Left Sidebar Content

עולמות נפגשים

עולמות נפגשים

שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על חכמת הקבלה והפצתה ועל החינוך האינטגרלי והאופן ליישמו

עולמות נפגשים - אין סוף

מהו מצב החיבור בינינו הנקרא ״אין סוף״ על פי חכמת הקבלה, כיצד גורם לנו האגו להתרחק זה מזה ומדוע דווקא בעזרתו נגיע שוב אל המצב המתוקן? ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה

עולמות נפגשים - כוח רוחני, חלק 2

כיצד ייתכן שאנו מוקפים בכוח רוחני ואיננו חשים בו, איזה חוש עלינו לפתח כדי להרגישו ומה תפקידו של האגו בתהליך העבודה? ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה

עולמות נפגשים - כוח רוחני, חלק 1

מהו הכוח העליון המנהל את כל כוחות הטבע וכיצד ניתן להשפיע עליו כך שישנה את המציאות שלנו לטובה ויפתח אותנו נכון? שיחה עם ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן , עם בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - עשר הספירות

מהן עשר הספירות המתגלות בין החברים בעבודה הרוחנית, על מה מעידים שינויי המצבים הפנימיים באדם ומה מלמדת אותי העבודה בתוך עשיריית חברים? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - השכלה בחברה הישראלית

מדוע קיימת ירידה בביקוש ללימודי המדעים, האם המדע עדיין מספק את הידע הדרוש להתפתחות האנושות בימינו ומהו המילוי אותו מציעה חכמת הקבלה לתלמידיה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 5

עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 5

מהי אותה מערכת הנקראת ישראל, שבהיכרות שלנו עימה ייפתרו כל בעיותינו ואיך בהתחברות אליה נוכל לשנות את גורלנו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 4

עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 4

מהי הגישה המערכתית שבאמצעותה אפשר לתפוס את המציאות מעבר לחושים המוגבלים שלנו, כיצד ניתן ליישם אותה ומה נשיג כשנגיע לתפיסה כזו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 3

עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 3

מהי הדרך בה ישראל מתקשרים אל הכוח העליון מצד אחד ומחברים את כל העם מהצד השני, ומהי הדרך לבצע באופן מעשי את התפקיד שלנו כמקשרים ביניהם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 2

איך נוכל להתחבר מתוך רצון ולא מתוך הכרח שבא אלינו בצורת אסונות ומאורעות טראגיים ומהי הדרך המהירה והיעילה ביותר לגרום לחיבור בעם? שיחה אקטואלית עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון
לצפייה
עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 1

עולמות נפגשים - תודעה של עם ישראל, חלק 1

מהו שורש הבעיות של עם ישראל, איזה שינוי על כל אחד מאיתנו לבצע כדי לזכות לחיים שלווים ומה עלינו להבין על הקשר בינינו כדי לתפקד נכון במערכת? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע

עולמות נפגשים - קבלה ומדע

חכמת הקבלה היא מדע. במה היא נבדלת משאר המדעים המוכרים לנו, מה ניתן לחקור באמצעותה וכיצד ניתן להשתמש בה כדי להתנהל נכון בחיים? שיחה מרתקות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון
לצפייה
עולמות נפגשים - אקטואליה - הכוחות בטבע

עולמות נפגשים - אקטואליה - הכוחות בטבע

מהו הטבע, כיצד יצאנו מהאיזון עמו ואיך נגרום לאנושות להתאזן מחדש ולממש את התפקיד שהיא אמורה למלא? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - עולם הרגש, חלק ב'

עולמות נפגשים - עולם הרגש, חלק ב'

אנו חיים בתוך מערכת מקושרת. כתוצאה מהתכונה של ההנאה רק לעצמי המצויה בתוכנו, אנו חווים מערכת זו כמקולקלת. מה יגרום לשינוי מצב זה ולגילוי המצב האמיתי? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - עולם הרגש, חלק א'

שורשן של כל הבעיות הרגשיות בין בני אדם נעוץ ברצוננו ליהנות על חשבון הזולת. באמצעות החינוך האינטגרלי נלמד ליהנות מטובת הזולת ולהגיע לאיזון רגשי. הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ בשיחה על הרגש
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - הכוח מאחורי הרגש

מהי הנוסחה להשגת השמחה, הקירבה והביטחון שחשנו בכנס הזוהר העולמי 2014, איך ניתן ליישם אותה ככוח להשגת החיבור בינינו וכיצד נפעל להפצתה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - כדור הפטל

האדם חי בתוך מערכת הרמונית, בה הכול קשור אחד לשני, אך הוא הנברא היחידי שאינו פועל בהתאם אליה. איזו עבודה נדרשת מאיתנו על מנת להתאחד עם כל מה שסביבנו ולהגיע לשלמות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - מה שבינינו

עולמות נפגשים - מה שבינינו

אנו נמשכים מטבענו לריחוק ובדלנות, אבל מנגד העולם נעשה גלובלי ואינטגרלי וכולנו תלויים האחד בשני. האם יש לכך סיבה מוצדקת וכיצד ניגש לפתרון? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - עולם המעשה

