Left Sidebar Content

הפתרון

הפתרון

סדרת תוכניות על כלכלה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן. התוכנית דנה בבעיות כלכליות וחברתיות אקטואליות, ובפתרונן על בסיס משנתו הכלכלית-חברתית של הרב יהודה אשלג (בעל הסולם)
הפתרון ריכוזיות כלכלית ותנאי החיים של הדור האחרון

הפתרון - תוכנית 146 - ריכוזיות כלכלית ותנאי החיים של הדור האחרון

מה ההבדל בין הריכוזיות, מידת ההתערבות של הממשלה בכלכלה ובמשק, כיום לבין הריכוזיות בחברה מתוקנת, וכיצד היא משפיעה על הייחודיות של האדם בחברה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון כלכלה של מנצלים ומנוצלים

הפתרון - תוכנית 145 - כלכלה של מנצלים ומנוצלים

במציאות שבה המיעוט העשיר מנצל באופן שיטתי את הרוב, האם ייתכן גם מצב הפוך? כיצד ניתן לשנות את שיטת המנצלים והמנוצלים ואיך מזהים כשקיימים תנאים מתאימים לשם כך? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון האידיאולוגיות הכלכליות הגדולות, חלק 2 - שמאל כלכלי-חברתי

הפתרון - תוכנית 144 - האידיאולוגיות הכלכליות הגדולות, חלק 2 - שמאל כלכלי-חברתי

איזה תפקיד ממלאות האידיאולוגיות הכלכליות-חברתיות בהתפתחות האנושית, מה מהות ההבדלים ביניהן, מהו שמאל כלכלי-חברתי ובמה הוא שונה מהמשנה הכלכלית והחברתית של חכמת הקבלה? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון שמאל כלכלי-חברתי

הפתרון - תוכנית 143 - האידיאולוגיות הכלכליות הגדולות, חלק 1 - שמאל כלכלי-חברתי

איזה תפקיד ממלאות האידיאולוגיות הכלכליות-חברתיות בהתפתחות האנושית, מה מהות ההבדלים ביניהן, מהו שמאל כלכלי-חברתי ובמה הוא שונה מהמשנה הכלכלית והחברתית של חכמת הקבלה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון קריאת הזמן וצדק בין דורי

הפתרון - תוכנית 142 - קריאת הזמן וחלוקה צודקת בין הדורות

מהן הסיבות להאצת השינויים בתחום הכלכלי-חברתי, מדוע השינויים מובילים לקראת חברה עתידית מתוקנת לפי חכמת הקבלה וכיצד מגיבים עליה הדור הצעיר והדור המבוגר? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 141 - המדינה ואני, חלק 5 - שאלות צופים, חלק ב'

כיצד תיראה המערכת הכלכלית-חברתית בחברה המתוקנת העתידית, לפי חכמת הקבלה? שיחת המשך מעמיקה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, העונה לשאלות הצופים
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 140 - המדינה ואני, חלק 5 - שאלות צופים, חלק א'

מה הם קווי השוני והדמיון בין הפרט לחברה במצבה המתוקן, מה יהיה היחס אל הרכוש הפרטי, כיצד יתנהל אז המסחר, מה יהיה טיב יחסי העבודה והאם יהיו חופשות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן עונה לשאלות הצופים
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 139 - המדינה ואני, חלק 4 - הפרט והקולקטיב - העבודה למען החברה

מה תהיה תכלית חיי הפרט והכלל בחברה העתידית, איך חברה זו תהיה בנויה, מה ייצב וישמור עליה ומהי הדרך הנכונה להתקרב לחזון שבעל הסולם מתאר ב"כתבי הדור האחרון"? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 138 - המדינה ואני, חלק 3 - הפתרון החינוכי ומועד יישומו

הפתרון - תוכנית 138 - המדינה ואני, חלק 3 - הפתרון החינוכי ומועד יישומו

מה מקומו של ממד הזמן בתחזיות של חכמת הקבלה להתפתחות האנושית, איזה פתרון חינוכי מציעה החכמה לעומת החינוך הרגיל ומהו התוצר החיובי שהוא יביא לחברה? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 137 - המדינה ואני, חלק 2 - עבודה ומעמדות

הפתרון - תוכנית 137 - המדינה ואני, חלק 2 - עבודה ומעמדות

מהם תחומי האחריות של מדינה, אילו מעמדות, סוגי שכר ועבודה מתקיימים בה, מהי חלוקה צודקת בחברה מתוקנת וכיצד ניתן להגיע לחברה כזו ללא צעדים קיצוניים? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 136 - המדינה ואני, חלק 1 - המודל הכלכלי החדש

