חגים ומועדים

אחים

ישבנו, חברתי ואני,
בבית קפה.
חברתי הראתה לי תמונות בנייד, מה”מסע” של ביתה לפולין.
אחת התמונות, הרעישה את ליבי! השתתקתי. אך היא הרגישה.
” מה קרה? את בסדר?״ שאלה חברתי.
על מסך הנייד, נראה הסמל שניתן למסיימי ה”מסע” לפולין, ועליו היה רשום המשפט: “את אחי אני מבקש”.
.נזכרתי מי אמר זאת לראשונה
היה זה יוסף, שהלך לחפש את אחיו, שהתנכלו לו, ולמרות זאת חיפש אחריהם,
הוא היה כמהה לאהבה הזו של אחיו.

חלף בי גם הרהור,
ש-6 מיליון האחים שלנו שמתו בשואה
אם היו יכולים, אולי היו צועקים לנו:
״את אחי אני מבקש” כאומרים לנו:
“אתם כאן, שחיים היום בארץ ישראל, תבקשו את אחיכם, תתיחסו אליהם כאחים”.
זו אולי צוואתם האילמת.

אנחנו, החיים כאן היום,
בואו “נבקש את אחינו.”
בואו נתחיל במשהו
אפילו קטן להתחיל להתנהג כאחים.