Left Sidebar Content

עולמות נפגשים | עולמות נפגשים - קבלה ומדע

עולמות נפגשים - קבלה ומדע

חכמת הקבלה היא מדע. במה היא נבדלת משאר המדעים המוכרים לנו, מה ניתן לחקור באמצעותה וכיצד ניתן להשתמש בה כדי להתנהל נכון בחיים? סדרת שיחות מרתקות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
הרב ד"ר מיכאל לייטמן,בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ"ה

מהי הגדרת המדע לבחירה חופשית ומהי התייחסותה של חכמת הקבלה, האם החיים ידועים מראש וכיצד מצב של חוסר ודאות גורם לתחושת חופש? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ"ד

מהו המצב שנקרא חופש בחירה בחכמת הקבלה, האם הוא קיים בחיינו, מדוע עלינו להבין את טבע האדם כדי להגיע למצב זה ולמה הוא מתאפשר רק כשכל האפשרויות ידועות לנו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפיה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ"ג

איך תופס כל אדם את המציאות שלו, כיצד בונים כלים לתפיסת מציאות נכונה ומדוע התפעלות מהזולת מאפשרת לאדם לפתח כלי קליטה חדשים? שיחה עם ברב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ"ב

כיצד ניתן לזהות שכל חוקי הטבע מקורם בנוסחה אוניברסלית אחת, מה התנאי שצריך לקיים כדי לתפוס את מושג האינסוף ואיך ניתן להתקרב לתכונה הבסיסית של הטבע כולו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
רב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ"א

באיזו דרך יש לפרש כל תופעה הקיימת בעולם, מדוע המדע הסטנדרטי הגיע למיצוי ומהי התוספת ההכרחית שיש להכניס לכל מחקר לפי חכמת הקבלה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק מ'

מדוע איש מדע צריך לעבור תהליך מתמיד של שינוי פנימי ולמה מושא המחקר הוא האדם עצמו ולא המציאות סביבו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ט

מדוע הבנה מדעית אינה מספיקה לאדם כדי להבין את חכמת הקבלה, מה ההבדל המהותי בין מדען למקובל ולאן יש לכוון את עצמנו כדי להגיע לתפיסה מלאה של הטבע כולו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ח

מהו מחקר לפי חכמת הקבלה, מה ההבדל בין דרך ההסתכלות של מדען לזו של מקובל על הטבע ומדוע המקובל שואף להעביר את חכמת הקבלה לאנושות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן עם בן ציון גירץ
לצפייה
רב ד"ר מיכאל לייטמן ו בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ז

מהם שני הכוחות היחידים הקיימים בטבע לפי חכמת הקבלה, איך מגלים אותם ומדוע גילוי זה מתרחש תמיד דרך התנסות אישית? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ו

מה ההבדל בין מחקר מדעי לבין מחקר קבלי, כיצד ניתן לחקור את הטבע באופן שאינו תלוי בחושים שלנו ואילו חוקים מתגלים לנו במחקר כזה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
רב ד"ר מיכאל לייטמן  ובן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ה

מהו סוג השינוי שעובר האדם הלומד בקבוצה, מדוע מחקר קבלי צריך להיעשות בקבוצה של עשרה וכיצד לימוד חכמת הקבלה בעשירייה יכול להשפיע על מחקר מדעי? הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ד

מה הקשר בין עולם המדע ובין חכמת הקבלה, מדוע אין צורך לנסות להסביר כל תופעה מדעית דרך חכמה זו ולמה כל הסבר מדעי מבוסס למעשה על רגש האדם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ג

מדוע החוויה האישית היא כלי המחקר היחיד של המקובל, כיצד ניתן לתפוס את המציאות כחלק מפנימיות האדם ואיך כתבי המקובלים מתבססים על חוויות אישיות? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"ב

מדוע הפיזיקה אינה חושפת תמונת מציאות מלאה, מהי שיטת ההתקדמות במחקר קבלי וכיצד הופכת המציאות שאנו משיגים לשלמה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל"א