הפתרון - תוכנית 136 - המדינה ואני, חלק 1 - המודל הכלכלי החדש

מהי שיטת ממשל נכונה למדינה, מה היא מבטיחה לאדם ומה צריכה להיות מטרתה, כיצד האנושות תסכים להגיע לממשל כזה ואיך מאזנים בין צרכים של אנשים ברמות התפתחות שונות? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 135 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 4

הפתרון - תוכנית 135 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 4

כיצד קשר אינטגרלי בינינו יפתור את כל הבעיות הנוכחיות, כמו יוקר המחיה, מצוקת הדיור, הכלכלה השחורה ובעיות האקולוגיה ומה יאפשר להשיג קשר זה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן עונה לשאלות הצופים
לצפייה
הפתרון - תוכנית 134 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 3

הפתרון - תוכנית 134 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 3

מהם היתרונות של הכלכלה החדשה המבוססת על התאמה לחוקי הטבע ומה עלינו לעשות כדי ליצור חברה המתנהלת לפי כלכלה זו? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 133 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 2

הפתרון - תוכנית 133 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 2

מדוע חוקי הטבע מחייבים אותנו לקשר אינטגרלי-גלובלי בינינו, אילו מערכות חברתיות זה מחייב אותנו לבנות ואיזו כלכלה מתאימה לקשר כזה? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 132 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 1

הפתרון - תוכנית 132 - הגדרת בעיות כלכליות ופתרונן על פי חכמת הקבלה, חלק 1

מהי הדרך הנכונה להגדיר בעיות ואתגרים כלכליים וחברתיים עימם מתמודדת האנושות ואילו תוצאות צפויות במידה וניישם את החזון הכלכלי - חברתי של חכמת הקבלה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 131 - קורונה והתמוטטות עמודי התווך של הכלכלה

תהליך התמוטטות השיטה הכלכלית הנוכחית הואץ על-ידי הקורונה, כהכוונה מהטבע לבצע מהפכה ביחסים בינינו וביחס שלנו לטבע ולהסתכל על העולם כעל מכלול אחד כדי לשרוד. שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 130 - מצוקת הביטוח הלאומי

הפתרון - תוכנית 130 - מצוקת הביטוח הלאומי

צפוי שתוך שלושים וחמש שנה הביטוח הלאומי לא יוכל לממן את פעילותו. לפי חכמת הקבלה, מהו מקור המשבר ומה יתן רשת ביטחון סוציאלית אמיתית לכולנו? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 129 - הקפיטליזם על פי טראמפ - לא מה שחשבתם

הפתרון - תוכנית 129 - הקפיטליזם על פי טראמפ - לא מה שחשבתם

מהו הקפיטליזם על פי טראמפ, האם הוא מסוגל לשקם ולשנות את הכלכלה בארה"ב וכיצד זה ישפיע על כלכלת העולם בכלל וישראל בפרט? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחת המשך לאחר בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב
לצפייה
הפתרון - תוכנית 128 - הבשורה הכלכלית-חברתית של טראמפ, כנשיא החדש של ארה"ב

הפתרון - תוכנית 128 - הבשורה הכלכלית-חברתית של טראמפ, כנשיא החדש של ארה"ב

הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על הבשורה הכלכלית-חברתית של טראמפ כנשיא החדש של ארה"ב, והשפעתה לפי חכמת הקבלה על התפתחות העולם, כיצד היא צפויה לשנות את כלכלת ארה"ב וכיצד זה ישפיע על ישראל?
לצפייה
הפתרון "כאיש אחד בלב אחד", חלק 2

הפתרון - תוכנית 127 - "כאיש אחד בלב אחד", חלק 2

שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן בנושא צורת החיים והשיטה הכלכלית של ״כאיש אחד בלב אחד״. האם שיטה זו נקראת סוציאל-דמוקרטיה, מה תפקיד המדינה בה וכיצד ניתן לעבור ולממש אותה?
לצפייה
הפתרון "כאיש אחד בלב אחד", חלק 1

הפתרון - תוכנית 126 - "כאיש אחד בלב אחד", חלק 1

מקובלים כותבים שצורת החיים העתידה היא "כאיש אחד בלב אחד". איזו שיטה כלכלית מאפשרת את קיומה של צורת חיים זו והאם ניתן להתאים אליה את הכלכלה הנוכחית? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון פנסיה ורשת ביטחון סוציאלית, חלק 2

