Author - יהודית זהר

הרהורים כללי סיפורים קצרים

שלום כתה א’

יש הרבה מעברים בחיים. גן, בית ספר, תיכון, אוניברסיטה ועוד. אבל המעבר הקשה בחיים, שיותר דומה ללידה- למעבר חד מהרחם החמים והמפנק בבת אחת לעולם תובעני...

הרהורים

חזרה הביתה

ח.ב.ר, שורש של מה?! כשאני אומרת על מישהו שהוא ”חבר”, למה בעצם אני מתכוונת? מילה כל כך נפוצה כמעט כמו ”את” או ”ו”...

הרהורים

מסע הרפתקאות לעולם נסתר

בשנת 2018 היה לי מפגש מרתק, מסע הרפתקאות שאסור לספר, שחל עליו איסור וטאבו המון שנים, שנקשרו אליו סיפורים קשים על אלו שהתפתו להיכנס אליו. זהו מסע מרתק...