Left Sidebar Content

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני

פירושים מרתקים על פרשות השבוע, על הקשרן לחיים של כל אחד ואחד ועל השינוי שהלימוד שלהן מחולל באדם. שיחות מיוחדות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - וזאת הברכה

מדוע התורה מסתיימת דווקא במותו של משה, מה מייצגים שבטי ישראל בתכונות האדם ואיזה מצבים מיוצגים במילים "מצרים", "מדבר" ו"ארץ ישראל"? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - האזינו

אילו כוחות מייצגים השמיים והארץ בפרשת האזינו, מה מסמלים ארבעים שנות המדבר ומדוע בחר משה לדבר אל העם בשירה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - וילך

מדוע משה מסיים את תפקידו לפני שזכה להיכנס לארץ ישראל, איך אדם מזהה את התפקיד שמיועד עבורו ומהי המטלה המיועדת ליהושע בן-נון? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - ניצבים

מדוע מצבים המופיעים בעולמו של אדם הם כמו ניצבים בסרט בניצוחו של הבורא, מה קורה כאשר נבנה קשר אמיתי בין אנשים ואיך נקראת תוצאה של קשר כזה מבחינה רוחנית? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - כי תבוא

מהם פירות הביכורים בארץ ישראל, איזה תנאי רוחני העם צריך לקיים כדי להשיג פירות אלו וכיצד לומדים לקבל את החיים בארץ המובטחת ובמציאות כולה כברכה ולא כקללה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - כי תצא

מדוע האישה היפה מסמלת את הרצון האגואיסטי של האדם, מה הקשר בין רצונות חדשים להולדת בן ואלו חלקים באגו של האדם מייצג עמלק? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - שופטים

מדוע עולה בפרשה הצורך בהעמדת שוטרים ושומרים בשערים, כיצד ניתן לבנות חברה בה הצדק עומד מעל הכל ומהו קשר נכון בין האדם, החברה והטבע? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - ראה

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - ראה

מדוע היצר הרע שבאדם מתפתח וגדל עם הזמן וכיצד ניתן להתעלות מעל כל הרע שמתגלה ביחסים בינינו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - עקב

כיצד בונים חברה הפועלת תחת החוק של "ואהבת לרעך כמוך" ומדוע יחס טוב בין אנשים משפיע על מראה הארץ והופך אותה לשופעת? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - ואתחנן

מהו תפקיד משה בהכנת העם לכניסה לארץ ישראל, מדוע משה מציין את ההתחייבות לחיות בחיבור ואהבה וכיצד ניתן גם היום לקיים את הציווי של "ואהבת לרעך כמוך"? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - דברים

מה המטרה בבניית חברה המבוססת על יחסים טובים בין בני אדם וכיצד חלוקה לראשי שבטים ודיינים עוזר לאחד את רצון העם כלפי חיבור נכון? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - מסעי

מה הקשר בין מפת ארץ ישראל למבנה הפנימי של האדם ואיזה משמעות קבלית יש לניצחון על מדיין ולערי המקלט המוזכרות בפרשה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - מטות

מדוע שיתוף הפעולה בין השבטים הוליד ניצחון מוחלט על המדיינים, מה נוכל להשיג אם נהפוך לעם מאוחד וכיצד ניתן לעשות זאת מבלי לצאת למלחמה? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - פנחס

כיצד עוזרת פרשת פנחס לבנות יחס נכון ללימוד התורה כולה, מה חלקו של כל אחד מהשבטים במבנה השלם של ארץ ישראל ומדוע כל אחד מהשבטים חשוב והכרחי? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בלק

כיצד ניתן ללמוד מפרשת בלק איך להפוך קללה לברכה, מה מסמלים בלק ובלעם בפנימיות האדם ומדוע מחויב כל אדם לדעת להפוך רע לטוב? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - חקת

איזו הכנה נעשית לקראת הכניסה לארץ ישראל, איך צריך להתייחס לאירועי המוות המוזכרים בפרשה ומהו הנחש המתעורר בכל אחד מאיתנו? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - קרח

מדוע מופיעה התנגדות למנהיג, מה מסמלים הפרחים על מטה אהרון ולמה כל כך קשה לעם ללכת בדרך של "ואהבת לרעך כמוך" אותה מתווים משה ואהרון? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - שלח לך

אילו תכונות פנימיות מייצגים שבעת העמים שישבו בארץ כנען, מה ההכנה שנדרשת מאדם לפני כיבוש ארץ ישראל ומדוע היה צורך לשלוח את העם לארבעים שנה במדבר? פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בהעלותך

איך מתקשר סמל המנורה לעם ישראל ולייעודו, לשם מה שהו בני ישראל במדבר והאם ניתן להגיע לדרגת נבואה כמו משה רבינו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - נשא

איך מתואר גילוי תכונת ההשפעה בפרשת נשא ואילו תכונות מסמלים הכהנים והדינים השונים המתוארים בפרשה בעבודה הפנימית של האדם? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - במדבר

מה מסמל המדבר בשלבי התפתחות האדם, כיצד ניתן להבין את הפרשה כחלק מפנימיות האדם ואיזה קשר יש בין המסופר בה לבין מצבנו היום? הרב ד"ר מיכאל לייטמן משוחח עם שמואל וילוז'ני על פרשת השבוע
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בחוקותי