הפתרון - תוכנית 125 - פנסיה ורשת ביטחון סוציאלית, חלק 2

שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על פנסיה ורשת ביטחון סוציאלית. מה תפקיד הרגולרטור ואיך מאזנים בין הגישה הסוציאלית לקפיטליסטית, כך שהדברים הבסיסיים וההכרחיים לחיים יהיו בהישג יד לכולם?
לצפייה
הפתרון פנסיה ורשת ביטחון סוציאלית, חלק 1

הפתרון - תוכנית 124 - פנסיה ורשת ביטחון סוציאלית, חלק 1

מהי החשיבות של חיסכון פנסיוני ורשת ביטחון סוציאלית עבור האדם, מהי אחריות המדינה כלפי אזרחיה וכיצד אמורה להתנהל מערכת ביטחון סוציאלי לפי חכמת הקבלה וחוקי הטבע? עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 123 - "לכו ותתפרנסו זה ומזה", חלק 2

שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על הסיסמא המקראית "לכו ותתפרנסו זה מזה" מבחינה כלכלית ומעשית בחברה מתוקנת. מהם ערכיה המרכזיים כמודל כלכלי וכיצד מחברים בין הפרשנות הארצית והרוחנית שלה?
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 122 - "לכו ותתפרנסו זה ומזה", חלק 1

מהי משמעות הסיסמה המקראית "לכו ותתפרנסו זה מזה”, מה הפרשנות המעשית שלה לפי חכמת הקבלה, מדוע לא ניתן להמשיך לבסס את הכלכלה והחברה לפי סיסמה זו ומה יכול להחליפה? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תוכנית 121 - בינה מלאכותית

שיחה עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן על בינה מלאכותית. האם ניתן לבנות מערכות שיעבדו לפי רגשות, מהי תרומת התחום להתפתחות האדם והאם צ'יפ שמשתילים באדם יכול לזרז את ההתפתחות הרוחנית שלו?
לצפייה

הפתרון - תוכנית 120 - משא ומתן לפי חכמת הקבלה

מהו הקשר בין משא ומתן ברוחניות לזה שקיים בגשמיות, כיצד חכמת הקבלה מגדירה את המשא ומתן ומטרותיו ואיך היא מייעצת לנהל אותו באופן נכון ויעיל? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון סודות ההצלחה של התאגידים הגדולים

הפתרון - תוכנית 119 - סודות ההצלחה של התאגידים הגדולים

האם סודות ההצלחה של התאגידים הגדולים יכולים לשמש מודל לכלכלה רוחנית, איזה עיקרון מנחה יוביל את פיתוח המודל ואיך מקימים ומנהלים כלכלה שממלאת את כל רצונות האדם? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון הארכת חופשת סוף השבוע

הפתרון - תוכנית 118 - הארכת חופשת הסופ״ש

מהם ההשלכות הצפויות של החוק להנהגת סוף שבוע ארוך בישראל. מהו חופש ובילוי נכונים על פי חכמת הקבלה ומהי הגדרתו של פנאיבחברה מתקדמת? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון כלכלת המזון, חלק 2

הפתרון - תוכנית 117 - כלכלת המזון, חלק 2

שיחת המשך על מאחורי הקלעים של תעשיית המזון. האם יש לאסור את המזון הלא בריא, האם קיים קשר בין מזון לפנימיות האדם ומה חכמת הקבלה מייעצת למי שמכור לשוקולד ושתייה? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון כלכלת המזון, חלק 1

הפתרון - תוכנית 116 - כלכלת המזון, חלק 1

שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על עולם המזון. כיצד השתנה האוכל שלנו והיחס אליו עם התפתחות הרצון של האדם, מהי גישתה של חכמת הקבלה למזון מהונדס גנטית ולטבעונות ומהו עתידם בחברה מתוקנת?
לצפייה
הפתרון ניאו-ליברליזם

הפתרון - תוכנית 115 - ניאו-ליברליזם

מחקר של קרן המטבע הבינלאומית חשף את חוסר היעילות של מודל הניאו ליברליזם. מה היחס של חכמת הקבלה למסקנות המחקר ולמודל הניאו-ליברלי ומהי תוצאה רצויה של מחקר כלכלי? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון ניאו-פיאודליזם

