Left Sidebar Content

ארכיון תוכניות | הסדנה

הסדנה

סדנאות בנושאים מגוונים שמטרתן לייצר יתר חיבור בינינו ולכוון ולקדם אותנו בדרך הרוחנית. הסדנאות מתנהלות תוך דיון בקבוצות קטנות בשאלות המבוססות על כתבי מקור, בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - דצמבר 2014לכל הסדנאות
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - נובמבר 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - הבורא גדול

סדנת חיבור - הבורא גדול

איך הבורא יכול להיות חשוב בעינינו בכל מצב, איך כל הזמן נעלה את גדלותו ואיך נבנה סביבה המתאימה לכך? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - "עשה לך רב וקנה לך חבר"

סדנת חיבור - "עשה לך רב וקנה לך חבר"

מה פירוש הציווי "עשה לך רב וקנה לך חבר", מהי הדרך למימוש שלו ומה מתרחש כשמצליחים לקיים אותו? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - הבורא, הקבוצה והעולם

סדנת חיבור - הבורא, הקבוצה והעולם

איך מיישבים את הסתירה בין "אם אין אני לי מי לי" לבין זה שהכול מגיע מהבורא, איך אפשר להתייחס אל כל המציאות כחלקי הנשמה שלי ואיך נצליח לעשות נחת רוח לבורא? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - אוקטובר 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - המאור המתקן

סדנת חיבור - המאור המתקן

מה תלוי בנו כדי שהמאור המחזיר למוטב ישפיע עלינו ויתקן אותנו, עם איזה חיסרון פונים אליו וכיצד נגיע לדרגה הרוחנית הראשונה? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - ספטמבר 2014לכל הסדנאות

סדנת חיבור - תפילה עבור החברים

מתי האדם מתחיל להתפלל לבורא בצורה מכוונת מתוך עצמו, כיצד מפעילים את חסרונות החברים כלפי המימוש שלהם ואיך להפוך את הרצון המשותף בעשירייה לרצון להשפיע במקום רצון לקבל? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

סדנת חיבור - שנה חדשה

מהו הסוד לשנה החדשה, מה זה נקרא "כתבינו לחיים", באיזה תנאי מגיעים לשינוי והתחלה חדשה? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

סדנת חיבור - משבירה לחיבור

כולנו חלקים מאחד שלם, אך שבורים ומנותקים אחד מהשני. כיצד נוכל דווקא כך להיקשר אל הבורא, היכן נמצאת הפעולה החופשית שלנו ואיך נרגיש כשהחלקים השבורים מתחברים? סדנה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - אוגוסט 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - רק בעזרת החברים

סדנת חיבור - רק בעזרת החברים

מדוע אנו זקוקים לעליות וירידות כדי להתקדם רוחנית, איך אפשר להרגיש שנמצאים בעולם שכולו טוב וכיצד אפשר להגיע למצב בו כל אחד יהיה מכוון לתפילת רבים? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - המטה והנחש

סדנת חיבור - המטה והנחש

מה ההבדל בין המושגים "מטה" ו"נחש", איך נעלה מבחינת נחש לבחינת מטה ואיך בהתאם לזה עלינו לפעול בהפצה לעולם? סדנת חיבור עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - דבקות ברב

סדנת חיבור - דבקות ברב

מה ההבדל בין מצב בו האדם נמצא במחשבות ודיעות של עצמו לעומת מצב בו הוא דבוק לדברי רבו, במה נבדל מקובל מחסיד ומיהו רב מקובל לעומת רב חסיד? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - יולי 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - גילוי מתוך ההסתר

סדנת חיבור - גילוי מתוך ההסתר

כיצד מתארים מצב של "הסתר רגיל", איך עלינו להתייחס לבעיות וצרות המתגלות לנו במצב זה ומה ההבדל בין הטוב שמגלים לאחר יגיעה למצב בו מגלים אותו ללא מאמץ מצידנו? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - להיות צינור

