אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / בונים יחס לעליון

בונים יחס לעליון

שיעור השמיעה של הקב"ה, תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה; ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה, שהשי"ת שומע אליו ביותר. ומובן מעצמו, שביודע את זה, נמצא מתחזק ביותר בשפיכת לבו, כי אין לך זכות גדולה מזו. אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו; ודומה בערך, למה שאמרו חז"ל: "הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים", כי בתאוותו של השי"ת להאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח וגעגועים גדולים בהאדם לתאוב להשי"ת, כי "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה, עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור השלם וקונה הכול.

(בעל הסולם, איגרת נ"ב)

 

הדחף להתפלל

הדחף להתפלל קיים בנו מתוך הרצון להצליח ולהרגיש טוב. ההכרה שיש כוח עליון, שיש משהו מעלינו שמנהל אותנו, הרגשת התלות במשהו עליון, נמצאת אצל הרבה אנשים בצורה טבעית. לכן הגישה לפנות ישירות לבורא קיימת בצורה טבעית באגו שלנו. כך כולם בונים את היחסים שלהם לכוח העליון, לבורא כביכול.

חכמת הקבלה, לעומת כל יתר השיטות, עומדת נגד כולם כי אין בה פנייה ישירה אישית לבורא, אלא רק דרך קבוצה, מכיוון שהאדם חייב להיות בהשתוות הצורה אל מי שהוא פונה, אחרת הוא לא נכנס עמו במגע, בהרגשה ריאלית, אלא מדמיין לעצמו שנמצא במשהו, אבל למעשה זהו שקר.

25.6.2017

 

ההשתתפות שלנו מלמטה

כל המעשים שלנו מגיעים מלמעלה והכול תלוי בתגובה שלנו מלמטה. בהשתתפות שלנו מלמטה, אנו יכולים לזרז את התפתחותנו. לכן בכל רגע ורגע צריכים להגיד שכל דבר הוא נתון שבא מלמעלה ומתלבש בי ומייצב אותי, ואז השאלה היא, מהי הפעולה שאני עושה חזרה.אי אפשר להגיד שכל הפעולות שלי לא שוות כלום, מכיוון שזה לא נכון, אלא ההיפך, רק בתוספת מאמץ משלי אני משיג את ההתקדמות שלי, כך שהיא תהיה גם יותר מהירה, גם יותר נוחה וגם הכרחית. כי לא יכולה להיות התקדמות למטרת הבריאה, אם לא אסדר את החיסרון לזה מעצמי בכל רגע ורגע.

1.1.2017

 

עבודת האדם שרוצה להידמות לבורא

הלב והמוח שלי תמיד מגיבים על כך שהבורא מטפל בי. ואני, כבהמה, כאדם קטן, או כאדם גדול, נמצא תמיד בתגובה כלשהי, כמערכת המתפעלת מהכניסות בה, ומפיקה תגובה כלשהי. אבל אין אנו מדברים על הפעלות המגיעות מתת ההכרה, אלא אנו מדברים על עבודת האדם שרוצה להידמות לבורא, שמחפש פעולות, הבחנות, מעשים, שעל ידם הוא יכול לממש את זה.

16.12.2017

 

להרים אותו בעינינו

אין אנחנו צריכים לבקש מילוי, מכיוון שלבקש עבור מילוי נקרא חיסרון של בהמה. אלא עלינו לבקש שיהיה לנו חיסרון של "אדם", חיסרון להידמות לבורא, להכיר אותו, להכיר בו, להעריך אותו, "להרים" אותו בעינינו מהדרגה שבה הוא מספק לנו מה שאנחנו רוצים, בהתאם לטבע שלנו. על זה אנחנו כלל לא רוצים לעבוד, אלא אנחנו צריכים להרים אותו בעינינו לדרגת הגדלות שלו, שלא נמדדת לפי הרצון לקבל שלנו, אלא שנמדדת לפי כמה שאנו מסוגלים להרים אותו בעינינו. כלומר התפילה צריכה להיות לא כדי לקבל מהבורא, אלא כדי להעריך אותו, להגדיל אותו עד למצב שאין לו גבול.

