Left Sidebar Content

אירועים | אירועים קודמים | כנסי "קבלה לעם" | כנס הערבות העולמי - דצמבר 2011 | מאמרי הכנה

מאמרי החברה - הרב ברוך שלום אשלג (הרב"ש)

תקצירים של מאמרי יסוד מאת בעל הסולם ורב"ש. אלה הם המאמרים העיקריים שעליהם יתבססו כל הפעילויות בכנס – הכול תלוי בהכנה!

מטרת החברה א'

אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד לבנין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. מעלת האדם נבין מהפסוק (קהלת, י"ב) "סוף דבר הכל נשמע, את אלקים ירא, ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם".

מהי "יראת ה'", שבשבילה נברא העולם?

ידוע, שסיבת הבריאה הייתה, שהבורא רצה להינות להנבראים, שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. אבל הנבראים לא מקבלים את הטוב, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, מטעם שינוי צורה בין הבורא לנבראים. שהבורא הוא המשפיע, והנבראים הם המקבלים.

ולתקן את זה היה צריך לברוא העולם. ש"העולם" פירוש בחינת העלם, שהטוב נעלם, כדי שהאדם לא ישמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת "אהבה עצמית", שימנע את עצמו מלקבל תענוגים מטעם שחושק להם, שיהיה לו כוח התגברות על התאווה, ויקבל תענוגים, שיצמח מזה נחת רוח לבורא.

ויהיה לאדם יראה לקבל לתועלת עצמו, המרחיקה אותו מלהידבק בבורא. לכן בכל מה שאדם עושה הוא צריך לכוון, שמזה יהיו לו מחשבות להשפיע לבורא.

לכן אנחנו מתאספים, לייסד חברה, שכל אחד מאתנו יוכל להגיע להשפיע לבורא. כי בכדי להגיע להשפיע לבורא, מוכרחים מקודם להגיע להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת.

ואהבת הזולת לא יכולה להיות, אלא בביטול עצמו. שכל אחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד השני צריך להתגאות, שבורא נתן לו הזדמנות להיכנס לחברה, שמטרתה להגיע לדבקות בבורא, "שהשכינה תשרה בינינו" - שנתחבר לכלי אחד.

 

בענין אהבת חברים

מהו הצורך לאהבת חברים? מהי היא הסיבה, שבחרתי דווקא בחברים האלו? האם כל אחד מהחברים צריך לגלות את אהבתו לחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בלבו?

האדם מוכרח לגלות את האהבה שבלבו לחברים, כי בגילוי זה הוא מעורר את ליבם לאהבה, וכל אחד מהם יקבל כוח לפעול באהבת חברים, כי כוח האהבה של כל אחד נכלל בחברו, ולכל אחד יהיה כוח של החברה כולה.

אבל אם לא מגלים אהבה זה לזה, אז חסר לכל אחד כוח לאהוב. כי מאוד קשה להצדיק את חברו, וכל אחד חושב על עצמו, שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת חברים, כי עדיין לא מרגיש ליבם של חברים. ומזה יש לו רק כוח קטן לעבוד באהבת הזולת. לכן חייב כל אחד לגלות לכולם אהבה ומזה יהיה לכל אחד כוח לאהוב.

אבל יחד עם התאמצות באהבת חברים חייב להזכיר לעצמו את מטרת החברה. שהחברה היא רק אמצעי להגיע לאהבת הזולת, שזהו הקרש קפיצה לאהבת הבורא.

ומצב זה מתקיים רק אם אדם אומר, שלא צריך חברה שתמלא את כלי הקבלה שלו, אלא שצריך לחברה בכדי להשפיע לחברו בלי שום תמורה. לכן הוא נמצא בחברה, שנוסדה על בסיס של אהבת הזולת, שנאת עצמותו והתכללות כל אחד מכולם.

נמצא, שאם בחברה עשרה חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות של ביטול עצמיותו ואהבת הזולת.

אך אם החברים מסתירים את אהבת הזולת, אז כל אחד מהם נשאר בכוח האחד שלו לאהבת הזולת, והחברה אף גורמת לכל אחד שיאבד גם את כוח אהבת הזולת שלו, כי לומד מהאחרים ורואה שהם לא עוסקים באהבה הזולת, אלא באהבה עצמית.

