Author - סמיון וינוקור

כללי סיפורים מהחיים

האהבה תנצח

הם היו בדרך להרוג אותי בתחנת רכבת “קוזאק לופאן”. זו תחנה ירוקה כזו בגבול של רוסיה ואוקראינה. נסענו ברכבת, אני והאהבה הראשונה שלי. זה היה...

כללי סיפורים מהחיים

אחמד וטרקובסקי

לימדתי אז בשני בתי ספר לקולנוע. אחד מהם היה בירושלים, למדו בו חבר׳ה דתיים. השני היה ממוקם בדרום הארץ. בו למד נוער חילוני. בירושלים היה לי תלמיד...

סיפורים מהחיים סיפורים קצרים

תפילה

לואיס הגיע מארגנטינה. אני מרוסיה. שנינו אנשי קולנוע. התחברנו. הוא מהראשונים, שהתחילו לצלם סדרות בישראל. אני הלכתי בכיוון של סרטים דוקומנטריים...

סיפורים מהחיים

היו לו את כל הנתונים

אני מלמד באקדמיה לקולנוע. חמישים סטודנטים לומדים בכיתתי. גברים ונשים, בגילאי עשרים וארבע ועד ארבעים, כבר לא ילדים. אני שואל: – מה אתם רוצים...