Left Sidebar Content

לימודי קבלה בלימוד עצמי

ספריית כתבי מקובלים

כל התכנים מוגשים בצורה חופשית וללא תשלום!

כתבי בעל הסולם והרב"ש כוללים את כתבי הקבלה הראויים ללימוד על ידי דורנו. הם מובאים בשפה המתאימה לכל נפש, וכוללים בתוכם את כל החומר הדרוש להתקדמות הרוחנית, שעליו כתבו כל המקובלים לדורותיהם. ספרי הרב ד"ר מיכאל לייטמן נכתבו בשפה בהירה ופופולארית ומבוססים על רעיונותיהם המרכזיים של בעל הסולם והרב"ש. לאחר עיון ממושך בכתבים הנ"ל, תוכלו ליהנות גם מכתבי המקובלים שבדורות הקודמים, משפתם העשירה וסגנונם הייחודי, ולהיווכח כיצד אותו רעיון, אותו המסר שפגשתם בכתבי בעל הסולם והרב"ש מובע בכתביהם.

הרב יהודה אשלג, בעל הסולם

הרב יהודה ליב הלוי אשלג (1884–1954) מכונה "בעל הסולם" על שם "הסולם", הפירוש שכתב לספר הזוהר. כל ימיו עסק בעל הסולם בפירוש חוכמת הקבלה, בחידושה ובהפצתה בשדרות העם. הוא פיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה, המאפשרת לכל אדם באשר הוא לחקור את המציאות שבה אנו חיים ולהתוודע אל שורשיה ואל מטרתה.

 

אהבת ה' ואהבת הבריות מבוא לספר הזוהר
אחור וקדם צרתני מבשרי אחזה אלוקי
בית שער הכוונות מהות הדת ומטרתה
בנין החברה העתידית מהות חכמת הקבלה
גוף ונפש מילון אבן ספיר - בבילון
גילוי טפח וכיסוי טפחיים מצוה אחת
ד' עולמות מתן תורה
הגדה של פסח נבואתו של בעל הסולם
הגלות והגאולה סגולת זכירה
ההסתר והגילוי של הבורא סוד הכף דאנכי
החומר והצורה בחכמת הקבלה סוד העיבור - לידה
ערבות מאמר לסיום הזהר
הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות עיתון האומה
הקדמה לספר הזוהר מאמר החרות
הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה עת לעשות
הקדמה לתלמוד עשר הספירות פתיחה כוללת לספר פנים מאירות ומסבירות
הקדמת פי חכם פתיחה לחכמת הקבלה
השלום פתיחה לפירוש הסולם
השלום בעולם שופר של משיח
וזאת ליהודה שיחות
חכמת הקבלה - והפילוסופיה שכל הפועל
חכמת ישראל בערך חכמת חיצונים תולדות חכמת הקבלה
ירושת הארץ תורת הקבלה ומהותה
הסתר וגילוי פנים של השי"ת תכונתה של חכמת הנסתר בכללה


כתבי הדור האחרון

ספרים שיצאו לאור:

 

על התורה

 

תלמוד עשר הספירות

שמעתי

אל המעיין

דבר העורך - הרב מיכאל לייטמן
א. אין עוד מלבדו
ב. ענין שכינתא בגלותא
ג. ענין ההשגה הרוחנית
ד.מהו סיבת הכבידות, שהאדם מרגיש בבטול לה', בעבודה
ה.לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?
ו. מה סמכין בתורה, בעבודה
מהו, סמכין בתורה, בעבודה
ז. מהו, ההרגל נעשה טבע שני, בעבודה
מהו, ההרגל נעשה טבע שני, בעבודה
חילוק בין צל דקדושה לצל דס"א
ח. מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א
ט. מהו, ג' דברים שמרחיבים דעתו של אדם, בעבודה
י. מהו, ברח דודי, בעבודה
ענין ברח דודי
יא. ענין גילה ברעדה, בעבודה
יב. עיקר עבודת האדם
יג. ענין רמון
יד. מהו רוממות ה'
טו. מהו, אלהים אחרים, בעבודה
טז. מהו יום ה' וליל ה', בעבודה
יז. מהו, שהס"א נקראת, מלכותא בלי תגא
יח. מהו, במסתרים תבכה נפשי, בעבודה
יט. מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה
כ. ענין לשמה
כא. בזמן שהאדם מרגיש את עצמו בבחינת עליה
כב. תורה לשמה
כג. אוהבי ה' שנאו רע
כד. מיד רשעים יצילם
כה. דברים היוצאים מהלב
כו. העתיד של האדם תלוי וקשור בהודאה על העבר
כז. מהו רם ה' ושפל יראה
כח. לא אמות כי אחיה
כט. כשבאים הרהורים לאדם
ל. עיקר לרצות רק להשפיע
לא. כל שרוח הבריות נוח הימנו
לב. גורל הוא סוד אתערותא דלעילא
לג. ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן
לד. יתרון ארץ בכל הוא
לה. בענין החיות דקדושה
לו. מהו, ג' בחינות גופים באדם
לז. מאמר לפורים
לח. יראת ה' הוא אוצרו
לט. ויתפרו עלה תאנה
מ. אמונת רבו, מהו השיעור
מא. מהו קטנות וגדלות באמונה
מב. מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה
מג. ענין אמת ואמונה
מד. מוחא ולבא
מה. ב' בחינות בתורה ובעבודה
מו. שליטת ישראל על הקליפות
מז. "במקום שאתה מוצא גדלותו"
מח. עיקר היסוד
מט. עיקר הוא מוחא וליבא
נ. שני מצבים
נא. אם פגע בך מנוול זה
נב. אין עבירה מכבה מצווה
נג. ענין הגבלה
נד. מטרת העבודה
נה. המן מן התורה מנין
נו. תורה נקרא יורה
נז. יקריב אותו לרצונו
נח. השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים
נט. ענין מטה ונחש
ס. מצוה הבאה בעבירה
סא. וסביביו נשערה מאד
סב. יורד ומסית עולה ומקטרג
סג. לוו עלי ואני פורע
סד. מתוך שלא לשמה באים לשמה
סה. ענין נגלה וענין נסתר
סו. עניין מתן תורה
סז. סור מרע
סח. קשר האדם אל הספירות
סט. מקודם יהיה תיקון העולם
ע. ביד חזקה ובחימה שפוכה
עא. במסתרים תבכה נפשי
עב. הביטחון הוא הלבוש להאור
עג. לאחר הצמצום
עד. ענין עולם שנה נפש
עה. יש בחינת עולם הבא, ויש בחינת עולם הזה
עו. על כל קרבנך תקריב מלח
עז. נשמת אדם תלמדנו
עח. אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא
עט. אצילות ובי"ע
פ. ענין אחור באחור
פא. ענין העלאת מ"ן
פב. כל העולמות
פג. ענין ו' ימינית, ו' שמאלית
פד. מהו, ויגרש את האדם מגן עדן, מטעם שלא יקח מעץ החיים
פה. מהו, פרי עץ הדר, בעבודה
פו. ויבן ערי מסכנות
פז. שבת שקלים
פח. כל העבודה הוא רק במקום שיש ב' דרכים
פט. בכדי להבין את דברי הזה"ק
צ. בזהר בראשית
צא. ענין בני תמורה
צב. ביאור לבחינת מזלא
צג. ענין סנפיר וקשקשת
צד. ושמרתם את נפשותיכם
צה. ענין הסרת הערלה
צו. מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה
צז. ענין פסולת גורן ויקב
צח. רוחניות נקרא, מה שלא יתבטל לעולם
צט. רשע או צדיק לא קאמר
ק. תורה שבכתב ותורה שבעל פה
קא. ביאור להזמר "למנצח על שושנים"
קב. ולקחתם לכם פרי עץ הדר
קג. ידבנו לבו
קד. והמחבל הוי יתיב
קה. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ
קו. מהו הרמז של י"ב חלות בשבת
קז. ענין ב' המלאכים
קח. אם תעזבני יום, יומים אעזבך
קט. ב' מיני בשר
קי. שדה אשר ברכו ה
קיא. הבל, קול ודיבור
קיב. שלשת המלאכים
קיג. תפילת שמונה עשרה
קיד. ענין תפילה
קטו. ענין דומם, צומח, חי, מדבר
קטז. למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה
קיז. יגעת ולא מצאת אל תאמין
קיח. להבין ענין ברכים אשר כרעו לבעל
קיט. ההוא תלמיד דלמד בחשאי
קכ. טעם על מנהג שלא אוכלין אגוזים בראש השנה
קכא. היתה כאניות סוחר
קכב. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך
קכג. ענין גיטו וידו באין כאחד
קכד. שבת בראשית - ודשיתא אלפי שני
קכה. המענג את השבת

 

