הרהורים לחיות בערבות הדדית

להתחבר לטוב

נגמר המדע נגמר הספורט נגמרו הפטנטים, נגמרו הסמים, נגמר חלל. מה עוד ימצאו במאדים? רק בזבוז כסף.
אין לאנושות משהו בשבילה, משהו שיחייב אותם להתקיים, אפילו ילדים כבר לא גורמים נחת, לא רוצים שום דבר!
כמו גחלת שעומדת להכבות,
ורק מעט ניצוצות נשארו בה, הבהובים אחרונים.

לא חשוב מה כולם אומרים,
חשוב לאן רוצים להגיע.
ֿ
אבל מה עושים בשביל זה, מה יש לדור הזה?
התשובה היא שונה ממה שנהוג לחשוב
אין שום סיכוי לסדר את החיים, אם נשארים רק ברצונות של קבלה לעצמנו.

צריך לפתח רצון נוסף להשפיע לאחרים.
כזה רצון נוסף חזק, שמתגעגע ליצירת קשרים אנושיים, הדדיים בינינו, שמהם נצא כולנו מורווחים ומנצחים.
2019 הנה אנחנו באים להתחבר לטוב.