כיצד נוכל להכיר את העולם כפי שהוא באמת, לאן מובילים אותנו היחסים המנוגדים שלנו עם הטבע ואיך באמצעות החינוך נגלה שאנחנו חיים בעולם עגול ומקושר? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ל'

מדוע יש לבנות קשר הדדי בין העוסקים במחקר קבלי, מה חסר במחקר המדעי הרגיל המבוסס על אגו האדם ומהו התנאי לפתרון כל השאלות המדעיות הפתוחות הקיימות היום? שיחה בין הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ט

מהו ההבדל בין הכוחות הגשמיים לרוחניים, מדוע נדרש מהאדם לשנות את עצמו כדי לאפשר קיום של הכוח הרוחני ומתי האדם יכול להפעיל את הכוח הזה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ח

מה מוסיפה לנו חכמת הקבלה בהסתכלות על האדם, מדוע המדע נמצא במבוי סתום ואיך מחקר קבלי המושתת על הרגש באדם יכול לבסס נתונים מדעיים? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ז

מה מקור המשבר הנוכחי במדע, איזו התפתחות על האדם לעבור בכדי להתקדם בחקר המציאות ואיזה אמצעי מציעה חכמת הקבלה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה מאירת עיניים עם בן ציון גירץ
לצפייה
בן- ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ו

מהו גילוי לפי חכמת הקבלה ומהו גילוי לפי האלגברה, מה משתנה בגישה למחקר אצל לומדי חכמת הקבלה ואיך מגיעים לידיעה השלמה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן עם בן- ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ה

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ה

מה נדרש מהאדם כדי לחקור את המציאות העליונה, כיצד מבצעים את הקפיצה ההתפתחותית לצורך מחקר זה ואיך פועלים תחת חוקי השדה של המציאות השלמה שמתגלה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ד

מדוע המדע מתקשה לחקור את מחשבת הבריאה ואת הכוח העליון וכיצד חכמת הקבלה מציעה לחקור אותם ולגלות את היד המכוונת במציאות שלנו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ג

אילו הבחנות היה ניתן לקבל אם המדע היה מצרף לחישובים את הכוח העליון, מדוע מחקר מדעי מספיק לחקר הדומם, הצומח והחי, ואילו חכמת הקבלה היא מדע של חקר האדם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ב

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"ב

מה ההבדל בין ניסוי מדעי ובין ניסוי של אדם הלומד את חכמת הקבלה, מדוע ההתנסות האישית היא מפתח לגילוי הכוח העליון ומהי הסיבה לאיזון המושלם הקיים בטבע? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ"א

מהם החלקיקים הקבועים הקיימים בטבע שבלעדיהם לא יכולנו להתקיים, היכן הפיזקאים מפסיקים את יכולתם לחקור וכיצד יצליחו לגלות מעבר לגופים? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק כ'

האם קיימת יישות כזו שנקראת אלוקים, מה גורם לאדם לחפש מענה לשאלה זו וכיצד חכמת הקבלה מקרבת את האדם אל האמת והופכת אותו לבעל הבית על הטבע? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ט

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ט

איך החושים של האדם מגבילים את תפיסת המציאות שלו, איזה חוש נוסף עליו לרכוש כדי לראות את המציאות בצורה השלמה ולאיזה שינוי זה יביא אותו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ח

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ח

מדוע לאדם אין יכולת לראות את תמונת המציאות השלמה, כיצד נוכל לתקן את תפיסת המציאות שלנו כך שנראה את הכול כמכלול שלם ומה חסר לאדם כדי להגיע לתפיסה אינטגרלית? שיחה עם הרב ד"ר מכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ז

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ז

איך חכמת הקבלה מסבירה את מונח החיבור, מדוע חשוב לשלב לשם כך קבלה והשפעה ביחד וכיצד ניתן לאזן בין שתי תכונות מנוגדות אלו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט"ז