8.1.2017

 

מותאם לרצון העליון

האדם נמצא בתפילה אמיתית, בתנאי שמרגיש שלא יכול להשיג שום דבר, אלא רק על ידי בקשה לבורא. בתנאי שמסוגל לקבץ את השאיפות שלו ואת החסרונות שלו בצורה נכונה כדי להציג אותם לבורא, שהם יהיו מותאמים לרצון העליון לענות לו. רק את זה הבורא מצפה שהאדם יבקש. כשהרצונות של שניהם משתווים - בקשת האדם ורצון הבורא שיבקש, כך שיהיה לו מענה מדויק כלפי המצב שלו כדי להעלות אותו למצב יותר גבוה, אז מצד האדם זה נקרא "תפילה".

28.11.2017

 

הבקשה היא באופן התגובה

הבקשה שלי היא באופן התגובה שלי על מה שקורה לי. כיצד אני מגיב? אני מגיב בהודיה, בברכה ממני, שאני מברך את הבורא על כך שעושה לי ועל כך שאני מוכן להצטרף אליו, שאני רוצה להצטרף אליו, שאני מבקש. כל הרגשות האלו יחד. לא חשוב כיצד מתארים זאת במילים, אלא ברגשות. עד כמה שאני מודע לכל מה שהוא עושה לי, ועד כמה שאני מודה לו על כך. עצם הבירור שלי כבר מביא אותי לבקשה.

18.5.2018

 

מבקשים יחד ככוח גדול

כאשר אנחנו מבקשים יחד ככוח גדול, אותו האור שנמצא סביבנו בצורה נוחה מבלי להשפיע עלינו, כאור מקיף, אנו ממשיכים אותו עלינו בכוח הבקשה. ואז הוא משפיע עלינו ועושה בנו שינויים, בונה בנו כלים, הבחנות, רצונות חדשים. מאלה אנו מרכיבים את הכלי הרוחני לגילוי הבורא.

2.11.2017

 

קשור למקור

הכי חשוב הוא להיות כל הזמן בפנייה אל הבורא. מכיוון שאם הבורא הוא הכוח היחיד, האנרגיה היחידה שפועלת וסובבת את הכול, אז אני צריך להיות קשור למקור הזה. אין מקור אנרגיה נוסף במחשבה, בפעולה, במעשה, במה שלא יהיה. אלא הוא המקור, ואני רוצה לעשות את כל הפעולות שלי דרך המקור הזה. אני רוצה שהוא יפעל בי ולא האגו שלי, שגם כך פועל על ידי אותו מקור, אבל ללא ידיעה, ללא הבנה, ללא הכרה וללא קשר.

27.10.2017

 

תפילה זו ביקורת פנימית

האדם צריך לבדוק מה הלב שלו רוצה. עליו לחפש בכל החדרים בתוך הלב מה קיים שם, אולי ישנו משהו נוסף מתוך הלב שהוא רוצה מהבורא, ואולי אז יראה שהלב שלו בכלל ריק, שהוא לא רוצה כלום, ומעדיף שהבורא יעזוב אותו, שאין לו צורך בו בכלל והוא לא מעוניין שיבוא אליו. כך במשך עשר דקות הוא בודק בכל פינה ופינה בתוך הרצונות שלו, כי "לב" נקרא רצונות. ואז אחרי שהוא אומר שהוא לא מעוניין שהבורא יבוא אליו, ושהוא בכלל מרגיש את עצמו חסר חיים, יחד עם זאת הוא מבין שהוא צריך בכל זאת למלא את כל הלב בנוכחותו, אז שואל את עצמו איך לעשות את זה, וכך כל הזמן. זו ביקורת פנימית, כי תפילה זו ביקורת.

11.1.2017

 

מה אנו רוצים מהפנייה לבורא?

