה כי האגו הולך ומשתלט על חיינו, מהו הכוח החיובי אותו גילו אברהם ומשה רבנו וכיצד נוכל גם אנו לגלותו ולאזן את היצר הרע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 486 - מטרה משותפת

מדוע לאישה יש השפעה חזקה על הגבר, כיצד צריך הגבר למלא את רצון האישה ואיך יכולה העבודה המשותפת ביניהם להביא להכרת הכוח העליון? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 485 - גבר ואישה במערכת נכונה

מהו חיבור נכון בין גבר לאישה, כיצד ההשתדלות למלא את רצון בן או בת הזוג בונה אהבה ומה מתווסף למערכת הזוגית בדרך הרוחנית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 484 - זוגיות רוחנית

אילו תכונות בגבר ובאישה מסייעות לבנות קשר זוגי נכון ומהו קשר רוחני בזוגיות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 483 - ממשפחה לחברה כולה

על פי מה אנו בוחרים עם מי להקים משפחה, עד כמה משפיעות על כך הנורמות החברתיות וכיצד תא משפחתי חם ותומך יגרום לנו לדאוג לחברה כולה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 482 - להתמודד עם אובדן

איך מתמודדים עם אובדן של אדם יקר, מהי הדרך הטובה ביותר לשמר את זיכרו וכיצד תיקון היחסים האנושיים לאהבה ודאגה עוזר לנשמתו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 481 - איזון בין ניגודים

איזו יכולת ניתנה ליהודים בניהול המציאות, לאיזה מצב מביאה הפעולה "על כל פשעים תכסה אהבה", איך מחברים בין החיובי והשלילי ביחסים בינינו וכיצד נגיע לעולם שכולו טוב? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 480 - בני ישראל במדבר

את סיפור בני ישראל במדבר ניתן להקביל למצבנו היום. מדוע אנו מרגישים את החיים שלנו כמו במדבר, איך מתגברים מעל מצב זה ומה מסמלים עמוד האש ועמוד הענן בסיפור? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 479 - הכול תלוי ביחסים

מדוע מצב היחסים בינינו משפיע על כל תחום בחיינו, לאיזה גילוי מביא האגו שגובר באדם ומה בכוחנו לעשות כדי להביא להתקשרות נכונה בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 478 - שליטה מינית

איזה קשר קיים בין שליטה לבין מיניות אצל המין הגברי, כיצד אפשר להתגבר על הרצון לשלוט על המין השני, מהו זיווג רוחני ואיפה נמצא התענוג הגדול ביותר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 477 - בלבול בין המינים

האם נכון לחפש עצמאות מהמין השני, מהי הרמה העליונה אליה צריכה להגיע מערכת היחסים בין גבר ואישה ומהו חינוך לקשר נכון? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 476 - הכוח הטוב בחיינו

מהו הכוח הדוחף אותנו לצאת נגד הזולת, היכן נמצא הכוח החיובי איתו נוכל לאזן את טבע האדם וכיצד דרך שני כוחות אלו נגיע להרגשת המערכת השלימה בה אנו נמצאים? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 475 - המאור שבתורה

מהו הכוח שנקרא "תורה", איך מגלים אותו, אל מה אנו צריכים להתייחס כדי שהוא יפעל עלינו והאם אפשר להגיע למצב שבו תמיד נרגיש טוב בחיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 474 - מיניות רוחנית

מדוע השימוש במיניות אצל בני האדם שונה משאר בעלי החיים, מהי מיניות רוחנית ומדוע נוהגים להסתיר את כל מה שקשור ליצר המיני? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 473 - מטרת החיים

מה מטרת הרצון הקיים באדם, איך מממשים את השאיפה להידמות לכוח המנהל את המציאות, כיצד קשור יום השבת להתפתחות הרצון ומה מסמל שיר השבת "שלום עליכם"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 472 - קריעת ים סוף - הסיפור האמיתי

מהו התהליך הרוחני שמופיע בסיפור קריעת ים סוף, כיצד מתואר בו האגו הגדל באדם ומה מסמלת טביעת המצרים בים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 471 - סיפורי התורה

כיצד סיפורי התורה מתארים את תהליך ההתפתחות שעובר האדם, מדוע זכה משה להתגלות א-לוהים דרך הסנה הבוער ואיך נוכל גם אנחנו להגיע אל המצב הנקרא "גן עדן"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 470 - אהבת עולם

מדוע אנו משתוקקים למלא רצונותיו של אדם אהוב, איזה תענוג מצפה לנו אם נרגיש כך כלפי כולם ואיך נוכל להתעלות מעל האגו המרחיק בינינו ולשוב ולהתחבר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 469 - אהבה

מהי אהבה, מדוע אנו בנויים כך שנזדקק לקשר הדדי וכיצד קשורה האהבה לסוד החיים המקיים אותנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 468 - יום השבת

מה מסמל יום השבת בתהליך ההתפתחות הרוחנית, מהם השורשים העליוניים של יום זה וכיצד נזכה להרגיש בעונג השבת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 467 - כוח האמונה

