לחיות בערבות הדדית

ספורט, יחס לסביבה וחינוך

המשל אומר “הכישרון השמח ביותר הוא לדעת איך לשחק”

אדם שעוסק בספורט כדרך חיים, כתחביב או כמקצוע, צריך ללמוד איך לסדר את העיסוק שלו ביחסים עם הסביבה, משפחה, חברים, עבודה ועוד. יתרה מזאת, היחס שלו לחיים הופך להיות דומה כמו היחס לספורט. איכות האימון או המשחק תלויים בקשרים הנכונים בין כל מרכיבי האימון, כמו שאיכות החיים תלויה בקשרים וביחסים הנכונים בין כל מרכיבי הסביבה. יוצא שספורט, יחסים וחיבור לסביבה אלה גורמים חשובים במידה שווה.
לא פשוט לעשות זאת בצורה נכונה, אדם עובר תהליך לאורך כל החיים שכלול מעליות וירידות, הצלחות וכישלונות שמכוונים אותו להשגת המטרות שהציב לעצמו, או שהציבו בשבילו. למעשה מעבירים אותנו תהליך של אימון.

אימון-תהליך הגורם לשינוי בהתנהגות בהתאם למטרות שהצבנו לעצמנו או לאחרים
תנאי מרכזי ביצירת השינוי-סביבה מתאימה
אפשר לראות את הספורט כמו בחיים כמשחק שבו יש שני מרכיבים עיקריים:
1. חוקים
2. משתתפים

עלינו לקבוע מתחילה את מטרת האימון או המשחק. להגדיר את המשמעות שלשמה משחקים.
המשמעות יכולה להיות ניצחון ורווח או חיבור-חיזוק הקשר בין השחקנים.
המטרה המרכזית או מטרת העל תגדיר את כל התהליך החינוכי, האמצעים והיעדים בדרך להשגת המטרה. אופני הקשר שמתהווים בדרך בין החינוך, “הספורט והסביבה יקבעו את התהליך.

במסכת אבות נאמר: ” איזהו חכם, הלומד מכל אדם״. אם למשל, מטרתנו היא להשיג חכמה, עלינו להגדיר קודם כל מהי חכמה ולאחר מכן על פי ההגדרה נבדוק ונסכם מהם השלבים, הכלים והאמצעים להשיג מטרה זו. אפשר למצב את הקשר בין שלושת המרכיבים הללו באופן הבא: הספורט הוא כלי למימוש עצמי ובניית סביבה חינוכית, כאשר מטרת החינוך היא לבנות אדם.

“מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות- במחשבה ובמעשה- ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית”
(אלברט איינשטיין)

הביטוי המעשי בקבוצת ספורט צריך להיות תיאום טוב יותר בין קבוצת השחקנים המרכיבים קבוצה. זאת אומרת שקבוצה המתבססת על בניית קשר נכון ומאוזן בין השחקנים, תשיג תוצאות טובות יותר ותהיה מסוגלת להתגבר על קשיים מהר יותר וביעילות רבה יותר באופן שיקדם את הקבוצה.

טיב יחסים בין חברי קבוצה המבוסס על חוקי הטבע שנמצא באיזון והרמוניה הוא המפתח להצלחה של קבוצה לאורך זמן.

קשרים נכונים בקבוצה מיושמים בהיבטים הבאים:

  1. על כל שחקן לדעת את מקומו ולהסכים לכך
  2. המטרה העיקרית היא הקבוצה ולא השחקן הבודד, יהיה מוכשר ככל שיהיה
  3. כולם שווים בקבוצה בתרומה היחסית של כל אחד
  4. כל שחקן הוא מנהיג בהתאם לתפקידו בקבוצה
  5. עושים מאמץ להפוך כל משבר או חוסר הצלחה לעליה והתקדמות

על פי גישה חינוכית זו, העקרונות המעשיים והמנחים בתהליך האימון מצריכים להגדיר כל פעם מחדש מהי הצלחה ולקבוע מטרה שהיא ברורה לכולם ומוסכמת על כולם.