אילו חוקים מביאים אותנו אל גילוי הכוח העליון, מה קורה כשלא מקיימים חוקים אלו ואיך בפעולות משותפות מגיעים לחיבור המוביל לגילוי הרוחני? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
רב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בהר

מה הם ההרהורים שהאדם חווה בדרך הרוחנית, מתי ניתן לקבוע שהגענו לארץ ישראל ומה נרוויח אם נצא מאהבה עצמית? שיחה מרתקת עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני על פרשת השבוע
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - אמור

מהו כהן במשמעותו הרוחנית, מה זה אומר "לעשות את הבורא" ומה מסמלים החגים והמועדים? הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני מפרשים יחד את פרשת אמור
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - קדושים

איך יודעים מה באמת קדוש, כיצד כולם יוכלו להרגיש את הכוח האחד המנהל את הכול ואיזה מצב מתארת השבת? הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני במסע מרתק לפנימיות פרשת השבוע
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - אחרי מות

מהו המובן הרוחני של האירועים והמושגים המגוונים המתוארים בפרשה ובמה נבדל חינוך העם לפי חכמת הקבלה לבין הקומוניזם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - מצורע

איך ממלאים את הפער המתגלה באדם בין שלמות לחוסר, לאילו קלקולים מכוונת הפרשה באיזכור מחלות העור ומהו הריפוי שלהם שנעשה בליבנו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
רב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - תזריע

לאיזו פעולה מכוונת הפרשה, אילו תהליכים עוברים רצונות האדם בדרך לתיקון וכיצד נמשוך את כל העולם אל הטוב? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילו'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - שמיני

מה מסמלת ברית המילה ביום השמיני, איך היא קשורה לרצונות האדם והאם לשמות שלנו יש משמעות? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - צו

על מה מצווים בפרשה, מהי הדרך להפוך את תכונת הקבלה לתכונת ההשפעה וכיצד ניתן לראות את הבורא כטוב ומיטיב? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - ויקרא

מהו ה"קורבן" אותו האדם מקריב בדרכו הרוחנית ואיך הוא מתקרב בכך אל הבורא? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילו'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - פקודי

איפה נמצא מרכז העולם שבו ייבנה בית המקדש, באילו דרכים הבורא מזכיר לנו את תפקידנו ואיך נצליח להתחבר ולבנות משכן בליבנו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן עם שמואל וילוז'ני בשיחה על פרשת פקודי
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת שבוע עם שמואל וילוז'ני - ויקהל

מהי שבת מבחינה רוחנית, מדוע פרשת "ויקהל" נקראת כך וכיצד נגלה שכל המציאות שלנו היא בעצם חלום? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני על פרשת השבוע
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - כי תשא

איך קשורה פרשת "כי תשא" לתיקון האדם, כיצד נפעל עם הרצון שלנו כדי להתקשר עם הכוח העליון ומה מסמלת שבירת לוחות הברית? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - תצוה

מה אנו מצווים לקיים בדרך הרוחנית, מה אנחנו מקריבים לשם כך וכיצד בעזרת החיבור הנכון בינינו נגלה את תכונת ההשפעה והאהבה? שיחה על פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - תרומה

מדוע נחוצה לנו סביבה שתרומם את תכונת ההשפעה, מה אנו מגלים בסידור הקשרים הנכונים בינינו ואיך גילוי זה משפיע על ההגבלות של זמן ומקום? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - משפטים

על אילו חוקים מדברת פרשת משפטים, איך הם מבטאים את החברה החדשה שעלינו לבנות וכיצד בחיבור הנכון נוכל לקיים אותם ובכך לכוון את האגו לגילוי הרוחני? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - יתרו

איזו תכונה באדם מייצגים יתרו ומשה, לקראת מה מתקדם עם ישראל ומה עוד ניתן ללמוד מפרשת יתרו על פנימיותנו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני על פרשת השבוע
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בשלח

מדוע הבורא מאריך את דרכם של בני ישראל במדבר, מה משמעותה של חציית ים סוף ומה מסמל המן? הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני פותחים מחדש את פרשת בשלח
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - בא

מה משמעות הפעולה "בוא אל פרעה" המתוארת בפרשה, כיצד מראות עשרת המכות שמגיעים אל הטוב תמיד בהתעלות מעל הרע ואיך נגיע אל איחוד העם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - וארא

מדוע עשר המכות הן תהליך הכרחי ליציאה ממצרים, האם ניתן לעבור את המכות דרך מצבים פשוטים יחסית ומהי דרישת הבורא מעם ישראל? שיחה על פרשת השבוע עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני
לצפייה
שמואל וילוז'ני

פרשת השבוע עם שמואל וילוז'ני - שמות

איך האגו מולך עלינו כפרעה אל מול משה, מה זאת אומרת שמת מלך מצרים בהתפתחותנו כבני אדם ואיך הבורא עוזר לנו לצאת ממצרים היום? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם שמואל וילוז'ני
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content