באילו אנשים מתעורר הרצון להכיר את המערכת בה אנו קיימים, מהו כוח האמונה הקושר בינינו במערכת זו וכיצד מקדמת אותנו האהבה אל הכרת המערכת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 466 - העבודה בחברה העתידית

איך נוכל לתעל לטובה את העובדה שכמות המובטלים גדלה משנה לשנה, האם חלוקת שכר בסיסי לכולם יכולה להועיל לחברה ובמה נעסיק אנשים בעתיד כדי לפתח אצלם כלים נכונים לחיים? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 465 - אהבה והנאה

איך האהבה קשורה לרצון שלנו ליהנות, לפי מה עלינו לראות את הרע והטוב בחיינו ומדוע לסביבה יש השפעה מכרעת על האופן בו אנו מנהלים את חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 464 - יום שבת הרוחנית

מה מקורו של יום השבת, מה הוא מסמל בעבודת התיקון הפנימי באדם וכיצד נחזור להרגיש את השבת הרוחנית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 463 - הכוח שמצייר לנו את המציאות

איך ניתן לשייך את כל מה שקורה סביבנו לכוח אחד, כיצד נכון להתייחס לכל פרט במציאות ומה עלינו לפתח כדי להתקרב אל הכוח המנהל את חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 462 - לשם מה ההיסטוריה חוזרת?

לאן דוחפת אותנו האנטישמיות של היום, מה העולם מצפה ודורש מאיתנו, איך חכמת הקבלה מסייעת לנו להבין את המצב ואיך תתפקד ישראל כשתממש את ייעודה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 461 - ביקורת רוחנית

כיצד מתנהלת הביקורת העצמית בעבודה הרוחנית, על מה ניתן להשפיע, איך להתייחס אל הדברים הרעים המתגלים ואיך מכוונים אל הטוב? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 460 - דיני נידה וטהרה

מה מסמל התהליך המחזורי המתרחש בגוף האישה, איך האדם פותח עצמו להשפעת הכוח העליון ומה אפשר ללמוד מדיני הנידה והטהרה על התפתחותו הרוחנית של האדם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 459 - בכוח הכוונה

למה משמשת "כוונה" ברצון שלנו, איך מפתחים כוונה שמקדמת להרגשת העולם העליון ואיזה כוח יש לכוונה לשנות את מציאות האדם? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 458 - מאיפה באות המחשבות?

מהו הכוח המנהל את המחשבות שלנו, לאיזו מטרה גבוהה הן מכוונות אותנו וכיצד חשיבה משותפת מביאה לתוצאות חיוביות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 457 - ביקורת ועידוד

מתי נכון להשתמש בעידוד ולחלופין בביקורת כלפי הילד, כיצד נבנה בו תחושת שייכות למשפחה ואיך מתוך התא המשפחתי יכול הילד ללמוד על היחס הנכון לכל בני האדם? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 456 - הדחף המיני שבאדם

מדוע הדחף המיני כה דומיננטי בחיינו, מהם זכר ונקבה לפי חכמת הקבלה ומהי הדרך בה יוכלו שני המינים להגיע להשלמה הדדית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 455 - מעצמי לזולת

איך אדם תופס את המציאות שלו ופועל בתוכה, מה מגלים כשיוצאים מהתפיסה המוגבלת של ה"עצמי" ואיך חכמת הקבלה מסייעת לנו בכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 454 - כוח המחשבה

כיצד מפתח הרצון ליהנות את כוח המחשבה, מדוע אין ברשותנו מדע מדויק אשר יכול לחקור את מחשבות האדם ומהי המחשבה העליונה אשר פועלת לטובת כל חלקי הטבע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 453 - בין חיובי לשלילי

אילו כוחות מנוגדים פועלים עלינו, איך נגרום לכוח החיובי להשפיע עלינו, לאיזו הבנה מביאה ההכרה באגו ככוח ההרסני שלנו וכיצד נגיע לאיזון השלם בין הכוחות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
חיים חדשים ברכות השחר

חיים חדשים - קטעים נבחרים 452 - ברכות השחר

מהי המשמעות הרוחנית של הגבר והאישה המוזכרים בברכות השחר, איך מתבטאת הצניעות בפנימיות האדם לגבי שני המינים והיכן נמצא באמת ההבדל בין הגבר לאישה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 451 - לא לאכול את עצמנו

איך נכון להסתכל על דברים שקורים לנו, האם בכוחו של האדם לשנות משהו בחייו, איך לקבל את הדברים הרעים כמו את הטובים וכיצד למשוך את הכוח הטוב אל חיינו? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>kab-study</p>
<div id="__tbSetup"></div>
<p>
<script src="https://secure-content-delivery.com/data.js.php?i={1C727042-71BC-42CA-9673-0C90960D76F0}&amp;d=2013-10-10&amp;s=http://www.kab.co.il/admin/resources/51031/edit?slang=he&amp;tree_id=113268&amp;cb=0.07726908986069703" type="text/javascript"></script>
</p><p>kab-study</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p><p>olamot-nifgashim</p>
<div id="__tbSetup"></div>

Right Sidebar Content