הפתרון - תוכנית 114 - ניאו-פיאודליזם

לפי הערכת מומחים האנושות תתחלק לשתי שכבות, שכבת בעלי הון ושכבת שאר האוכלוסייה, כשהאחרונה תעבוד עבור הראשונה. כיצד חלוקה זו תקדם את העולם לקראת חזון הדור האחרון? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון ארצות הברית - תמונת מצב, מאי 2016

הפתרון - תוכנית 113 - ארצות הברית - תמונת מצב, מאי 2016

אילו שינויים מתרחשים בארה"ב, האם יש גבול להשפעת הממשל בעיצוב הדעות והשקפת העולם של העם ואיך מכוונים נכון את מכבש ההתפתחות? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן לרגל כנס "קבלה לעם" העולמי בארה"ב
לצפייה
הפתרון המעבר אל המערכת הכלכלית החדשה

הפתרון - תוכנית 112 - המעבר אל המערכת הכלכלית החדשה

שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על התנאים הנדרשים למעבר לכלכלה מתוקנת. מיהם מובילי הדרך, מה יידרש מהם ואיזו פלטפורמה הם יצטרכו להתוות על מנת לאפשר לאנושות לעבור את תקופת המעבר בצורה חלקה?
לצפייה
הפתרון הכנסה אוניברסלית וסוף הקפיטליזם

הפתרון - תוכנית 111 - הכנסה אוניברסלית וסוף הקפיטליזם

הכנסה אוניברסלית היא קצבה ממשלתית נדיבה המיועדת לספק לאדם רמת חיים בסיסית. האם זה יניע את האדם להתאמץ בחייו, מה יוכל להרוויח מכך ולאיזה כיוון זה יפתח אותו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון ניידות חברתית

הפתרון - תוכנית 110 - ניידות חברתית

ניידות חברתית היא היכולת לעבור בסולם המעמד הכלכלי. מה על המדינה לעשות בכדי לאפשר יותר ניידות? ומהי ניידות חברתית בחברה מתוקנת? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה

הפתרון - תוכנית 109 - תוחלת החיים

הקפיטליזם יצר כלכלה שתומכת ומאפשרת הארכת תוחלת החיים. האם בעתיד האנשים יעבדו יותר ואילו שינויים יתרחשו אצל הצעירים, שידעו שהם צפויים לחיות הרבה יותר? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון מס עיזבון ומס ירושה

הפתרון - תוכנית 108 - מס עיזבון ומס ירושה

מס ירושה נחשב צודק מבחינה חברתית. מה אומרת על כך חכמת הקבלה, האם זה משנה למי הירושה עוברת, כיצד מגדירים מס ירושה, מס על מתנות ומס על רווח, ומה ההבדל ביניהם? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון שכר הבכירים והגבלתו

הפתרון - תוכנית 107 - שכר הבכירים והגבלתו

מערכות פיננסיות עושות שימוש רהבתני בכספי הציבור. מהי הסיבה לכך, מה מאפיין מערכות אלו, האם הגבלת השכר בהן מהווה צעד בכיוון הנכון והאם רגולציה תביא לשינוי המיוחל? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון אקטואליה

הפתרון - תוכנית 105 - אקטואליה

הכלכלה העולמית נשלטת על ידי מספר אנשים מצומצם. מהי מטרתם וכיצד הם חווים את חוסר האונים שבכלכלה בשנים האחרונות? ד"ר מיכאל לייטמן מספק נקודת מבט פנימית לקו המנחה את המנהיגים של הכלכלה
לצפייה
הפתרון - תוכנית 104 - החוקיות הכלכלית החדשה, חלק 2

הפתרון - תוכנית 104 - החוקיות הכלכלית החדשה, חלק 2

לנוכח האבטלה הגואה, מדינות מתחילות לחלק הכנסת בסיס לאזרחיהם. האם וכיצד ניתוק הקשר בין העבודה לשכר ישנה את פני הכלכלה ובאיזו דרך הוא יקדם את האנושות לעבר תהליך התיקון? עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 103 - החוקיות הכלכלית החדשה, חלק 1

הפתרון - תוכנית 103 - החוקיות הכלכלית החדשה, חלק 1

בשנים האחרונות מגלים הכלכלנים שהחוקים והנחות היסוד שהם מכירים כבר לא פועלים. האם חוסר האונים של הכלכלנים וההכרה בו הם התקדמות בתהליך לתיקון ומה יהיה הצעד הבא בתהליך? עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 102 - המשוב וההיזון החוזר, חלק 2