קכו. חכם בא לעיר

קכז. קודם יצירת הולד
קכח. מהאי גלגלתא נטיף טלא לז"א
קכט. בחינת שכינתא בעפרא
קל. טבריא דרז"ל, טובה ראיתך
קלא. הבא לטהר
קלב. בזיעת אפיך תאכל לחם
קלג. אורות דשבת
קלד. יין המשכר
קלה. נקי וצדיק אל תהרוג
קלו. החילוק בין אגרות הראשונות לאגרות האחרונות
קלז. צלפחד היה מקושש עצים
קלח. ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם
קלט. הבדל מששת ימי המעשה לשבת
קמ. מה אהבתי תורתך
קמא. ענין חג הפסח
קמב. עיקר המלחמה
קמג. אך טוב לישראל
קמד. ישנו עם אחד
קמה. מהו יהיב חכמתא לחכימין דוקא
קמו. פירוש על זהר
קמז. ענין העבודה של קבלה והשפעה
קמח. יש בירור מר ומתוק, אמת ושקר
קמט. למה צריכים להמשיך בחינת חכמה
קנ. זמרו לה', כי גאות עשה
קנא. וירא ישראל את מצרים
קנב. כי השוחד יעור עיני חכמים
קנג. המחשבה היא תולדה מהרצון
קנד. אי אפשר להיות חלל ריק בעולם
קנה. נקיות הגוף
קנו. פן לקח מעץ החיים
קנז. אני ישנה וליבי ער
קנח. טעם שלא נוהגים לאכול אחד אצל השני בפסח
קנט. ויהי בימים הרבים ההם
קס. טעם הצנע במצוות
קסא. ענין מתן תורה
קסב. ענין "חזק" שאומרים אחר סיום הסדרה
קסג. ענין מה שאמרו בעלי זהר
קסד. יש הפרש בין גשמיות לרוחניות
קסה. ביאור לבקשת אלישע מאליהו
קסו. ב' בחינות בהשגה
קסז. טעם למה שקורין שבת תשובה
קסח. מנהגי ישראל
קסט. ענין צדיק גמור
קע. לא יהיה בכיסך אבן גדולה
קעא. זהר, אמור
קעב. ענין המניעות והעיכובים
קעג. מדוע אומרים לחיים
קעד. ענין הסתר
קעה. והיה כי ירחק ממך
קעו. בעת שתיית י"ש אחר ההבדלה
קעז. ענין כפרות
קעח. ענין ג' שותפין באדם
קעט. ענין ג' קוין
קפ. בזהר, אמור
קפא. ענין כבוד
קפב. משה ושלמה
קפג. בחינת משיח
קפד. ההבדל בין אמונה להשכל
קפה. עם הארץ, אימת שבת עליו
קפו. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
קפז. להכריע ביגיעה
קפח. כל העבודה היא רק במקום שיש ב' דרכים
קפט. ביאור על מזלא
קצ. כל פעולה עושה רושם
קצא. זמן הירידה
קצב. ענין הגורלות
קצג. מחשבה היא בחינת מזונות
קצד. ענין ז' שלמים
קצה. זכו אחישנה
קצו. אחיזה לחיצונים
קצז. ספר סופר סיפור
קצח. חירות
קצט. לכל איש ישראל
ר. יסורים נמדדו לפי מה
רא. רוחניות וגשמיות
רב. בזיעת אפיך תאכל לחם
רג. גאות אדם תשפלנו
רד. מטרת העבודה
רה. החכמה בחוץ תרונה
רו. ענין אמונה ותענוג
רז. ענין קבלה להשפיע
רח. ענין היגיעה
רט. ג' תנאים בתפילה
רי. מום יפה שבך
ריא. כעומד בפני מלך
ריב. חיבוק הימין וחיבוק השמאל
ריג. ענין גילוי החסרון
ריד. נודע בשערים
רטו. ענין אמונה
רטז. ימין ושמאל
ריז. אם אין אני לי מי לי
ריח. אורייתא וקוב"ה חד הוא
ריט. ענין מסירות נפש
רכ. ענין יסורים
רכא. רשות הכל
רכב. ענין חלק שנותנין לס"א, כדי שיפרד מהקדושה
רכג. לבוש - שק - שקר - שקד
רכד. ענין יסוד נוקבא ויסוד דדכורא
רכה. להגביה את עצמו
רכו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה
רכז. שכר מצוה, מצוה
רכח. דגים קודמים לבשר
רכט. כיסי המן
רל. רם ה' ושפל יראה
רלא. טהרת הכלי קבלה
רלב. השלמת היגיעה
רלג. ענין מחילה סליחה וכפרה
רלד. הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה
רלה. מסתכל בספר מחדש
רלו. כי חרפוני צוררי כל היום
רלז. כי לא יראני האדם וחי
רלח. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך
רלט. החילוק בין מוחין דשבועות לדשבת במנחה
רמ. דרוש נא דורשיך בדרשם פניך
רמא. קראוהו בהיותו קרוב
רמב. מהו הענין לשמח העניים ביום טוב, בעבודה
רמג. ענין בדיקת הצל בליל הושענא רבה

 

אגרות קודש

אגרת 1 - 1920, עמ' כ"

אגרת 2 - 1920, עמ' ל
אגרת 3 - 1920, עמ' ל"ז
אגרת 4 - 1920, עמ' קע"ה
אגרת 5 - 1921, עמ' י"א
אגרת 6 - 1921, עמ' י"ד
אגרת 7 - 1922, עמ' י"ז
אגרת 8 - 1922, עמ' י"ח
אגרת 9 - 1923, עמ' מ"ג
אגרת 10 - 1925, עמ' מ"ח
אגרת 11 - 1925, עמ' נ"ג
אגרת 12 - 1925, עמ' נ"ה
אגרת 13 - 1925, עמ' נ"ה
אגרת 14 - 1925, עמ' נ"ז
אגרת 15 - 1925, עמ' ס
אגרת 16 - 1925, עמ' ס"א
אגרת 17 - 1926, עמ' ס"ג
אגרת 18 - 1926, עמ' ס"ז
אגרת 19 - 1927, עמ' ע
אגרת 20 - 1927, עמ' ע"ד
אגרת 21 - 1927, עמ' ע"ה
אגרת 22 - 1927, עמ' ע"ו
אגרת 23 - 1927, עמ' ע"ח
אגרת 24 - 1927, עמ' פ
אגרת 25 - 1927, עמ' פ"א
אגרת 26 - 1927, עמ' פ"ה
אגרת 27 - 1927, עמ' צ"א
אגרת 28 - 1927, עמ' צ"ד
אגרת 29 - 1927, עמ' צ"ה

 

 

אגרת 30 - 1927, עמ' ק

אגרת 31 - 1927, עמ' ק"א
אגרת 32 - 1927, עמ' ק"ו
אגרת 33 - 1927, עמ' ק"ח
אגרת 34 - 1927, עמ' ק"ט
אגרת 35 - 1927, עמ' קי"א
אגרת 36 - 1927, עמ' קט"ו
אגרת 37 - 1927, עמ' קט"ז
אגרת 38 - 1927, עמ' קט"ז
אגרת 39 - 1927, עמ' קי"ח
אגרת 40 - 1927, עמ' קכ"ג
אגרת 41 - 1927, עמ' קכ"ה
אגרת 42 - 1927, עמ' קכ"ו
אגרת 43 - 1927, עמ' קכ"ח
אגרת 44 - 1927, עמ' ק"ל
אגרת 45 - 1927, עמ' קל"ב
אגרת 46 - 1927, עמ' ק"מ
אגרת 47 - 1927, עמ' קמ"ב
אגרת 48 - 1927, עמ' קמ"ד
אגרת 49 - 1927, עמ' קמ"ה
אגרת 50 - 1927, עמ' קמ"ו
אגרת 51 - 1927, עמ' קמ"ח
אגרת 52 - 1928, עמ' קנ"א
אגרת 53 - 1928, עמ' קנ"ה
אגרת 54 - 1928, עמ' קנ"ו
אגרת 55 - 1932, עמ' קס"ב
אגרת 56 - 1932, עמ' ק"ע
אגרת 57 - 1935, עמ' ק"ס
אגרת 58 - 1941, עמ' קע"בהרב ברוך שלום אשלג

לאחר פטירתו של אביו, הרב יהודה אשלג (בעל הסולם), מילא הרב ברוך אשלג (הרב"ש) את מקומו והמשיך את עבודתו בהפצת חוכמת הקבלה. הוא הוציא לאור את יצירותיו של אביו, ואף כתב מאמרים רבים המסייעים לפוסע בדרך הרוחנית.

בז' בשבט תרס"ז נולד הרב ברוך שלום אשלג (1907-1991), הרב"ש. עיקר פועלו היה בהמשכת דרכו של אביו, בעל הסולם: פירוש חכמת הקבלה, חידושה והפצתה. על אף בקיאותו בתורה, מעולם לא שימש הרב"ש כרב, אלא נשאר סמוך לאביו ולמד ממנו את חוכמת הקבלה. במשך מרבית חייו עסק בעבודות פשוטות, כגון בנייה ופקידות.

 

הקדמה לספר "פרי חכם אגרות קודש" הקדמה לספר "פרי חכם מאמרים"

 