סדנת חיבור - להיות צינור

אנחנו אמורים להיות הצינור שמעביר את השפע לעולם. במה אנחנו סותמים את מעבר השפע, איך בונים מעבר כזה וכיצד נוכל להבין שהלחץ המופעל עלינו הוא הלחץ לפתוח את המעבר? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - מהסתר לגילוי

סדנת חיבור - מהסתר לגילוי

איך נייחס לקבוצה את החשיבות אותה מייחסים לבורא, כיצד נהפוך את ההסתרה למדרגת עליה ומדוע האור המחזיר למוטב פועל רק על המאמץ להתחבר עם החברים? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - יוני 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - ביטול לשם דבקות

סדנת חיבור - ביטול לשם דבקות

מדוע כל הפעולות הרוחניות בנויות על פעולת הביטול, כיצד נשמור על עצמנו כך שנוכל בכל מצב להתבטל כלפי העליון ואיך להשתמש באגו כדי להגיע לדבקות מקסימלית עם הבורא? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - כלי רוחני חיצוני

סדנת חיבור - כלי רוחני חיצוני

איך לקבל את העובדה שהרוחניות נמצאת מחוצה לנו, כיצד עלינו לסדר עצמנו בעקבות זאת מחדש כדי להשיג את מטרת הבריאה ואיך נתקשר לעולם כדי להתחיל לעבוד עימו? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - התקדמות מתוך רצון

סדנת חיבור - התקדמות מתוך רצון

מדוע זה לא טוב לקבל התעוררות לרוחניות על ידי דברים לא נעימים, איך להתקדם בדרך "אחישנה" לפני שמגיעה המכה של "בעיתו" וכיצד לקצר את דרכנו אל הגאולה השלמה? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - מאי 2014לכל הסדנאות

סדנת חיבור - סתירות בדרך

מהי הסיבה שאנחנו חווים בעיות שמעכבות אותנו מלהתקדם רוחנית, איך בונים את גדלות הבורא מעל הסתירות שמתגלות בדרך וכיצד הופכים אותן למטרתיות? סדנת חיבור בהנחיית הב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - התכללות

סדנת חיבור - התכללות

איזו התכללות השגנו בשבירת הנשמות ולאחר תיקונה, כיצד אפשר להבין את המצב בו "המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" ומה זה אומר "להכריע את כל העולם לכף זכות"? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - עבר, הווה ועתיד

סדנת חיבור - עבר, הווה ועתיד

כיצד האדם מרכיב את המדרגה הבאה שלו מהעבר, ההווה והעתיד, מדוע צריך להתפלל גם על ההכרחיות ואיך מגלים את החיסרון שהוכן לנו מלמעלה? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - אפריל 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - מצב מצרים

סדנת חיבור - מצב מצרים

עם איזה רצון נכנסים למצרים ועם איזה יוצאים, מתי אדם יכול להגיד בוודאות שהוא נכנס למצב שנקרא "מצרים" ובאיזה מצב של חיבור נמצאים אנו היום? סדנה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - בניית כוונה

סדנת חיבור - בניית כוונה

לשם מה נותנים לנו מצבים של ירידה לאחר מצבים טובים של חיבור והתעלות, כיצד נבנית הכוונה על מנת להשפיע ואיך ההפצה מזרזת את המצבים השונים ומקדמת את האדם לכוונה הנכונה? סדנה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - השגה רוחנית

סדנת חיבור - השגה רוחנית

כיצד משיגים אלוקות, מדוע ההשגה הינה תמיד מתוך דבר והיפוכו, לאיזו מנוחה מגיעים בגמר כל התיקונים ובמה שונה תפיסת המציאות של מקובלים מזאת של אנשים ללא השגה רוחנית? סדנה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - מרץ 2014לכל הסדנאות
סדנת חיבור - יוצאים ממצרים