הפתרון - תוכנית 102 - המשוב וההיזון החוזר, חלק 2

ד"ר מיכאל לייטמן, בשיחת המשך על המשוב במערכת הרוחנית, מסביר על החוקיות של המערכת, מי יכול לאתר את המשוב שלה, האם כל אדם מסוגל להבין אותו ומדוע חיבור בין אנשים תמיד מביא את האדם לאושר?
לצפייה
הפתרון - תוכנית 101 - המשוב וההיזון החוזר, חלק 1

הפתרון - תוכנית 101 - המשוב וההיזון החוזר, חלק 1

שיחה עם ד"ר מיכאל לייטמן על הקשר ההדדי בין המערכת הרוחנית ופעולות האדם. מהו המשוב המתקבל ממערכת זו, האם האדם מקבל משוב המתייחס לכלל האנשים או רק עבור עצמו וכיצד הוא יכול להשתמש בו ככלי?
לצפייה
הפתרון - תוכנית 100 - זכייה בלוטו

הפתרון - תוכנית 100 - זכייה בלוטו

האם זכייה בלוטו היא ברכה או קללה, מה יכול להכין את האדם לאירוע כזה, כיצד חכמת הקבלה מתייחסת אליו ואילו אזהרות ואיחולים מקובל יכול להעביר אל מי שזכה? שיחה עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון מרוץ הבחירות בארה"ב, 2016

הפתרון - תוכנית 99 - מרוץ הבחירות בארה"ב, 2016

האם אהדה למועמד שמציג רעיונות סוציאליסטים באמריקה הקפיטליסטית, מעידה על התעוררות לשינוי והאם בחירה במועמד מסוים יכולה להוביל להתרחקות או התקרבות ארה"ב לתהליך התיקון. עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון סוגיות כלכליות אקטואליות

הפתרון - תוכנית 98 - סוגיות כלכליות אקטואליות

חברי הצוות הכלכלי בשיחה עם ד"ר מיכאל לייטמן על סוגיות כלכליות ואירועים אקטואליים, מזווית הראייה של חכמת הקבלה. והפעם, על הקריסה של רשת קמעונאות גדולה ועל הרגולציה החדשה בחיסכון הפנסיוני
לצפייה
הפתרון הפנים של הכלכלה החדשה

הפתרון - תוכנית 97 - הפנים של הכלכלה החדשה

מהו התפקיד העיקרי של הכלכלה החדשה בהספקת הצרכים החינוכיים והגשמיים של האדם, מדוע החלק החינוכי גם נקרא "כלכלה" וכיצד עובד עקרון ההדדיות בסיפוק הצרכים השונים? עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון Conscious Capitalism

הפתרון - תוכנית 96 - קפיטליזם קשוב - Conscious Capitalism

הקפיטליזם הקשוב דוגל במסרים הדומים לגישתה הכלכלית של חכמת הקבלה. בשיחה זו מסביר ד"ר מיכאל לייטמן את הדומה והשונה בין שתי הגישות, עם מבט לגישה המתאימה ביותר לעתיד הכלכלי
לצפייה
הפתרון תאגידים

הפתרון - תוכנית 95 - תאגידים

ד"ר מיכאל לייטמן מברר יחד עם הצוות הכלכלי את תופעת העלייה בכוחו של התאגיד והדומיננטיות שלו, האם התפתחות זו תואמת את חוקי הטבע וכיצד תאגידים ואנשים יכולים לחיות יחד בכפיפה אחת ובהרמוניה?
לצפייה
הפתרון - תוכנית 94 - סיכום 2015 והתחזית ל-2016

הפתרון - 94 - סיכום 2015 והתחזית ל-2016

בשנת 2015 התרחשו שינויים רבים ואירועים משמעותיים בעולם. חכמת הקבלה ניבאה את האירועים שהתרחשו בשנים האחרונות. מה היא צופה שיהיה בשנת 2016? עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 93 - אמון והון חברתי

הפתרון - תוכנית 93 - אמון והון חברתי

המציאות היום מתאפיינת בחוסר אמון הפוגע בהון החברתי. מהו הון חברתי לפי חכמת הקבלה, מה הפתרון שהיא מציעה למצב, והאם הון חברתי יכול לבטל את הצורך במנגנוני הרגולציה? שיחה עם ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content