מאמרי שלבי הסולם - עפ"י סדר כרונולוגי


שנת 1984

מטרת החברה - א

אהבת חברים - א'
בענין אהבת חברים
איש את רעהו יעזורו
מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך
אהבת חברים - ב'
לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך
איזה קיום תורה ומצות מזכך את הלב
לעולם ימכור אדם קורות ביתו
הדרגה הראשונה שאדם נולד
ענין זכות אבות
ענין חשיבות החברה
לפעמים מכנים את הרוחניות בשם "נשמה"
לעולם ימכור אדם
ענין השפעה
סדר ישיבת החברה - א
מטרת החברה - ב
אתם נצבים היום כולכם
 •  
שנת 1985
על אהבת חברים - 2
ענין ענף ושורש
ענין אמת ואמונה
אלה תולדות נח
לך לך מארצך
וִירֵא אֵלָיו הַ' באלוני ממרא
חיי שרה
ויתרוצצו הבנים בקרבה
ויצא יעקב
בענין הוויכוח בין יעקב ללבן
היתכן שירד משמים דבר שלילי
והיה כי-תבוא אל הארץ, אשר ה' אלקיך נתן לך
אני ראשון ואני אחרון
קנה לך חבר
וכאשר יענו אותו
וידעת היום והשבות אל לבבך
ענין המשטינים
בא אל פרעה - א
וישב יעקב בארץ מגורי אביו
יש תמיד להבחין בין תורה לעבודה
"מעוז צור ישועתי"
על משכבי בלילות
ג' זמנים לאדם בזמן העבודה
ראית את אחורי
מאמר התשובה
מאמר המרגלים
כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה
ג' הם נקראים תפלה
אין אדם משים עצמו רשע
בענין השכר המקבלים
פושעי ישראל
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר
מי שחיזק לבו
ויהי ערב ויהי בוקר
ובהתורה נברא האדם
צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו
ואתחנן אל ה'
ואחר כך בדרך הפרט
מצוה זו היא להעיד בבית דין
שמע קולנו
 •  
שנת 1986
וילך משה
האזינו השמים
לך לך
ענין החסד
בענין כבוד אב
ענין בטחון
תפלת רבים - 1
בענין העזרה הבאה מלמעלה
בענין נר חנוכה
ענין תפלה
תפלה אמיתית היא על חסרון אמיתי
החסרון העקרי שעליו להתפלל, מהו
בא אל פרעה - ב
מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים
תפלת רבים -2
כי יעקב בחר לו יה
סדר ישיבת התועדות
סַדֵּר יְשִׁיבַת הַחֶבְרָה-2
מִי הוּא הַגּוֹרֵם לַתִּפְלָה
ענין שמחה
והיה כי יחטא ואשם
ענין למעלה מהדעת
אשה כי תזריע
ענין יראה ושמחה
ההבדל בין צדקה למתנה
שיעור מעשי המצות
דרך קרובה ודרך רחוקה
הקב''ה וישראל יצאו בגלות
אין עדה פחות מעשרה
לשמה ושלא לשמה
ענין קליפה שקדמה לפרי
ענין בתפילה ליישר רגלים ולכסות ראש
מהו מצות, שאדם דש בעקביו
ענין שופטים ושוטרים
חמשה עשר באב
הכנה לסליחות מהו
 •  
שנת 1987
מדוע חג המצות נקרא "פסח"
מהו מחצית השקל, בעבודה - א
"נעשה נס לשושנים"
ב' בחינות בקדושה
גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד
ההבדל בין חסד ואמת, לחסד שאינו אמת
ההבדל בין עבודת הכלל והפרט
הכנה לקבלת התורה מהי
הקשר בין פסח, למצה, מרור
חשיבותה של האמונה, שנוהגת תמיד
כובד ראש בעבודה מהו
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
מאדם רע אסור לשמוע דבר טוב
מהו "לא תוסיף ולא תגרע" בעבודה
מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא
מהו היתרון שיש בעבודה יותר משכר
מהו ידים מלוכלכות בעבודת ה'
מהו כריתת ברית בעבודה
מהו לפום צערא אגרא
מהו נסתר ונגלה בעבודת ה'
מהו קללה וברכה בעבודה
מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם
מהי המתנה שהאדם מבקש מה'
מהי מלחמת הרשות, בעבודה - א
מהי מצוה קלה
ענין חשיבות הכרת הרע
פורים, שהמצוה עד דלא ידע
רכוש הפרטי של אדם מהו
שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל
שנאת חינם בעבודה מהו
 •  
שנת 1988
חשיבות החתן
מהו, אין ברכה במקום ריק, בעבודה
ההבחן העקרי בין נפש הבהמית לנפש אלקית
הצורך לאהבת חברים
ישראל שגלו, שכינה עמהם
מדוע החיים נחלק לב' בחינות
מה הן הב' פעולות שבזמן ירידה
מה לדרוש מאסיפת חברים
מהו הב' הבחנות שלפני לשמה
מהו הד' מידות בהולכי בית המדרש, בעבודה
מהו ההבדל בין חוק למשפט, בעבודה
מהו ההבדל בעבודה בין שדה לאיש שדה
מהו ההבדל בעבודת ה' בין כללי לפרטי
מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו
מהו היסוד שהקדושה נבנת עליו
מהו הנסתרות לה' והנגלות לנו, בעבודה
מהו השכר בעבודה דלהשפיע
מהו זכיות ועוונות אצל צדיק בעבודה
מהו יום ולילה, בעבודה
מהו כסף, זהב, ישראל, שאר עמים, בעבודה
מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה
מהו שמתחילים בשלא לשמה, בעבודה
מהו ששמו של הקב"ה נקרא אמת
מהו תורה ומלאכה בדרך ה'
מהו, השגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה
מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה
מהו, שהמתגאה אין הקב"ה סובלו, בעבודה
מהו, שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי
מהו, שהצדיק סובל רעות
מהי ההכנה בערב שבת, בעבודה
מהי העזרה בעבודה, שיבקש מה'
מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה, שמיחסים לה'
מהי התפלה על עזרה ועל סליחה, בעבודה
מהי חשיבות החתן, שמוחלין לו עונותיו
מתי נקרא עובד ה' בעבודה
עד כמה שיעור התשובה
 •  
שנת 1989
" מהו, ששבת נקראת "ש-בת
מהו ''לחם רע עין''בעבודה
מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה
מהו, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, בעבודה
הידיעה שהאדם עמד בנסיון לצורך מי
מה הוא האיסור לברך על שולחן ריק, בעבודה
מהו "מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת" בעבודה
מהו "שכור אל יתפלל" בעבודה
מהו 'דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור' בעבודה
מהו אסור ללמוד תורה לעכו"ם, בעבודה
מהו בחינת מרגלים, בעבודה
מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב
מהו הכנה לקבלת התורה, בעבודה
מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים
מהו השיעור של תשובה
מהו חטא גדול או קטן, בעבודה
מהו למעלה מהדעת, בעבודה
מהו מבול מים, בעבודה
מהו ענין הדלקת המנורה, בעבודה
מהו ענין יסורים בעבודה
מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קשיות
t;
מהו שהיצר הרע עולה ומשטין בעבודה
מהו שופטים ושוטרים, בעבודה
מהו שכתוב ''והשבות אל לבבך''
מהו שלום בעבודה
מהו ששמן נקרא מעשים טובים, בעבודה
מהו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעבודה
מהו, ברכת הדיוט אל תהי קלה בעיניך, בעבודה
מהו, לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע, בעבודה
מהו, מי שאין לו בנים, בעבודה
מהו, מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה, בעבודה
מהו, שאם הטוב מתגדל, גם הרע מתגדל, בעבודה
מהו, שבריאת העולם היה בנדבה
מהו, שהברכה אינה שורה בדבר שנמנה, בעבודה
מהו, שהסולם הוא באלכסון, בעבודה
מהו, שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים, בעבודה
מהי סעודת חתן
מהם הכוחות, שצריכים בעבודה
פורענות הבאה לרשעים מתחלת מן הצדיקים
 •  
שנת 1990
מהו הסדר במחית עמלק
מַהוּ "הַתּוֹרָה מתשת כּוֹחוֹ שֶׁל אָדָם" בָּעֲבוֹדָה
מהו "אין לך עשב מלמטה, שאין ממונה עליו" בעבודה
מהו "אין קדוש כה', כי אין בלתך" בעבודה
מהו "הללו את ה' כל גויים" בעבודה
מהו "הנהנה מסעודת חתן" בעבודה
מהו "הנסתרות לה' אלקינו" בעבודה
מהו "השכינה היא עדות על ישראל" בעבודה
מהו "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה" בעבודה
מהו "להזהיר גדולים על קטנים" בעבודה
מהו בעבודה חסד של אמת
מהו ברכה וקללה, בעבודה
מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה
מהו הסיוע, שהבא לטהר מקבל, בעבודה
מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה
מהו כלים הדיוטות, בעבודה
מהו מחצית השקל בעבודה-- ב'
מהו ענין כשלון בעבודה
מהו שאין הברכה מצויה בדבר שבמנין, בעבודה
מהו שבני עשו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, בעבודה
מהו שהתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה
מהו שחוק ומשפט הוא השם של הקב"ה, בעבודה
מהו שעל ידי יחוד קוב"ה ושכינתה כל העוונות מתכפרים
מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה
מהו, ישראל עושין רצון המקום, בעבודה
מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה
מהו, לא תיטע לך אשרה אצל מזבח, בעבודה
מהו, מה אני בחנם, אף אתם בחנם, בעבודה
מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה
מהו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
מהו, שאמרו חז''ל, שדוד המלך לא היו לו חיים, בעבודה
מהו, שדיבור של שבת לא יהיה כדיבור של חול, בעבודה
מהו, שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם, בעבודה
מהו, שהעולם נברא בשביל תורה
מהו, שכל הבא לקרבן עולה הוא זכר, בעבודה
מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה
מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה
מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה
מהו, שעשו נקרא איש שדה, בעבודה
מהו, שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים, בעבודה
מהי "ארץ יראה ושקטה" בעבודה
מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב
מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה
מתי הם הזמנים של תפלה והודאה, בעבודה
סדר עבודה מבעל הסולם זצ"ל
 •  
שנת 1991
" בכדי לדעת שה' הוא אלקים, צריכים ל"השבות אל לבבך
הנרות הללו קדש
מהו "מסרת גבורים ביד חלשים" בעבודה
מהו אדם ומהו בהמה, בעבודה
מהו בן האהובה ובן השנואה, בעבודה
מהו דגלים בעבודה
מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה
מהו מעשים טובים של צדיקים הם התולדות, בעבודה
מהו על האדם לעשות, אם נברא במידות לא טובות
מהו ענין מרגלים, בעבודה
מהו ענין קו ימין בעבודה
מהו קדושה וטהרה בעבודה
מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה
מהו ריח בגדיו, בעבודה
מהו רשע יכין וצדיק בעבודה
מהו שהאדם שב בתשובה צריך להיות בשמחה
מהו שהדיין צריך לדון דין אמת לאמיתו, בעבודה
מהו שהימין והשמאל הם בסתירה, בעבודה
מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל, בעבודה
מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה
מהו שהקב"ה נושא פנים, בעבודה
מהו שכהן גדול יקח לאשה בתולה, בעבודה
מהו שלום שלום לרחוק ולקרוב, בעבודה
מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש, בעבודה
מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה
מהו תורה ומהו חקת התורה, בעבודה
מהו, אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, בעבודה
מהו, אין לך דבר שאין לו מקום, בעבודה
מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה
מהו, אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, בעבודה
מהו, גילוי טפח וכיסוי טפחיים, בעבודה
מהו, ואברהם זקן בא בימים, בעבודה
מהו, וראית את אחורי ופני לא יראו, בעבודה
מהו, ידע שור קנהו, ישראל לא ידע, בעבודה
מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה
מהו, מי שהיה בדרך רחוקה,הוא נדחה לפסח שני, בעבודה
מהו, ענין טהרת אפר פרה, בעבודה
מהו, קומה ה' ויפוצו אויביך, בעבודה
מהו, שברכת האדם היא ברכת הבנים, בעבודה
מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה
מהו, שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם, בעבודה
מהו, שהמלך עומד על שדהו, כשהתבואה עומד בכרי, בעבודה
מהו, שובה ישראל עד ה' אלקיך, בעבודה
מהו, שצריך להרים יד ימין על שמאל, בעבודה
מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ, בעבודה
מהי שושנה בין החוחים, בעבודה
מהם אמת ושקר, בעבודה