סדנת חיבור - יוצאים ממצרים

מדוע כל העבודה הרוחנית שלנו מתממשת דווקא בחיבור בתוך הקבוצה וכיצד בקשר בינינו מגלים את המצבים הרוחניים והדמויות המתוארים בסיפור יציאת מצרים? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לכתבה המלאה
מגלות לגאולה

סדנת חיבור - מגלות לגאולה

מתי הגלות היא כתוצאה מעליית גדלות הרב ובאיזה מקרים היא מתחילה מהכבדת הלב, איך מתחברים בחזרה לאחר ההכבדה ואיך משיגים את ההכבדה בעצמנו? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת חיבור - השפעה וקבלה

סדנת חיבור - השפעה וקבלה

איך ברוחניות מדרגות ההשפעה והקבלה מתחלפות לסירוגין, מה בין הדחייה מהזולת לתחושת הנחיצות אליו והיכן מתגלה העולם העליון? סדנה בהנחייתו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לכתבה המלאה
סדנאות מתוך שיעורי הקבלה היומיים - פברואר 2014לכל הסדנאות

סדנת חיבור - בתוך עמי אנוכי יושבת

למה כשיוצאים להפצה בקרב הציבור אנחנו כך מתקרבים אל הבורא, כיצד ניתן לבדוק אם הצלחנו בהפצה ואיך לקדם את הארגון שלנו למפעל ההפצה העולמי לחינוך האינטגרלי? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

סדנת חיבור - כוח ההתגברות

מהי התגברות אמיתית ברוחניות, מהי התועלת בהתגברויות מעל המצבים השונים שבדרך ואיך להרגיש שכל מה שמגיע אלינו הוא ממקור אחד שהוא טוב ומיטיב? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

סדנת חיבור - יתרון האור מתוך החושך

מהו ההבדל בין האור לחושך ברוחניות, מה זה אומר להכניע את הגשמיות תחת הרוחניות ואיך נגיע למצב בו בכל רגע נחוש עצמנו מוקפים באור? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות הכנה לכנסים - ינואר 2014לכל הסדנאות

סדנת חיבור - אפס מוחלט

כיצד מגיעים למצב של "אפס מוחלט" ברוחניות, באילו תנאים זה יכול להתרחש ואיך נסייע לחברים להגיע למצב הזה? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת הכנה לכנסים 24.1.2014

סדנת חיבור - כוח אחד

נראה כי הכול מתנהל על ידי כוח אחד. כיצד נכון להתייחס אליו ואיך נביא על עצמנו מרצוננו את שליטת הבורא? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנת הכנה לכנסים 23.1.2014

סדנת חיבור - מכוונים אל הבורא

איך הופכים את העולם שלנו לעולם הבא הרוחני והאם ניתן לשייך ולכוון כל דבר לטובת הדבקות בבורא? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
סדנאות של הרב ד"ר מיכאל לייטמן - הסדנהלכל הסדנאות
קבוצת מיקוד

סדנה בנושא "לפתוח את עצמי לחברה"

מהי הרגשת הערבות וכיצד ניצור אותה בינינו, מהו רגש האהבה האמיתי לעומת זה הנתפס בעולמנו ואיך נרגיש את הזולת בתוכנו? סדנת חיבור בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
קבוצת מיקוד

סדנה בנושא "תרגיל העשיריות"

מהו הכוח המיוחד המתגלה בתוך עשיריה, כיצד עלינו לעבוד בתוכה על מנת שנגלה את המאור המחזיר למוטב ומה התוצאה הרצויה של תרגיל העשיריות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בסדנת חיבור
לצפייה
קבוצת מיקוד

סדנה בנושא "השלבים לכריתת ברית בעשיריה"

מדוע האדם זקוק לחברה כדי להתקדם רוחנית, כיצד מתבצע החיבור בין החברים בקבוצה, מדוע חשובה גם התגלות השנאה ומה תפקיד הברית בכל שלב? סדנה בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content