עולמות נפגשים - עולם המעשה

איך הופכים פעולה פיזית לרוחנית, מהו הקשר בין עבודה קבוצתית להגשמה של תוכנית הבריאה והאם יציאה לקהל הרחב הכרחית לגילוי הרוחני? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - רצון להשפיע

עולמות נפגשים - רצון להשפיע

על פי חכמת הקבלה, כל מה שנברא הוא רצון לקבל הנאה, אבל ההנאה יכולה להיות מקבלה או מנתינה. מהו ההבדל המהותי בין הרצון לקבל ובין הרצון להשפיע? שיחה מאירת עיניים עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - הפצת החינוך האינטגרלי

עולמות נפגשים - הפצת החינוך האינטגרלי

המקובלים מסבירים כי לימוד חכמת הקבלה חשוב לכולם. מה היתה כוונת המקובלים ומדוע הסברה של החינוך האינטגרלי לקהל הרחב נחוצה כל כך בזמננו? שיחה מרתקת עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

עולמות נפגשים - לפוצץ מחיצת הברזל

במה שונה החינוך האינטגרלי מחכמת הקבלה, כיצד נכון לחבר ולאחד בין שניהם ומדוע דווקא עכשיו, כשמתגלה המשבר בעולם, מתגלה גם שיטת החינוך האינטגרלי? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - חינוך אינטגרלי

עולמות נפגשים - חינוך אינטגרלי

תפיסת החינוך האינטגרלי מתחילה באברהם אבינו שגילה כי העולם מקושר ומנוהל על ידי כוח אחד. כיצד נוכל להגיע לאותה הרגשת האחדות בינינו ובין הכוח העליון אותה גילה אברהם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - שמחה בגילוי הרע

עולמות נפגשים - שמחה בגילוי הרע

מה הן התגובות האפשריות להרגשה של סבל וייסורים, מהי הגישה של "בעל הסולם" למצב הנקרא גילוי הרע וכיצד אפשר להתעלות מעל הרע? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - הכנס האינטגרלי הראשון

עולמות נפגשים - הכנס האינטגרלי הראשון

מהו כנס אינטגרלי, אילו קהלים משתתפים בו, מה יהיה התהליך הרוחני שיעבור עליהם ומה נשיג באירוע מיוחד זה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה בנושא
לצפייה
עולמות נפגשים - צורך טבעי לחיבור

עולמות נפגשים - הצלחה בחיבור

מושג החיבור מלווה אותנו מאז בריאת העולם. כיצד הוא מתבטא בכל תחום בחיינו, מהיכן הוא מגיע ומהו חיבור אגואיסטי לעומת זה שאנו אמורים להגיע אליו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
עולמות נפגשים - כוחו של מעגל

עולמות נפגשים - כוחו של מעגל

מהו הסוד שטמון במעגל המרמז על הקשר בינינו, מדוע החיבור אפשרי רק דרכו, מהי חשיבה מעגלית ומדוע היא קריטית בתקופה בה אנו חיים? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה וסדנת חיבור בנושא
לצפייה
עולמות נפגשים - תפילת רבים

עולמות נפגשים - תפילת רבים

איך ניתן להזדהות עם צערו של הזולת, כיצד ניתן לעזור לו להתעלות מעל הבעיות והייסורים ואיזה קשר כולנו מחפשים? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על נקודת המגע בינינו לקהל הרחב
לצפייה
בן ציון גרץ והרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - תהליך ההפצה

מה מממשים בתהליך ההפצה, אילו שלבים עוברים המפיצים ואלו שמפיצים להם ואל איזו מטרה כולנו מתקדמים? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על המציאות החדשה הנבנית בתהליך ההפצה
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גרץ

עולמות נפגשים - גילוי תכונת ההשפעה באדם

כיצד ההתכללות עם הרצונות והחסרונות של הקהל הרחב מהווה עזרה גדולה להתקדמות רוחנית ומה משתנה ביחס אל הקבוצה והלימוד בעקבות כך? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה וסדנת חיבור בנושא
לצפייה
עולמות נפגשים - ערבות והפצה

עולמות נפגשים - ערבות והפצה

מהי רשת הקשר המבוססת על ערבות ומדוע ההפצה לקהל הרחב היא הכרחית וקשורה למקורות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על הפצה, שאלות מהצופים וחדשות מהעולם
לצפייה
עולמות נפגשים - החיסרון של התחתון

עולמות נפגשים - החיסרון של התחתון

כיצד ניתן להעביר את חכמת הקבלה לקהל הרחב ואיזו אחריות מוטלת על לומדי החכמה ביחס לעולם כולו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה אקטואלית, עדכונים מרחבי העולם ושאלות מהצופים
לצפייה
עולמות נפגשים - התקשרות עם ההמונים

עולמות נפגשים - התקשרות עם ההמונים

על איזו רשת קשר מדובר בחכמת הקבלה, מה מרוויחים בהתקשרות עם אחרים וכיצד להשתמש בכלים הרוחניים שברשותינו בצורה הנכונה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן וטיפים להפצה להמונים
לצפייה
עולמות נפגשים - גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה

עולמות נפגשים - גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה

החינוך האינטגרלי מפגיש בין קהל שרוצה לגלות את הבורא ובין קהל שרוצה להיטיב את מצבו בעולם הזה. מה מתרחש במפגש כזה ומה חשיבותו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content