 

מאמרי שלבי הסולם - עפ"י סדר פרשות השבוע  

  פרשת בראשית
ויהי ערב ויהי בוקר
ענין חשיבות הכרת הרע
מהו יום ולילה, בעבודה
מהו, שבריאת העולם היה בנדבה
  פרשת נח
אלה תולדות נח
מהו מבול מים, בעבודה
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה
מהו, שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים, בעבודה
מהו מעשים טובים של צדיקים הם התולדות, בעבודה
  פרשת לך לך
לך לך מארצך
לך לך
ענין החסד
מאדם רע אסור לשמוע דבר טוב
מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה
  פרשת וירא
וִירֵא אֵלָיו הַ' באלוני ממרא
בענין כבוד אב
מהו היתרון שיש בעבודה יותר משכר
מהו, שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם, בעבודה
מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה
מהו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
מהו אדם ומהו בהמה, בעבודה
  פרשת חיי שרה
חיי שרה
מתי הם הזמנים של תפלה והודאה, בעבודה
  פרשת תולדות
ויתרוצצו הבנים בקרבה
ענין בטחון
מהו ההבדל בעבודה בין שדה לאיש שדה
מהו, שאם הטוב מתגדל, גם הרע מתגדל, בעבודה
מהו, שעשו נקרא איש שדה, בעבודה
מהו ריח בגדיו, בעבודה
מהו היסוד שהקדושה נבנת עליו
  פרשת ויצא
ויצא יעקב
בענין הוויכוח בין יעקב ללבן
חשיבותה של האמונה, שנוהגת תמיד
מהו, שהסולם הוא באלכסון, בעבודה
מהו, שהמלך עומד על שדהו, כשהתבואה עומד בכרי, בעבודה
  פרשת וישלח
תפלת רבים - 1
מהו, שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם, בעבודה
בענין העזרה הבאה מלמעלה
מהי חשיבות החתן, שמוחלין לו עונותיו
מהו, שהמתפלל צריך לפרש דבריו כראוי
מהו, שאמרו חז''ל, שדוד המלך לא היו לו חיים, בעבודה
חשיבות החתן
  פרשת וישב
וישב יעקב בארץ מגורי אביו
מהו, שהצדיק סובל רעות
מהו, ואברהם זקן בא בימים, בעבודה
אהבת חברים - א'
  פרשת מקץ
מהו שהתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה
  פרשת ויגש
מהו שעל ידי יחוד קוב"ה ושכינתה כל העוונות מתכפרים
  פרשת ויחי
ההבדל בין חסד ואמת, לחסד שאינו אמת
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר
מהו בעבודה חסד של אמת
מהו, שברכת האדם היא ברכת הבנים, בעבודה
 •  
שמות
  פרשת שמות
וכאשר יענו אותו
ראית את אחורי
מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים
תפלה אמיתית היא על חסרון אמיתי
מהו הב' הבחנות שלפני לשמה
מהו ''לחם רע עין''בעבודה
מהו, שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים, בעבודה
מהו הסיוע, שהבא לטהר מקבל, בעבודה
מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה
  פרשת וארא
וידעת היום והשבות אל לבבך
מהו שכתוב ''והשבות אל לבבך''
מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה
" בכדי לדעת שה' הוא אלקים, צריכים ל"השבות אל לבבך
  פרשת בא
ענין המשטינים
בא אל פרעה - א
בא אל פרעה - ב
מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה
  פרשת בשלח
תפלת רבים -2
דרך קרובה ודרך רחוקה
גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד
מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה
מהו, שדיבור של שבת לא יהיה כדיבור של חול, בעבודה
מהו הסדר במחית עמלק
מי שחיזק לבו
  פרשת יתרו
מהו כסף, זהב, ישראל, שאר עמים, בעבודה
מה הוא האיסור לברך על שולחן ריק, בעבודה
מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה
מהו, שצריך להרים יד ימין על שמאל, בעבודה
  פרשת תרומה
מהו, אין ברכה במקום ריק, בעבודה
כי יעקב בחר לו יה
מהו, מה אני בחנם, אף אתם בחנם, בעבודה
לפעמים מכנים את הרוחניות בשם "נשמה"
  פרשת כי תשא
מהו מחצית השקל, בעבודה - א
מהו מחצית השקל בעבודה-- ב'
מהו, שהברכה אינה שורה בדבר שנמנה, בעבודה
מהי שושנה בין החוחים, בעבודה
מהו, וראית את אחורי ופני לא יראו, בעבודה
  פרשת ויקהל
" מהו, ששבת נקראת "ש-בת
 •  
ויקרא
  פרשת ויקרא
והיה כי יחטא ואשם
מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה
מהו, שכל הבא לקרבן עולה הוא זכר, בעבודה
מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה
מהו שהאדם שב בתשובה צריך להיות בשמחה
  פרשת צו
מהו שהיצר הרע עולה ומשטין בעבודה
החסרון העקרי שעליו להתפלל, מהו
  פרשת שמיני
ובהתורה נברא האדם
  פרשת תזריע
על משכבי בלילות
אשה כי תזריע
ההבחן העקרי בין נפש הבהמית לנפש אלקית
מתי נקרא עובד ה' בעבודה
מהו "אין קדוש כה', כי אין בלתך" בעבודה
  פרשת מצורע
מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא
  פרשת אחרי מות
ענין יראה ושמחה
  פרשת קדושים
ב' בחינות בקדושה
מהו קדושה וטהרה בעבודה
  פרשת אמור
ההבדל בין עבודת הכלל והפרט
מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב
מהו רשע יכין וצדיק בעבודה
מהו שכהן גדול יקח לאשה בתולה, בעבודה
  פרשת בהר
מהו זכיות ועוונות אצל צדיק בעבודה
  פרשת בחקתי
הקב''ה וישראל יצאו בגלות
מהו שחוק ומשפט הוא השם של הקב"ה, בעבודה
מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש, בעבודה
 •  
במדבר
  פרשת במדבר
הידיעה שהאדם עמד בנסיון לצורך מי
מהו שאין הברכה מצויה בדבר שבמנין, בעבודה
מהו דגלים בעבודה
  פרשת נשא
מאמר התשובה
אין עדה פחות מעשרה
מהו, ברכת הדיוט אל תהי קלה בעיניך, בעבודה
מהו, ישראל עושין רצון המקום, בעבודה
מהו שהקב"ה נושא פנים, בעבודה
מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל, בעבודה
מהו על האדם לעשות, אם נברא במידות לא טובות
  פרשת בהעלתך
מהו, מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה, בעבודה
מהו ענין הדלקת המנורה, בעבודה
מהו כלים הדיוטות, בעבודה
מהו, מי שהיה בדרך רחוקה,הוא נדחה לפסח שני, בעבודה
מהו, אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, בעבודה
  פרשת שלח
מאמר המרגלים
מהו בחינת מרגלים, בעבודה
מהו ענין מרגלים, בעבודה
  פרשת קרח
רכוש הפרטי של אדם מהו
מהו שלום שלום לרחוק ולקרוב, בעבודה
  פרשת חקת
כל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה
מהו אסור ללמוד תורה לעכו"ם, בעבודה
מהו, ענין טהרת אפר פרה, בעבודה
מהו תורה ומהו חקת התורה, בעבודה
אין אדם משים עצמו רשע
  פרשת בלק
ג' הם נקראים תפלה
ענין קליפה שקדמה לפרי
מהו ידים מלוכלכות בעבודת ה'
מהו ששמן נקרא מעשים טובים, בעבודה
מהו שבני עשו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, בעבודה
ענין אמת ואמונה
  פרשת פנחס
לעולם ימכור אדם
היתכן שירד משמים דבר שלילי
מהי המתנה שהאדם מבקש מה'
מהו שלום בעבודה
מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה
מהו "השכינה היא עדות על ישראל" בעבודה
מהו, מי שאין לו בנים, בעבודה
ענין חשיבות החברה
 •  
דברים
  פרשת ואתחנן
ואתחנן אל ה'
ואחר כך בדרך הפרט
ענין בתפילה ליישר רגלים ולכסות ראש
מהו "לא תוסיף ולא תגרע" בעבודה
מהו, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, בעבודה
מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה
  פרשת עקב
מהו מצות, שאדם דש בעקביו
מהי מצוה קלה
מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה, שמיחסים לה'
מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה
מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ, בעבודה
  פרשת ראה
מהו קללה וברכה בעבודה
מהו 'דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור' בעבודה
מהו ברכה וקללה, בעבודה
  פרשת שופטים
מצוה זו היא להעיד בבית דין
ענין שופטים ושוטרים
מהו שופטים ושוטרים, בעבודה
מהו, לא תיטע לך אשרה אצל מזבח, בעבודה
  פרשת כי תצא
צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו
ההבדל בין צדקה למתנה
מהי מלחמת הרשות, בעבודה - א
מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב
מהו בן האהובה ובן השנואה, בעבודה
מהו, לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע, בעבודה
  פרשת כי תבוא
מהו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעבודה
מהו שהימין והשמאל הם בסתירה, בעבודה
והיה כי-תבוא אל הארץ, אשר ה' אלקיך נתן לך
  פרשת נצבים
מהו הנסתרות לה' והנגלות לנו, בעבודה
אתם נצבים היום כולכם
מהו כריתת ברית בעבודה
  פרשת וילך
וילך משה
  פרשת האזינו
האזינו השמים
מהו ששמו של הקב"ה נקרא אמת
מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה
 •  
נביאים
  פרשת ישעיה
אני ראשון ואני אחרון
מהו, ידע שור קנהו, ישראל לא ידע, בעבודה
  פרשת הושע
מהו ענין כשלון בעבודה
עד כמה שיעור התשובה
מהו השיעור של תשובה
  פרשת מיכה
מהו נסתר ונגלה בעבודת ה'
 •  
כתובים
  תהילים
מהו "הללו את ה' כל גויים" בעבודה
לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך
 •  
מועדים
  סליחות
שמע קולנו
הכנה לסליחות מהו
  ראש השנה
מהו למעלה מהדעת, בעבודה
מהו "הנסתרות לה' אלקינו" בעבודה
  יום כיפור
מהו ענין יסורים בעבודה
  חנוכה
"מעוז צור ישועתי"
בענין נר חנוכה
מהם הכוחות, שצריכים בעבודה
"נעשה נס לשושנים"
מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה
הנרות הללו קדש
מהו "מסרת גבורים ביד חלשים" בעבודה
  פורים
מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה
פורים, שהמצוה עד דלא ידע
  פסח
מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה
מדוע חג המצות נקרא "פסח"
הקשר בין פסח, למצה, מרור
מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קשיות
מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה
מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה
  שבועות
הכנה לקבלת התורה מהי
  ט"ו באב
חמשה עשר באב
 •  
מאמרים - שונות
 •  
ניגוני העולם הבא
 •  
תלמוד בבלי
 •  
תלמוד ירושלמי
 •  
מדרש רבה
 •  
מאמרים אחרים
ביאור למאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" מהסתר לגילוי

