Author - אלכס קפלן

גברים-נשים

סרטים במציאות

לפני כמה ימים ראיתי סרט. לא זוכר את שמו. בסרט הזה מתוארים גבר לאשה שמסכמים ביניהם לקיים יחסים אפלטוניים פשוטים וברורים ללא התחייבות כלשהי. בהדרגה...

סיפורים מהחיים

״כל מה שרציתי – קיבלתי״

כשהייתי ילד לא היה חסר לי כלום. רציתי מחשב-קיבלתי רציתי פלאפון חדש-קיבלתי בבית לא חייבו אותי בכלום, לסדר את החדר? להחזיר את הנעליים למקום? לפנות את...