"דבקות" נקרא, שאין אנו רוצים כלום מלבד פנייה לבורא. כי על ידי הפנייה האדם דבוק, מחובר, ולכן לא צריך יותר כלום. ברגע שאין לנו פנייה, אין חיסרון אנו מתנתקים. בדומה לדבר כלשהו שהדביקו לקיר, וכשהדבק מתייבש הוא נופל. כך אנחנו, כל הזמן צריכים לחדש את החיסרון, וחוץ מזה לא רוצים כלום.

5.4.2018

 

מדבר עם הבורא

אנו לומדים שהבריאה כוללת שני דברים, חומר הבריאה שזה הנברא, והאור שמשפיע עליה ומסדר אותה, הבורא. נברא ובורא, מאצילונאצל. הנאצל נמצא בדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, ורצוננו להגיע לדרגת המדבר. "מדבר" הוא זה שמדבר עם הבורא, שיכול למעלה מהטבע שלו שברא בו הבורא, להשיג, לסדר פנייה לבורא שיטפל בו בצורה מיוחדת, להזמין מהבורא כוח מיוחד. הכוחות מגיעים תמיד מלמעלה, בכללותם הם נקראים "אור", וחומר הנברא הוא הרצון, הכלי. ביכולתו של הנברא להוסיף לאותו החיסרון שהבורא מעורר בו, חיסרון מעצמו ומהסביבה שלו. לכן קרתה שבירת הכלים, שבירת הנשמה. ומכיוון שסביב כל אדם, סביב כל חיסרון וחיסרון ישנם הרבה חסרונות, חלקים שבורים, לכן כל חלק יכול לעזור לאחרים ויכול להיעזר באחרים, בכך שמתקרב אליהם, ומקבל מהם התרשמות. בנוסף, על ידי קנאה, תאווה וכבוד שאותם אינו מכבה, למרות חוסר הנעימות, ולא שמרגיש הכי גדול ושאינו זקוק לאף אחד, אלא להיפך, הוא מחפש ביניהם את גדלות הבורא כדי לפנות אליו, ואת הסיבה לפנות אליו. כך הוא מסדר את הפנייה שלו.

28.11.2017

 

עבודת האדם היא לבקש

חשוב לנו להכיר שאין כאן עניין של שבירה, חורבן ותיקון, אלא שכל אלה הם פניות שלנו לבורא. כך אנחנו מכירים אותו יותר ויותר כזה שמבצע את כל הפעולות מהתחלה עד הסוף. הוא מבצע את הכול. לכן זה נקרא עבודת ה' ולא עבודת האדם. עבודת האדם היא לבקש, ועל ידי הבקשה מלמטה למעלה הוא מצרף את עצמו כל הזמן לבורא, עד שנעשה כמוהו. לכן זה לא עניין של בקשה ולא עניין שהבורא מתקן, אלא עניין הקשר, שהאדם למרות האגו שלו, כל הזמן מחדש עם הבורא.

5.4.2018

 

בדרך למצב העתידי

בתוכי ישנה צורה עתידה שאני מאד רוצה להיות בה. יחד עם זאת, מובן לי שהבורא הוא כוח שיכול להביא אותי למצב העתידי הזה, ושהמצב הזה צריך להיות בי. זה נקרא "תפילה". זה נקרא כלי מוכן, רצון לקבל שמכייל את עצמו מלכתחילה למשהו העתידי, ודורש מהכוח שיבצע את הפעולה, כדי שהוא ישיג את המצב שהוא מתאר. הצורה העתידית הזאת נמצא בתוכי, ועם כל המרכיבים שלה והדרך שבה אני מגיע אליה, סך כל זה, נקרא "תפילה". כלומר כלי שעומד לקבל תיקון ומילוי.

4.11.2016

 

הפנייה לבורא מביאה מאור

פנייה נכונה לבורא מאפשרת לנו לראות את החיים בצורה גבוהה יותר, רחבה יותר, מובנת יותר, ולהשתמש נכון עם הרצון לקבל שלנו. האדם פתאום מרגיש שפרעה שמח, כי הפנייה לבורא מביאה לך מאור, והמאור הזה מלמד אותך איך נכון להשתמש ברצון לקבל החדש. אתה מבין בו יותר, מרגיש בו יותר, הוא לא מתכווץ מזה שאתה נותן לו מכות.