 

דרגות הסולם

א. אצילות היא השגחה פרטית
ב. הכאת המחשבות לאדם
ג. בעל כורחך אתה נולד
ד. כי יהיה נערה בתולה
ה. ענין זדונות נעשו כזכיות
ו. גוי ששבת חייב מיתה
ז. תיקון קוים
ח. ומוראכם ואימתכם יהיה על כל חיות הארץ
ט. סייג לחכמה שתיקה
י. התפילה שצריכין להתפלל תמיד
יא. כי את אשר יאהב ה' יוכיח
יב. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני
יג. כך היא דרכה של תורה
יד. כי יד על כס י-ה
טו. כה תאמר לבית יעקב
טז. משפטים
יז. אלה פקודי המשכן
יח. ענין שכינה
יט. ענין לבושי הנשמה
כ. מתחילים לדבר מהקשר עם הבורא
כא. ענין הרצון לקבל
כב. קידוש החודש
כג. ואתה ישראל
כד. ראה אנכי נותן לפניכם
כה. עיקר מה שחסר לנו
כו. ענין הזמנה לברכת המזון
כז. אשר לא ישא פנים
כח. ביאור ענין ג' קוין
כט. סדר היום
ל. עיבור
לא. ארץ יָראה ושָקטה
לב. הסתכל הקדוש ברוך הוא במעשיהן
לג. סור מרע ועשה טוב
לד. מה אהבתי תורתך
לה. גדלותו של האדם היא לפי עבודתו
לו. סדר עבודה מבעל הסולם זצ"ל
לז. מהו עמלק שצריכים למחות זכרו
לח. טנת"א
לט. ומצא חן ושכל טוב
מ. שומע תפילה
מא. המעשה פועל על המחשבה
מב. דגים - ענין דאגות
מג. ברכת תורה
מד. כל שרוח הבריות נוח הימנו
מה. ענין כותל אחד משמש לשניהם
מו. ענין ב' עדים
מז. נשיאת כפים
מח. עבדו ה' בשמחה
מט. בחינת אשה ובנים בתורה
נ. סתירת זקנים בנין, בנין נערים סתירה
נא. בניהם של תלמידי חכמים
נב. רגע זה, ורגע שני
נג. גרוע מכולם
נד. ימין, שלמות ואמת
נה. אמונתנו בספרים וסופרים
נו. הרגשת הזמנים באדם
נז. בחינת שבת
נח. אלקים עשה שיראו מלפניו
נט. הקול קול יעקב והידיים ידי עשו
ס. תשועת עולמים
סא. שמחם בבנין שלם
סב. שאלות בעבודה
סג. כלי מחזיק ברכה
סד. להבין ההפרש בין עיקר ועצמות, ותוספת שפע
סה. אני ואין
סו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה
סז. בקשה לעזרה
סח. ימין ושמאל
סט. שכר ועונש
ע. אתם נצבים היום
עא. שהכל נהיה בדברו
עב. סור מרע ועשה טוב
עג. הוי המחכים ליום ה'
עד. מהי אמת
עה. סדר העבודה
עו. השכר תמורת עבודה ברוחניות
עז. הבדל בין קדושה לסטרא אחרא
עח. ענין גלות
עט. הסתר ונגלה בהשגחתו יתברך
פ. טעמי תורה
פא. אהבת ה' ואהבה עצמית
פב. שחברו יתחיל
פג. הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה
פד. מסתכל בספר מחדש
פה. פעילות גדולי האומה
פו. המעשים עולים למעלה
פז. יוונים נקבצו עלי
פח. מלחמת היצר
פט. מהו יפת תואר בעבודה
צ. קבלות האדם
צא. בעל כורחך אתה חי בעל כורחך אתה מת
צב. סוס לרכב עליו
צג. תפילה לחיים ומזונות
צד. מישוש בתפילין
צה. קיום תורה רק בארץ ישראל
צו. דרגת הרשע
צז. בחינת ירושלים
צח. מלחמה בעמלק
צט. שמחה ויראה
ק. הבדל בין כסף לכבוד
קא. כולו מרור
קב. ישן - חדש
קג. מלך פורץ גדר
קד. חתן דומה למלך
קה. מלכות שמים מתחילים בחסד
קו. צער קודם לרחמים
קז. צריכים לקבל תורה בשתי ידים
קח. תיקון חצות
קט. שלמות וחסרון
קי. אמונה ודעת
קיא. אמונה למעלה מהדעת
קיב. מעשים טובים נקראים בנים
קיג. יחוד זו"ן
קיד. אסור ללמד תורה לגוי
קטו. ברוך אלקינו שבראנו לכבודו
קטז. חורבן דקדושה
קיז. את גולן בבשן
קיח. האדם הוא הקובע
קיט. טעם שהולכין על קברי אבות
קכ. דרך תורה
קכא. חידוש
קכב. השבת הגזל
קכג. הזקן מחפש יראת שמים
קכד. מהו הענין לשמח העניים ביום טוב, בעבודה
קכה. ג' שותפים
קכו. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
קכז. פירוש "תורה לשמה"
קכח. מי הם הרשעים
קכט. המאור שבה מחזירו למוטב
קל. חוץ מ"צא"
קלא. כוש תריץ ידיו לאלקים
קלב. מתוך שלא לשמה בא לשמה
קלג. שמחה הבאה מריקוד
קלד. ב' כוחות באדם
קלה. ענין זכה לחיים
קלו. בלי ידים ובלי רגלים
קלז. כי חרפוני צוררי כל היום
קלח. לשמשני
קלט. הגדרות
קמ. ביקור חולים
קמא. אשרי אדם
קמב. רוממו ה' אלוקינו
קמג. ידיעה ואמונה
קמד. עדות ה'
קמה. ראה חיים עם אשה אשר אהבת
קמו. עליון ותחתון
קמז. הכל תיקונים
קמח. בג"ר אין תשובה מועילה
קמט. צדיקים נוטלים בזרוע
קנ. עקידת יצחק
קנא. החסרון זהו הכלי
קנב. דרך קרובה ורחוקה
קנג. בחינת רגל ונעל
קנד. הבדל בין קנאה לתאוה
קנה. אין רוח חכמים נוחה הימנו
קנו. צער השכינה
קנז. צורך בהכרת הרע
קנח. נגלה ונסתר
קנט. תשוקה לידיעה
קס. יסורים ושמחה
קסא. קו העבודה
קסב. אמונה נקרא מעשה
קסג. ארץ זה מלכות שמים
קסד. סכין לשחיטה
קסה. ענין רצון להשפיע
קסו. הצנע לכת
קסז. טוב תורה עם דרך ארץ
קסח. חילוק בין כסא למרכבה
קסט. כי לא יראני האדם וחי
קע. יושבי קרנות
קעא. אתה בחרתנו
קעב. קידוש הלבנה
קעג. מה קודם, הברכה או השלום
קעד. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך
קעה. לפום צערא אגרא
קעו. ג' פרסאות
קעז. צורך וחשיבות לימוד האמונה
קעח. וכל העם נצב עליך
קעט. התעוררות מלמעלה
קפ. אהבת הזולת
קפא. גוונים בעבודה
קפב. מה לבקש מה' - להיות עובדו
קפג. יש ענין שמירה
קפד. איזו תשובה מועילה
קפה. מחמיר על עצמו, ומברך
קפו. ברוך הגבר אשר שם ה' מבטחו
קפז. ענין המטה
קפח. ענין אמונה בתוך הדעת
קפט. מה טובו אוהליך יעקב
קצ. אדם ותורה
קצא. תפילין
קצב. המצוות הן מפי ה'
קצג. ג' מדרגות דאדם
קצד. קראוהו בהיותו קרוב
קצה. אמונה בחינת למעלה מהטבע
קצו. רועה את צאן יתרו
קצז. פרי תורה
קצח. אבא הוציא את אמא לחוץ אודות בנה
קצט. עיבור
ר. דוד המלך אין לו חיים
רא. בחינת אדם הראשון
רב. כפירה היא העונש
רג. עבודה היא העיקר
רד. זמן הנחת תפילין
רה. ענין שקלים
רו. שובה ישראל
רז. גדלות ה' היא ענותנותו
רח. מגלה טפח ומכסה טפחיים
רט. בענין לימוד חכמת הקבלה
רי. מקום בעלי תשובה
ריא. תפקידים לאור חכמה
ריב. יסודות
ריג. פירוש על צמצום ב'
ריד. מפני מה נענש דוד
רטו. ענין שיתוף מדת הדין ברחמים
רטז. ענין מסירות נפש
ריז. ענין יסורים
ריח. חכמה וחסדים
ריט. תורה שבעל פה
רכ. אדם מקבל הנאה מג' כלים
רכא. עלית מ"ן
רכב. ענין יראה
רכג. תורה נקנית על ידי יסורים
רכד. ב' מיני תשובה
רכה. מעשה וכוונה
רכו. ג' דברים בעולם
רכז. בפשעכם שולחה אמכם
רכח. ענין עפר
רכט. ענין חתן וכלה
רל. מעשי אדם
רלא. בחינת אדם
רלב. בחינת היכל
רלג. ענין חושך, אש, צל
רלד. גוזל אביו ואמו
רלה. הכנסת אורחים
רלו. ענין נשים
רלז. ברח דודי
רלח. ישראל הם בני מלכים
רלט. בקש שלום ורדפהו
רמ. טעם בדברים קטנים וגשמיים
רמא. מהו חיים
רמב. בירורים בעבודה
רמג. הכניסה לעבודה
רמד. סיבת האמונה
רמה. שמות נקרא רק כלפי התחתון
רמו. הארון נושא את נושאיו
רמז. בקטנות מתגלות מקודם הגבורות
רמח. משה בחינת אמונה
רמט. פיה פתחה בחכמה
רנ. התחת אלקים אנכי
רנא. עזא ועזאל
רנב. ענין נתינת שוחד לסטרא אחרא
רנג. ענין יניקה
רנד. מציאות וקיום המציאות
