Left Sidebar Content

אירועים | אירועים קודמים | כנסי "קבלה לעם" | כנס הערבות העולמי - דצמבר 2011 | מאמרי הכנה

עצות מעשיות מתוך מאמרי החברה

תקצירים של מאמרי יסוד מאת בעל הסולם ורב"ש. אלה הם המאמרים העיקריים שעליהם יתבססו כל הפעילויות בכנס – הכול תלוי בהכנה!

על ידי זה שנהיה בקבוצה יחד כמו אחים, באהבת חברים, נוכל לעלות לדבקות בבורא.
וסולם זה נקרא "דרך של השפעה", והוא נגד הטבע שלנו. לכן בכדי להגיע לזה, העצה היחידה היא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
(מאמר "אהבת חברים")


אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד לבנין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה.
(מאמר "מטרת החברה - א'")


אנחנו מתאספים כאן, לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח להשפיע לה'. ובכדי להגיע להשפיע לה', מוכרחים מקודם להשפיע לאדם, שזה נקרא "אהבת הזולת".
ואהבת הזולת יכולה להיות רק בביטול עצמו - שכל אחד נמצא בשפלות מצד אחד, אך גם בגאווה, שהבורא נתן לנו הזדמנות להיכנס לחברה, שלכל חבר בה יש רק מטרה אחת - לגלות הבורא בינינו.
(מאמר "מטרת החברה - א'")


העצה להגיע להשפעה, לכלל "ואהבת לרעך" - על ידי אהבת חברים.
שאם כל אחד נכלל ובטל לחברו, נעשה מהחלקים הקטנים שרוצים באהבת הזולת גוש אחד, המחברם לכוח כללי. וכשיש לכל אחד כוח כזה גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז כל אחד יכול להגיע לאהבת ה'.
(מאמר "לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך")


כמה שחברה יותר גדולה, הכוח שלה יותר פועל על כל חבר, שמייצרת אווירה חזקה של גדלות המשפיע. שאז כל אחד מרגיש, שלהשפיע לבורא זהו המעשה הגדול ביותר שיכול להיות לאדם. ולפי זה כל אחד שמח, שזכה להיכנס בין האנשים, שזוכים להשפיע לבורא.
ואז, כל מעשה שעושה כדי להגיע להשפעה, מביא לו שמחה ותענוג.
ובמידה שבהתאספות חושבים בגדלות הבורא, גורמים בזה לכל אחד חשיבות בגדלות הבורא, ומזה כל אחד נמצא בשמחה כל היום.
(מאמר "סדר ישיבת התוועדות")


כל אחד מהחברים צריך להשתדל להביא לכולם רוח חיים, תקוות ומרץ. שכל אחד יתגבר על אכזבתו מלהתקדם ולהגיע להשפעה, ויקבל רוח חיים מלא תקווה, להשיג ע"י החברה ביטחון וכוח התגברות, שבידו להגיע לשלמות.
ומה שחשב, שאין לו כוח לכבוש תכונת ההשפעה, כי ההפרעות הן חזקות, מרגיש עכשיו שאותן ההפרעות ממש הן אין ואפס - וכל זה קיבל כל חבר מכוח החברה, מפני שכל אחד השתדל להכניס עידוד ואויר חדש בחברה.
(מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים")


מטרת ישיבת החברים צריכה להיות גלויה לכולם, שהתוצאה תהיה שכל חבר יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא "אהבת הזולת". ועל זה חייבים לדבר.
(מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים")


"קנאת סופרים תרבה חכמה" - כשהחברים מסתכלים על החברה, הנמצאת ברמה גבוהה במחשבה ובמעשה, כל אחד מטבעו מוכרח לעלות מתכונותיו לתכונות חדשות, שהחברה הולידה בו.
(מאמר "עניין למעלה מהדעת")


אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים - רק חבר יכול לעזור לחבר, שנמצא בשפלות, להרים אותו ממצבו לרוח חיים, שיתחיל להשיג בטחון ועושר, כאילו המטרה קרובה אליו.
(מאמר "איש את רעהו יעזורו")


אדם שרואה, איך החברים עומדים במדרגה גבוהה ממנו, עוזרים זה לזה, מממשים את הלימוד במעשה - ורואה בתוך הדעת, שהוא נמצא בשפלות - בודאי זה פועל עליו, ומעורר בו כוח להתגבר על עצלותו, כי אחרת יישאר מפגר בחברה.
(מאמר "עניין למעלה מהדעת")


הסגולה המיוחדת בדיבוק החברים: על ידי דבקות חברים, המחשבות עוברות מאחד לשני, וכל אחד נכלל מהכוחות של כולם, של החברה כולה.
(מאמר "הצורך לאהבת חברים")


אם יש לאדם אהבת חברים, הוא רואה מעלת חבריו ולא חסרונם. יוצא שאם רואה איזה חסרון בחברו, סימן שהחסרון הוא אצלו. לכן, הוא צריך עכשיו לראות, לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו זקוק לתיקון.
(מאמר "סדר ישיבת החברה - א'")


אם כל אחד ירים מעלת כל חבר, כאילו הוא גדול הדור, אז תפעל עליו הסביבה, כמו סביבה גדולה "כי רוב בנין חשוב יותר מרוב מנין".
(מאמר "סדר ישיבת החברה - א'")


"מיעוט רבים שניים" - אם שני חברים יושבים ביחד, וחושבים איך להגדיל את חשיבות הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות בגדלות ה' בבחינת התעוררות שלהם, שעל מעשה זה באה אח"כ התעוררות מהבורא, שמתחילים להרגיש גדלות ה'.
(מאמר "סדר ישיבת התוועדות")


התועלת מהחברה - שיכולה להביא אווירה, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע.
(מאמר "עניין חשיבות החברה")


מותר להנות, ואפילו חובה להנות ממעשה השפעה. לכן יש לעבוד על נקודה אחת - להחשיב זאת. וזה מתבטא בתשומת לב "למי אני פונה", "למי אני מדבר", "מצוות של מי אני מקיים", "תורה של מי אני לומד" - היינו לראות עצות איך להחשיב הבורא.
לפני שאדם משיג הארה מלמעלה, הוא צריך לחפש אנשים, הדומים לו, שגם הם מחפשים להגדיל חשיבות הבורא, להיות במגע עם הבורא - ולקבל סיוע מהחברה.
(מאמר "סדר ישיבת התוועדות")

כדי שתהיה התכללות אחד מהשני, כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני, על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא גבוה מהחברים, אין הוא יכול להתאחד עימהם.
(מאמר "מטרת החברה - ב'")


כל תלמיד צריך להרגיש עצמו הקטן שבחברים - ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי רק הקטן מתפעל מהערכת הגדול.
(מאמר "סדר ישיבת החברה - א'")


כשרואה החברים במעלה יותר ממנו - זה גורם להתעלות.
(מאמר "עניין למעלה מהדעת")


אנשים שהסכימו להתאחד בקבוצה אחת, הבינו שאין ביניהם ריחוק דעות, שמבינים הנחיצות באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר לטובת הזולת. ועל זה יוכלו להתאחד.
(מאמר "על אהבת חברים")


מזה שמתאספים אנשים בדעה אחת, שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול, לפי גודלה של החברה, שאז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה.
(מאמר "לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך")


צדיק - שרוצה לקיים הכלל "ואהבת לרעך כמוך", שכל כוונתו לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע של אהבת הזולת.
(מאמר "לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך")

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content