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט"ז

מה חכמת הקבלה מסבירה לנו על הקשר שבין הרגש והחושים לבין המדע, כיצד מתרחש תהליך הגילוי המדעי באדם ומה הוא יכול לגלות באמת? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט"ו

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט"ו

איך מגדירים את האדם המנוהל על ידי כוח אחד הפועל בטבע, במה האגו האנושי נבדל משאר חלקי הטבע ומה חסר לנו בשביל להגיע לאיזון עם הטבע ולהרגיש את הכוח העליון? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ד

חכמת הקבלה מדברת על נחיצות הכרת הכוח העליון. כיצד היא מכוונת אותנו באופן זה לחקר המציאות ואילו שאלות מחקר יכוונו אותנו למציאת מהות קיומנו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ג

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ג

כיצד חכמת הקבלה מגדירה את האדם, איך הוא צריך לאזן את הכוחות המנוגדים הפועלים עליו ומה הוא משיג בדרך הזאת? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ב

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"ב

מה נולד במפגש בין פיזיקאי לבין מקובל, מה הפיזיקה יודעת לספר לנו על האלקטרונים והספין באטום ואיך המקובל ממשיך את המחקר מעבר לזה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם ד"ר יצחק אוריון ובן ציון גירץ
לצפייה
ד"ר יצחק אוריון

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י"א

מה דעתה של הפיזיקה על המייחד את כל כוחות הטבע ואיך הקבלה יכולה להשלים לחוקרי הפיזיקה את התמונה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם ד"ר יצחק אוריון ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק י'

איך אפשר להשתמש בכוח הרוחני כמו בכל כוח פיזי אחר כדי להשתנות ולהתפתח ובמה האדם שונה מכל הדרגות האחרות של דומם, צומח וחי? שיחה עם הד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ט'

מה ישתנה בתפיסת המציאות שלנו כשנראה את העולם כקבוע ואת האדם כמשתנה, מה יקרה לרצון שלנו ויחסינו לזולת ואיך התורה קשורה לכל זה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ח'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ח'

איך מסבירה חכמת הקבלה תופעות קוואנטיות, כיצד רצון האדם משפיע על המציאות סביבו ומדוע לימוד חכמת הקבלה יכול לפרוץ את גבולות המדע? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ז'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ז'

איך אדם הלומד את חכמת הקבלה חוקר את עצמו, איזו תפיסה נוספת הוא מפתח וכיצד חושף מה נמצא מאחורי החומר? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ו'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ו'

כיצד מתבצע המחקר על פי חכמת הקבלה, מה ניתן לחקור באמצעותה, אילו כלים נמצאים לרשותינו לשם כך ובמה תלויות תוצאות המחקר מסוג זה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ה'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ה'

הגילויים המחקריים תלויים בתפיסת המציאות של האדם המשיג. כיצד אפשר להגיע אל המחקר של המימד הרוחני על פי חכמת הקבלה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ד'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ד'

מדוע תפיסת המציאות מוגבלת בתוך חמשת החושים שלנו, כיצד ניתן לפתח חושים רוחניים שבהם נוכל לחקור מציאות חדשה ואיך זה מתקשר לחכמת הקבלה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ג'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ג'

לשם מה קיימת המציאות ומה מטרתה, מהם השלבים לאיזון עם הכוח המנהל את המציאות לפי חוקי הפיזיקה והכימיה וכיצד ניתן לגלות את הכוח הזה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לצפייה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ב'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק ב'

לחכמת הקבלה חוקים קבועים ומוחלטים. איך חיים לפי חוקים אלו, כיצד הם קשורים למדע והאם יוכל האדם להיות כמו הבורא? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובן ציון גירץ
לכתבה המלאה
עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק א'

עולמות נפגשים - קבלה ומדע, חלק א'

למה מקובלים משתמשים בדוגמאות מהמדע ומה הדמיון והשוני בין חוקי החומר בעולם הזה לחוקי העולם הרוחני? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם בן ציון גירץ
לכתבה המלאה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content