רנה. צורות האור
רנו. מלא כל הארץ כבודו
רנז. בחינת מוחא וליבא
רנח. שמחת חתן וכלה
רנט. בחינת אלמנות
רס. הבחנות במצבים
רסא. באבוד רשעים רינה
רסב. מה הוא רחום, אף אתה רחום
רסג. מציאת חן
רסד. תשובה
רסה. עזרת ה'
רסו. ענין שקלים
רסז. המקפיד על חלוקו להפכו
רסח. המענג את השבת
רסט. אחטא ואשוב
רע. כל שיש בו יראת שמים
רעא. ענין המינין
רעב. לב נשבר
רעג. אל תלחם את לחם רע עין
רעד. מלאכה הוא סוד אמונה
רעה. דבריו של מת
רעו. האור שנברא ביום א'
רעז. עבודה זרה
רעח. איזהו עשיר
רעט. בנין בית המקדש
רפ. גדול המצֻווה ועושה
רפא. שמע בני מוסר אביך
רפב. נשינו טובה
רפג. אגרא דכלה
רפד. סק דרגא בחר שושבינא
רפה. מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות
רפו. כל המתיישב ביינו
רפז. באורייתא אתברי בר נש
רפח. אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ
רפט. אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
רצ. כל שרוח הבריות נוחה הימנו
רצא. כל אדם שיש לו חן
רצב. כל המשתף שם שמים ודבר אחר
רצג. גיבור שבגבורים
רצד. דווקא על ידי איש ואשה
רצה. הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו
רצו. אדם כי יהיה בעור בשרו
רצז. אחד מבני החבורה שמת
רצח. אור שנברא ביום א'
רצט. למה נמשלו ישראל לזית
ש. ענין עולם הזה ועולם הבא
שא. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (א')
שב. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ב')
שג. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ג')
שד. מצוה קלה יש לי וסוכה שמה
שה. אדם בונה בנין
שו. האמת והשלום אהבו
שז. מסיר אזנו משמוע תורה
שח. אתי מלבנון כלה
שט. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים
שי. וצדיק באמונתו יחיה
שיא. אדם ותפקידו
שיב. הבולם עצמו בשעת מריבה
שיג. כל שומר שבת כדת מחללו
שיד. נעשה ונשמע
שטו. כל מקדש שביעי
שטז. עצם הבריאה ותיקון הבריאה
שיז. מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
שיח. ענין שיתוף מדת הרחמים בדין
שיט. ענין נקיי דעת
שכ. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם
שכא. המון העם ויחידי סגולה
שכב. כי יעקב בחר לו י-ה
שכג. שמחם בבנין שלם
שכד. ענין יראה ואהבה
שכה. ענין הרע
שכו. אם הרב דומה למלאך ה'
שכז. אין לך עשב למטה
שכח. אתה בחרתנו
שכט. ענין הצנע לכת
של. הצדיק אבד ואין איש שם על לב
שלא. עץ שאכל אדם הראשון חטה היתה
שלב. כי תצא למלחמה
שלג. כאשר שש ה' עליכם
שלד. קטנות וגדלות
שלה. ג' נפשות
שלו. בחינת אדם הראשון
שלז. אמונה
שלח. ראיה ושמיעה
שלט. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה
שמ. לא הביישן למד
שמא. אוכל מתוך פסולת
שמב. ענין בחירה
שמג. הבחנות בכלי רוחני
שמד. זמן ההכנה
שמה. ענין אור דחסדים שלא היה צמצום עליו
שמו. טבע האדם
שמז. גדולה הכנסת אורחים
שמח. עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם
שמט. ענין התפילה
שנ. שיפלות
שנא. הקול יפה לבשמים
שנב. בענין השתוות הצורה
שנג. המתחיל במצוה
שנד. הבדל בין צדקה למתנה
שנה. ענין שליח ציבור
שנו. הבוכה על אדם כשר
שנז. אשרי הגבר
שנח. רפואה קודם למכה
שנט. תדשא הארץ
שס. בראשית ברא
שסא. וירא ה'
שסב. נח איש צדיק
שסג. עצי גופר
שסד. לך לך
שסה. כל שרוח המקום נוחה ממנו
שסו. מוחא וליבא
שסז. עברתם על עבדכם
שסח. בשעה שה' אוהב את האדם
שסט. עץ הדעת טוב ורע
שע. וירא אליו ה' באלוני ממרא
שעא. איך אפשר להתקרב אליו
שעב. עד שלא מלתי
שעג. ויקם אברהם
שעד. ויתן אברהם את כל אשר לו
שעה. מי שאין לו בנים
שעו. ברא מזכה אבא
שעז. אברהם הוליד את יצחק
שעח. ויהי יצחק בן ארבעים שנה
שעט. ויזרע יצחק בארץ ההיא
שפ. לא מצאתי ידי ורגלי בבית המדרש
שפא. אוצרך הטוב
שפב. וירא יעקב
שפג. ד' מלאכים
שפד. כל דאלים גבר
שפה. ויגש אליו יהודה
שפו. מחמיר לעצמו ומקל לאחרים
שפז. לבנימין נתן שלש מאות כסף
שפח. והנה ה' נצב עליו
שפט. שמחה בזמן לימוד תורה
שצ. דרך ארץ קדמה לתורה
שצא. סולם מוצב ארצה
שצב. ויהי כהיום הזה
שצג. וירא כי לא יכול לו
שצד. ויגע בכף ירכו
שצה. וישלח יעקב
שצו. וירא יעקב מאד
שצז. טוב ילד מסכן
שצח. וישב יעקב בארץ מגורי אביו
שצט. נס ובחירה
ת. כל מקדש שביעי כראוי לו
תא. כי שומע אל אביונים ה'
תב. ויהי בשלח פרעה את העם
תג. ויתיצבו בתחתית ההר
מוצש"ק יתרו תשל"ב
תה. ואשא אתכם על כנפי נשרים
תו. זה היום עשה ה'
תז. ענין דיין הגון ושאינו הגון
תח. ואלה המשפטים
תט. ויקחו לי תרומה
תי. בחינת אתכפיא ובחינת אתהפכא
תיא. הקדוש ברוך הוא לא ניסה את איוב
תיב. ויאמר כי יד על כס י-ה
תיג. נושא עון
תיד. כי תשא את ראש בני ישראל
תטו. בחינת דומם ובחינת צומח
תטז. ראו קרא ה' בשם בצלאל
תיז. קחו מאתכם תרומה לה'
תיח. אלה פקודי המשכן
תיט. משכן העדות
תכ. מחצית השקל
תכא. שמע ישראל
תכב. אשה כי תזריע
תכג. זאת תהיה תורת המצורע
תכד. ודבֵּר דָבר
תכה. שור או כשב או עז כי יולד
תכו. ששת ימים תעשה מלאכה
תכז. כי תקנה עבד עברי
תכח. שאו את ראש כל עדת בני ישראל
תכט. ענין היסורים
תל. אהבה עצמית ואהבת ה'
תלא. כל דאלים גבר
תלב. נדר נזיר להזיר לה'
תלג. הבדל בין ספרי מוסר לספרי הבעל שם טוב
תלד. והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה
תלה. בהעלותך את הנרות
תלו. וזה מעשה המנורה
תלז. ויעש כן אהרן
תלח. יאה עניותא לישראל
תלט. מרגלים
תמ. שלח לך
תמא. ענין המרגלים
תמב. מנוחה ושמחה אור ליהודים
תמג. מרחוק ה' נראה לי
תמד. ג' קוים
תמה. מחלוקת קרח ומשה
תמו. ויקח קרח
תמז. תפילת צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע
תמח. מחלוקת שאינה לשם שמים
תמט. זאת חקת התורה
תנ. זאת חקת התורה
תנא. שיהיה הכל בעל מנת להשפיע
תנב. נשמה יותר גבוהה
תנג. מנעל לרגלו
תנד. מעשה העגל
תנה. ולא אבה ה' אלקיך לשמוע
תנו. מה טובו אהליך יעקב
תנז. כשנתיעץ בלק
תנח. ג' תפילות
תנט. זמירות ליל שבת
תס. ברא לו תורה תבלין
תסא. כהונה גדולה
תסב. הושע עבדך אתה אלקי
תסג. מדוע פנחס זכה לכהונה
תסד. וירא פנחס
תסה. ורגליהם רגל ישרה
תסו. נקום נקמת בני ישראל
תסז. וטפכם אשר אמרתם
תסח. טהור עינים
תסט. כשם שאני רוקד כנגדך
תע. ותפקחנה עיני שניהם
תעא. המתפלל בעד חבירו
תעב. עקב תשמעון
תעג. כשרונות קטנים
תעד. עצת ה' לעולם תעמוד
תעה. והיה עקב תשמעון
תעו. עקב ענוה יראת ה'
תעז. ישמור לך הבטחתו
תעח. "ראה" לשון יחיד
תעט. ברוך המקום
תפ. עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר
תפא. כי תצא למלחמה
תפב. עבודת הכלל ועבודת הפרט
תפג. מלחמת רשות ומלחמת מצוה
תפד. וראו כל עמי הארץ
תפה. היום הזה ה' אלקיך מצוך

