נפש האדם

ריק לך?

ריק לך? לא רק לך.
אנחנו רצים אחרי תענוג,
ואיך שתופסים הוא מתפוגג.

ריק לך? לא רק לך.
80 שנה רצים,
ומרוב ייאוש מתים.

ריק לך? לא רק לך.
הרצון לקבל תענוג לעצמי
יותר כבר לא מתמלא.

צריך לתת לו תענוג אחר
כזה שממנו יתמלא.
איזה?
כנסו ללינק והוא שלכם.