Left Sidebar Content

משמעות החיים | ארכיון מאמרים על משמעות החיים

שישים ריבוא נשמות

"אמרו, יש ששים רבוא נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין, איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת – נשמת אדם הראשון" (ספר פרי חכם, חלק ג')
מאת: אורן לוי

במאמרו "שישים ריבוא נשמות" מתייחס בעל הסולם לשתי השאלות המסקרנות ביותר את האנושות: מאין באנו? ולאן אנו הולכים?

כדי לענות על כך, עלינו לעמוד תחילה על המקור של נשמותינו, כלומר, להתחיל מבראשית. בראשית הבריאה נבראה נשמה אחת, המכונה בקבלה "נשמת אדם הראשון". בתהליך הדרגתי התחלקה אותה נשמה ל- 600,000 חלקיקי נשמות, שכל אחד מהם התחלק שוב לניצוצים רבים. ניצוצים אלה הם נשמות בני האדם בעולמנו.

כאן מקשה בעל הסולם, אם המקובלים מסבירים בכתביהם כי הרוחניות היא שלמות, מה פירוש שהיא נחלקת לשישים ריבוא נשמות?

נשמה אחת או נשמות רבות?

תפיסת המציאות על פי הקבלה גורסת, שאכן קיימת רק נשמה כללית אחת שמלאה באור העליון, וכי הרוחניות אינה נחלקת לחלקים. יחד עם זאת, הטבע האגואיסטי שלנו גורם לנו לראות את העולם כמפולג. כותב על כך בעל הסולם: "ולעניות דעתי, שבאמת אין בעולם יותר מנשמה אחת. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים... אלא מה שאמר, שיש שישים רבוא נשמות וניצוצי נשמות... הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל".

משמעות המושג "גוף" בחכמת הקבלה היא, הרצון האגואיסטי שגורם לנו להיות מרוכזים בעצמנו ולנצל את האחרים. רצון זה הוא שחוצץ בינינו לבין הרגשת האור - הנשמה הכללית. 

מדוע?

מפני שעל פי הקבלה, את האור אנו יכולים להרגיש רק כאשר אנו משתווים אליו בתכונותינו. מאחר שתכונת האור היא "נתינה - אהבה ללא תנאי", כל עוד התכונות שלנו הפוכות לאור (קבלה אגואיסטית לעצמנו), לא נוכל להרגיש את האור.

בשלב מסוים בחיינו, בדרך כלל לאחר שחווינו קשיים ואכזבות מספר, אנו מתחילים לחוש צורך להבין לשם מה אנו חיים.

הרצון הזה שמתעורר בנו להבין את משמעות קיומנו, נקרא "הנקודה שבלב", והוא מהווה מעין זרע -  ניצוץ מהרגשת הנשמה הכללית - נשמת אדם הראשון.

בסופו של דבר, עתידה "הנקודה שלב" לגרום לאדם להבין את תכליתו תוך כדי העמקה בלימוד חכמת הקבלה. במהלך התקדמותו בנתיב הרוחני, יתחיל אורה של הנשמה הכללית "להאיר עליו" ביתר עוז, ולתקן את ההרגשה שלו - מאגואיזם לאהבת הזולת. שינויים אלה משפיעים גם על הרגשת האדם, והוא מתחיל להרגיש עצמו כחלק מנשמה כללית.

את התקדמותו הרוחנית של האדם מחלק בעל הסולם למספר שלבים:

  1. האדם מרגיש את נשמתו הפרטית כנפרדת בלבד.
  2. ככל שהאדם מנסה להתאחד עם יתר הנשמות, מתחיל "להאיר עליו" האור העליון, כלומר, הוא מתקרב למצבו המושלם.
  3. לאחר שהאדם משנה את יחסו לזולת, הוא מרגיש שהוא כלול ומחובר עם כל יתר הנשמות.

בעל הסולם מסיים את מאמרו בקביעה, שכיום אנו נמצאים בדור מיוחד, שבו כל אחד מאיתנו מסוגל לגלות את אורה של הנשמה הכללית, ובכך לקרב את עצמו לחיים טובים ומאושרים.

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content