 

 

 

תפו. בכל יום יהיו בעיניך חדשים
תפז. והיה כי תבא
תפח. אתם נצבים היום
תפט. הנסתרות לה' אלקינו
תצ. זדונות נעשים לו כזכיות
תצא. וישמע הכנעני מלך ערד
תצב. האזינו השמים
תצג. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
תצד. מה יש לך בבית
תצה. מהו החטא של קרח
תצו. לא תטה משפט
תצז. המקום אשר יבחר ה'
תצח. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני
תצט. כך היא דרכה של תורה
תק. סייג לחכמה שתיקה
תקא. את אשר יאהב ה' יוכיח
תקב. ומוראכם וחתכם
תקג. תחילת דבור הוא מאין סוף
תקד. ענין רצון לקבל
תקה. לבושי הנשמה
תקו. בעל כורחך אתה חי
תקז. קישוטי כלה
תקח. עליית מ"ן
תקט. שכר מצוה
תקי. בן צדיק ובן רשע
תקיא. אין יראה אלא במקום שלמות
תקיב. עלה הקדוש ברוך הוא
תקיג. דרך אמת
תקיד. ברוך אתה
תקטו. והיה אם שמוע תשמעו
תקטז. אני זהו המלכות
תקיז. בהעלותך את הנרות
תקיח. מדת האמת
תקיט. אם האדם מנצח, ה' שמח
תקכ. ענין שותפות
תקכא. סוד ה' ליראיו
תקכב. חסד של אמת
תקכג. הצילנו מיד הרועים
תקכד. מהו שמחה
תקכה. ענין עלית מלכות לבינה
תקכו. גילוי אהבת ה'
תקכז. נסתרות ונגלות
תקכח. קו אמצעי
תקכט. חולק על שלום
תקל. מקושש עצים
תקלא. הכנסת אורחים
תקלב. ענין המקיפים
תקלג. ענין נעל
תקלד. חקת התורה
תקלה. הבא לטמא
תקלו. ענין הצמצום
תקלז. יזל מים מדליו
תקלח. בחינת דעת השולטת באדם
תקלט. ימין נקרא שלימות
תקמ. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה
תקמא. מהו בלע מרור לא יצא, בעבודה
תקמב. ענין ג' קוים
תקמג. בכל לבבך
תקמד. אלקי ישראל
תקמה. תפלה
תקמו. ונתתי לך את ברכתי
תקמז. תנועה מחמת בושה
תקמח. עיקר התיקון
תקמט. עיקר הבחירה
תקנ. ה' מקרב האדם
תקנא. ענין חתן
תקנב. כוס של קידוש
תקנג. עשר תעשר
תקנד. החודש הזה לכם
תקנה. הנני נותן לו בריתי שלום
תקנו. שאלות על "שובה ישראל"
תקנז. מזונות
תקנח. ברצות ה' דרכי איש
תקנט. שובה ישראל
תקס. תגיד לבני ישראל
תקסא. עייר פרא אדם יולד
תקסב. יגיעה ומציאה
תקסג. את הכל עשה יפה בעתו
תקסד. מדת זהירות
תקסה. מעשה ושמיעה
תקסו. הרגשת החסרון
תקסז. אם תבקשנה ככסף
תקסח. תורה תבלין
תקסט. הבא להיטהר
תקע. הבחן בין נסתר ונגלה
תקעא. כוח המחשבה
תקעב. גלות השכינה
תקעג. התורה מלשון "ירה יירה"
תקעד. ענין אור חוזר
תקעה. רצון לרוחניות
תקעו. מאה ברכות
תקעז. תולדות
תקעח. נפש ישראל
תקעט. חכמה ותפילה
תקפ. הגדרות
תקפא. אש, רוח, מים, עפר
תקפב. היום לעשותם
תקפג. להפיל זרעם בגוים
תקפד. מדת האמת
תקפה. ענין ימין ושמאל
תקפו. ענין קרבן
תקפז. השגה כללית ופרטית
תקפח. הוא ושמו אחד
תקפט. שני יגיעות
תקצ. ויראו ממך
תקצא. כי תבא
תקצב. טהרת העבודה
תקצג. תבשיל של שבת
תקצד. בענין המטרה
תקצה. מחצית השקל
תקצו. והסירותי את לב האבן
תקצז. שכן טוב ושכן רע
תקצח. המעשה הוא המכריע
תקצט. מי שאשתו מפרנסתו
תר. צדיק ורשע
תרא. פני ה' בעושי רע
תרב. המלוכה והממשלה לחי עולמים
תרג. איזו היא דרך ישרה
תרד. עליון מברר לצורך התחתון
תרה. מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון
תרו. ולא נחם ה'
תרז. ההולכים לארץ ישראל
תרח. עבודה מחודשת
תרט. שמות המלכות
תרי. אל יתרצה לחבירו בשעת כעסו
תריא. מצות תשובה
תריב. שיעור גדלות השם
תריג. אין כל חדש תחת השמש
תריד. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת
תרטו. מהו ששבת נקראת אורח בעבודה
תרטז. קומה אלקים
תריז. ממעמקים קראתיך
תריח. תפלה ובקשה
תריט. אל יתבייש מפני המלעיגים
תרכ. בקיר שרי שכינתא
תרכא. מדוע חכה עד מלחמת עמלק
תרכב. וישמע יתרו
תרכג. קטני אמונה
תרכד. וזכרת, כי עבד היית
תרכה. לא מרובכם
תרכו. נורא אלקים ממקדשיך
תרכז. קניין אשה
תרכח. קרן ופירות
תרכט. ענין עולם הזה ועולם הבא
תרל. כי תזריע
תרלא. מרור
תרלב. שכר עבודה
תרלג. שליטת המלכות
תרלד. שלום בית
תרלה. התעוררות
תרלו. מלך הגוים
תרלז. ענין ברכה
תרלח. מצוה קלה
תרלט. ענין התגברות
תרמ. טהר ליבנו
תרמא. ענין אושפיזין
תרמב. מצות סוכה
תרמג. כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד
תרמד. חוק ומשפט
תרמה. בחינת עכו"ם וישראל
תרמו. המבזה תלמיד חכם
תרמז. ויהי ערב ויהי בוקר
תרמח. קדושה וטהרה
תרמט. ואני תמיד איחל
תרנ. מגלה טפח ומכסה טפחיים
תרנא. יום כיפור, תשכ"ה
תרנב. עולם הזה ועולם הבא
תרנג. הצורך לטעמי תורה
תרנד. ד' מצבים בבחינת עבודה
תרנה. יצרו של אדם
תרנו. וזה מעשה המנורה
תרנז. ברכה וקללה
תרנח. ירושת הארץ
תרנט. צדק צדק תרדוף
תרס. תומכי תורה
תרסא. מעבירין את המת מלפני הכלה
תרסב. ממעשיך הכרנוך
תרסג. תולדות יעקב יוסף
תרסד. לתפילה דרוש חסרון
תרסה. שמחת המשפיע
תרסו. הכנה למאור
תרסז. ביקורת על השפעה
תרסח. יום ולילה
תרסט. אדם כי יקריב
תרע. ענין דיש
תרעא. מי בז ליום קטנות
תרעב. יורה כחץ
תרעד. מה היא מציאות ומהו דמיון
תרפ. זכה, מלאכתו נעשה על ידי אחרים
תרפא. הרגשת החטא מרבה האור
תרפב. עצות נגד היצר
תרפג. הבא לטהר מסייעים אותו
תרפד. תורה ועבודה
תרפה. במקום שבעלי תשובה עומדים
תרפו. יצר הטוב ויצר הרע
תרפז. ביומו תיתן שכרו
תרפח. ברור אוכל ופסולת
תרפט. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים
תרצ. מיתת צדיק
תרצא. להגיד מוסר לאחר
תרצב. בחינתו של יוסף
תרצג. ענין זכיה
תרצד. מדוע נקרא מצה לחם עוני
תרצה. זכר ונקבה
תרצו. סימני בן דוד
תרצז. התבטלות על דרך הבעל שם טוב
תרצח. אשה כי תזריע
תרצט. יציאה וביאה בעבודה
תש. חכם רואה הנולד
תשא. בחינת משה
תשב. ה' משלים רצון
תשג. עיקר הוא הימין
תשד. ועשית לך ארון
תשה. ויקחו לי תרומה
תשו. ענין אב ובן
תשז. עולם הזה ולעתיד לבוא
תשח. תורה ניתנה בחשאי
תשט. למה נקרא תורה תושיה
תשי. מעלת התואר "תושיה", שהתורה נקראת בה
תשיא. גדולה עבירה לשמה
תשיב. ויקחו אליך שמן זית זך
תשיג. חילך לאורייתא
תשיד. וכבדתו מעשות דרכיך
תשטו. ב' מיני פנימיות
תשטז. גמר התיקון
תשיז. כיסוי וגילוי
תשיח. ענין בטחון
תשיט. ממעמקים קראתיך ה'
תשכ. מקץ
תשכא. מפני מה ניתנה תורה לישראל
תשכב. חוצפה
תשכג. בזיעת אפיך
תשכד. אוצר של יראת שמים
תשכה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים
תשכז. ג' דורות, ג' קוין
תשכח. לא קם נביא כמשה
תשכט. הרצון והשכל
תשל. ההולך בדרך
תשלא. תורה של חסד
תשלב. בענין הכנה לתענית
תשלג. כל המתגאה
תשלד. קול ודיבור
תשלה. כל המתאבל על ירושלים
תשלו. ויגש אליו יהודה
תשלז. יוסיף דעת יוסיף מכאוב
תשלח. סגולת תורה ומצוות
תשלט. מעשה ומחשבה
תשמ. ענין צמצום
תשמא. וירא בלק
תשמב. נשמת אדם תלמדנו
תשמג. יוצא לדרך
תשמד. עיקר הוא הסביבה
תשמה. אמונה
תשמו. העולם הזה מתקדש על ידי האדם
תשמז. הנחמדים מזהב
תשמח. צדקה לעני
תשמט. אל מול פני המנורה
תשנ. בעתה - אחישנה
תשנא. נר מערבי
תשנב. ביום הקים את המשכן
תשנג. מיעוט הירח
תשנד. הספד
תשנה. ברית מלח
תשכו. ענין חינוך
תשנו. ב' מיני לבושים
תשנז. שלוש מתנות
תשנח. בכדי לצרף הבריות
תשנט. נקמת ה' במדין
תשס. מסעי בני ישראל
תשסא. מרגליות של אברהם
תשסב. כשבא הקדוש ברוך הוא
תשסג. ענין הולד
תשסד. כחום היום
תשסה. לחדש את הסיבה
תשסו. ציויא דמאריה
תשסז. מה נורא המקום הזה
תשסח. כל שיש בו יראת שמים
תשסט. עד שלא מלתי
תשע. ענין יצר הרע
תשעא. טענת המלאכים
תשעב. להנות על מנת להשפיע
תרעג. כי לא שלם עון האמורי
תשעג. חסרון מהאור
תשעד. בחינת עמל
תרעה. עולם הזה ועולם הבא
תשעה. שיעור ההתגברות
תשעו. כללות האדם
תרעו. מהו תורה ועבודה
תשעז. חומר של נשמה
תרעז. כיצד חטאו
תרעח. ענף ושורש
תשעח. ב' הבחנות בכלים
תרעט. ארבע בחינות ברצון
תשעט. דרגות עוביות
תשפ. ערך הפוך אורות וכלים
תשפא. דעת דקדושה
תשפב. הלומד תורה מעוני
תשפג. היכולת לקבל
תשפד. ועשית בגדי קודש
תשפה. יניקת הקליפות
תשפו. התמזגות הגוף
תשפז. ההפרש בין נשמה לגוף
תשפח. ענין הליכה
תשפט. כתיבת ספר תורה
תשצ. הבדל בין תורה למוסר
תשצא. טוב להודות לה'
תשצב. מחשבות גוי וישראל
תשצג. דומם דקדושה
תשצד. תפילה על גלות השכינה
תשצה. תענוג מבטל את השכל
תשצו. וברך פרי בטנךָ
תשצז. ואתם כתבו
תשצח. דרך הבעל שם טוב
תשצט. מה אדיר שמך
תת. כופר נפשו
תתא. ענין שבת
תתב. חוק ומשפט
תתג. ה' מסיני בא
תתד. אבי"ע על דרך עבודה
תתה. מקימי מעפר דל
תתו. מפה ולמעלה אינו נבחן לבחינת כלי
תתז. מוצא שפתיך תשמור
תתח. דרוש וקבל שכר
תתט. בן סורר ומורה
תתי. כתבם על לוח לבך
תתיא. מקום ההשגה
תתיב. שמע בני
תתיג. מצב האמיתי
תתיד. בחינת מתנה
תתטו. מעלת הקטן
תתטז. מולד הלבנה
תתיז. לב נשבר
תתיח. קליפת ישמעאל
תתיט. אדם כי יקריב מכם
תתכ. סדר מסירת החכמה
תתכא. מקימי מעפר דל
תתכב. ענין שמחה
תתכג. ראשו של עשו הוא קדוש
תתכד. אש נקרא דינים
תתכה. שלימות וחסרון
תתכו. שלימות בחיים
תתכז. מי שמתיירא אותי
תתכח. חוזר למקורו
תתכט. סור מרע ועשה טוב
תתל. ענין רצון להשפיע
תתלא. סדר העבודה וחשיבות העבודה
תתלב. בא
תתלג. קימו וקבלו
תתלד. ענין מסכנא
תתלה. אשרי שומרי משפט
תתלו. שאילת כלים
תתלז. בחינת "בכל"
תתלח. נעשה ונשמע
תתלט. שפחה כי תירש גבירתה
תתמ. שם שד"י
תתמא. פנימיות וחיצוניות
תתמב. בחירה
תתמג. שליח למול
תתמד. האלקות עשה את ההסתר
תתמה. נחלה
תתמו. בסיס לימוד הנגלה
תתמז. הצורך בגוים
תתמח. צורך לתורה
תתמט. דגים מתים
תתנ. סור מרע ועשה טוב
תתנא. חגור חרבך
תתנב. עבד ובן
תתנג. הידבק במדותיו
תתנד. אמיתיות ההשגחה
תתנה. אשה כשרה
תתנו. התקרבות מהירה
תתנז. כופים אותו
תתנח. כללות העבודה
תתנט. העבודה היא השכר
תתס. יגיעה היא השכר
תתסא. אין קדוש כה'
תתסב. אמונה היא מדת המלכות
תתסג. ערבי נחל
תתסד. ימות המשיח
תתסה. תנאי לישא אשה
תתסו. גר שנתגייר
תתסז. רצון להתייבם
תתסח. ב' מיני ברורים
תתסט. צורך להכרה בגדלות ה'
תתע. נוטל חלקו וחלק חברו
תתעא. עץ ואבן
תתעב. טבעו של אדם
תתעג. צורך לכלי בלי אור
תתעד. ויקהל משה
תתעה. תרבה נחלתו
תתעו. במה מסייעין
תתעז. עבודת הקווים
תתעח. יהיב חכמתא לחכימין
תתעט. טענת קרח
תתפ. ראה חיים
תתפא. השלמות הוא מאה
תתפב. שלום לרחוק ולקרוב
תתפג. שליטת השלום
תתפד. הסיבה המחייבת
תתפה. קדושין
תתפו. אדם הראשון כופר היה
תתפז. עקרב ונחש
תתפח. הכתיבה היא ביגיעה
תתפט. החושך קודם לאור
תתצ. הנותן בים
תתצא. אין מסך בכתר
תתצב. סוד היבשה
תתצג. שלום עם הבורא
תתצד. הרגשת השלמות
תתצה. מכריזים על הטיפה
תתצו. כוחות הגורמים להתפתחות הלב והמוח
תתצז. דרוש נא דורשיך בדרשם פניך
תתצח. כתיבה וחתימה טובה
תתצט. ענין דינים
תתק. ענין ראש השנה ויום הכיפורים
תתקא. ראש השנה
תתקב. כי האדם עץ השדה
תתקג. תפילת ראש השנה
תתקד. בשופר תחדש
תתקה. מלכויות זכרונות ושופרות
תתקו. בי נשבעתי
תתקז. ימים טובים
תתקח. מדת הרחמים
תתקט. צער השכינה
תתקי. ענין יום כיפור
תתקיא. מאמר לסוכות
תתקיב. פרי עץ הדר
תתקיג. הושענא רבה
תתקיד. ענין בדיקת הצל בליל הושענא רבה
תתקטו. שמחת תורה
תתקטז. ענין חנוכה
תתקיז. דחה אדמון בצל צלמון
תתקיח. מאי חנוכה
תתקיט. מהו נס חנוכה
תתקכ. חנו-כה
תתקכא. שתי מדרגות
תתקכב. ראש השנה לאילנות
תתקכג. ישראל נמשלו לזית
תתקכד. ענין ט"ו בשבט
תתקכה. האדם עץ השדה
תתקכו. "דוה" או "הוד"
תתקכז. ענין עמלק
תתקכח. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
תתקכט. מחיית עמלק
תתקל. גילוי הסתרה
תתקלא. עד דלא ידע
תתקלב. סעודתו של רשע
תתקלג. מאי פורים
תתקלד. גדלות וקטנות
תתקלה. ובתורתו יהגה
תתקלו. ב' הפכים
תתקלז. אני ולא שליח
תתקלח. ממחרת השבת
תתקלט. מצה שמורה
תתקמ. ענין פסח
תתקמא. ענין סביבה
תתקמב. כנגד ד' בנים דברה תורה
תתקמג. הצורך במעשה דלמטה
תתקמד. המרבה לספר ביציאת מצרים
תתקמה. ויאמר בילדכן את העבריות
תתקמו. וידבר אלקים אל משה
תתקמז. ולקחתי אתכם לי לעם
תתקמח. בא אל פרעה
תתקמט. ענין חמץ ומצה
תתקנ. הנה עם יצא ממצרים
תתקנא. שתי יגיעות
תתקנב. קרבן פסח
תתקנג. ענין ראש החודש
תתקנד. פה-סח
תתקנה. חידוש הראשון
תתקנו. ענין יציאת מצרים
תתקנז. חובת סיפור יציאת מצרים
תתקנח. ענין מצה
תתקנט. זמן הגאולה
תתקס. שאלות ליציאת מצרים
תתקסא. ענין עומר
תתקסב. יציאת מצרים ומתן תורה
תתקסג. נקודה שבלב
תתקסד. הר סיני
תתקסה. בענין מוח שליט על הלב
תתקסו. ג' בחינות תורה
תתקסז. נתינת התורה היא בשתי עיניים
תתקסח. החילוק בין מוחין דשבועות לדשבת במנחה
תתקסט. תשעה באב


הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הרב מיכאל לייטמן - דוקטור לפילוסופיה ובעל תואר שני בביו-קיברנטיקה, היה תלמידו של המקובל הרב ברוך אשלג (1991-1907) ושימש כעוזרו האישי במשך 12 שנה. באותן שנים רכש מפי רבו את תורת "הסולם" של אביו, הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם" (1954-1884). הרב לייטמן חיבר עד כה 30 ספרי קבלה והם תורגמו לשפות שונות. שיעוריו מועברים מדי יום בשידור חי ברשתות הטלוויזיה, הכבלים והאינטרנט לאלפי תלמידיו בישראל וברחבי העולם. בשנים האחרונות הרב לייטמן מרצה דרך קבע בפני קהילות מדעיות באירופה ובארצות הברית.

 

מאמרים


 

 

ספרים


פירושים

 

 

חוברות

ביטאונים

הבלוג האישי של הרב לייטמן


מקובלי "בני ברוך"

 

קבלה למתחיל קבלה היום
רשמים מהעולמות חכמת הלב
קבלה לעם


כתבי מקובלים נוספים

 

רזיאל המלאך

דוד המלך

 

תלמוד ירושלמי

 

תלמוד בבלי

 

רמח"ל

 

האר"י

 

 

 

 

אברהם

 

הגר"א

 

 

משנה

 

פרקי אבות

 

רבי שמעון בר יוחאי

 

רבי אלימלך מליז'נסק

 

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content