חבר עוזר לחבר (איש את רעהו יעזורו)

במה אדם יכול לעזור לשני? במצב רוח מרומם, שרואה את חברו במצב השפלות ועושה לו מצב רוח מרומם, רוח של חיים, שמתחיל להשיג שוב ביטחון בדרך וקירבת המטרה.

וכל אחד צריך לשים לב לעשות מצב רוח מרומם לחברים, כי בזה אפשר תמיד למצוא חסרון אצל כל אחד.

מטרת החברה ב'

אדם נברא באהבה עצמית, ואם אינו רואה תועלת לעצמו, אינו מסוגל להתאמץ אפילו בפעולה קלה. ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע להשתוות הצורה עם הבורא.

והיות שביטול האגו הוא נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה - שלכל אחד יהיה כוח גדול של החברה לבטל הרצון לקבל שלו, שזהו הרע שבו, משום שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם.

לכן החברה צריכה להיות כלולה מיחידים, שכולם בהשתוות בין החברים, בדעה אחת, להגיע לביטול אהבה עצמית, ללא קלות ראש. ואז מכל הכוחות היחידים נעשה כוח גדול משותף, שיבטל הרע שבכל אחד.

מה נותן לנו הכלל "ואהבת לרעך"?

על ידי הכלל "ואהבת לרעך כמוך" אנחנו יכולים להגיע לאהבת ה'.

כלל נבנה על הרבה פרטים, שהם מובילים לכלל. הכלל "ואהבת לרעך כמוך" בנוי על תיקון 612 הרצונות שבנשמת האדם, שאם נתקן אותם, אז נבוא לכלל "ואהבת לרעך כמוך". ומהכלל "ואהבת לרעך כמוך" נגיע לאהבת הבורא.

אדם אחד לא יכול לקיים כל 612 הרצונות לבדו, כי אין לו צורך אישי בהם. אבל על ידי זה שמתחברים הרבה אנשים יחד, כערבים זה לזה, כולם יחד מקיימים כל 612 הרצונות, שאז ורק אז ניתן להגיע לכלל "ואהבת לרעך כמוך".

אהבת חברים

האדם תועה בחיים שלו, לא יודע איזה מעשים מביאים אותו לטוב, ולכן אין הוא מגיע לתוצאה טובה בחייו. על איזה מעשים בדיוק יש ברכה מהבורא להגיע לטוב?

האדם לא יודע את הדרך האמיתית, שמובילה למטרה שאליה הוא צריך להגיע. אלא רק על ידי התחברות לקבוצה, שיש שם אהבת חברים, הוא יכול להגיע לבורא. מפני שבאהבת חברים, שכל אחד עוזר לחברו, הוא מפתח השפעה לזולת ורוכש את הטבע השני.

ואמנם שבעבודת ההתחברות הם מגלים שאינם רוצים להתחבר, אבל באופן זה מתגלה הטבע שלהם והגלות הרוחנית.

מהגלות אפשר לצאת רק בהתחברות לקבוצה, שרוצים להיות באהבת חברים, ואז זוכים ליציאה מהאגואיזם, ולקבלת האור העליון.

ענין חשיבות החברה

חייבים לקבוע חברה, שתהיה מסגרת, קהילה נפרדת מאנשים זרים בעלי דעות זרות מחברה זו. ותמיד חייבים לעורר מטרת החברה, אחרת לפי הטבע נמשכים אחרי הרבים.

לכן חייבים לבודד את החברה מחיבור עם שאר האנשים והעולם בעניינים רוחניים, אלא להיות מקושרים איתם רק בעניינים גשמיים. ולא להתווכח עימהם, כדי שלא להתערב עם דעותיהם.

דרך האמת דורשת התחזקות תמידית, משום שהיא נגד דעת העולם, נגד הרצון לקבל, אלא היא אמונה והשפעה. ואם אדם מסיח דעתו מזה, תכף הוא שוכח את הדרך ונופל לאהבה עצמית.

ורק חברה שבה כל אחד עוזר לכולם, יכולה לספק לכל החברים כוח להילחם נגד דעת העולם. לכן מי שרוצה להצליח להגיע למטרה, חייב להתרחק מהשפעת הזרים לאותה המטרה, ולהתקרב לחברה.

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content