18.3.2018

 

הבורא מזמין באדם מאמצים

שינויים נעשים על ידי המאור המחזיר למוטב. ישנו אותו האור, הגדול, הבורא, שמזמין באדם מאמצים, מצב הנקרא "אחור וקדם צרתני". כשהבורא מזמין באדם כל מיני פעולות זה נקרא צורת "אחור". בצורת "קדם", הפנים שלו, הוא קצת מאיר עליו מרחוק, באור שנקרא עדיין "מקיף". כך בחושך ואור, ב"ויהי ערב ויהי בוקר", הוא בונה את הכלים שבאדם. האדם מתחיל להבין שיש כאן בעיה, שהוא צריך להשתנות ולא שהוא צריך לדרוש מהבורא שהבורא יתגלה, שהבורא יתקרב. האמת היא, שאם אנחנו שומעים כל הזמן שהכול מושג ב''כוח התפילה'', זהו רק בכוח התפתחות הרצון שלנו. הפעולה היא שלנו והתפילה היא שלנו, היא נמצאת בנו. לכן "מלכות" נקראת "אני תפילה".

8.2.2018

 

הבורא רק רוצה שנדרוש

לאף אחד אין בעיה בעבודת ה', דבר קל הוא. אלא האדם צריך להבין שלא הוא עושה את העבודה, אלא האור עושה את העבודה. והוא צריך רק לבקש, לדרוש, לקרב את האור שיעשה. בדומה לילד קטן שמושך את אימא ואבא שלו למשהו שהוא רוצה שהם יביאו לו, יקנו לו, או יורידו אליו ממקום גבוה שהוא לא מסוגל להגיע. כך אנחנו, כל דבר שאנחנו רוצים לעלות, להשיג, אנחנו צריכים להביא את הבורא בידו והוא יעשה. זאת עבודת ה', הוא צריך לגדל אותנו, הוא רק רוצה שנדרוש, נבקש, נעריך את העבודה שלו, נכיר בו.

4.11.2016

 

למה לא ביקשת?

הרב ברוך שלום הלוי האשלג היה אומר: "למה לא ביקשת?", תבקש עזרה. אם אתה מבין שזה מאוד חשוב בשבילך, כאילו שאתה מרוויח או מפסיד עכשיו את כל החיים שלך, כי באמת מהות החיים שלך תלויה בזה בלבד, אז למה שלא תבקש?

6.1.2017

 

לפי בקשתך

בזה שאתה מבקש משהו מהבורא, אין זה אומר שהוא צריך את הבקשה הזאת, ושאחרת הוא לא יודע מה לתת או מה לעשות איתך. אלא שאתה לפי בקשתך, שאתה מייצב, מסדר את הכלי, אתה יכול לגלות משהו בו, בתוך הכלי.

5.4.2018

 

החיסרון שעליי לגבש בתוך החברה

כל עוד הבורא מעורר אותי, אינני קשור כל כך לסביבה. כל עוד הוא מעורר אותי, על ידי מכות אפילו, אני לא כל כך קשור לסביבה. כאשר אני רוצה לגשת אליו בעצמי, אני מבין שללא סביבה אין לי שום אפשרות בה אתקרב ואפנה אליו. אני יכול לפנות אליו במקרים בהם הוא מעורר בי צרות, בעיות אבל לפנות מתוך טוב, אינני מסוגל. זהו חיסרון שעליי לגבש בתוך החברה. כדי לפנות אני חייב חיסרון בכל זאת אבל חיסרון מכך שאין לי, חיסרון מזה שאני רוצה לקבל, וגם חיסרון מזה שאני רוצה לתת.

2.3.2018

 

מגלים קשר עם הבורא

הבורא שבר את הקשר, כדי שאבקש שהוא יחדש אותו, שהוא יתקן אותו. הוא שבר את הקשר, כדי שאמצא קשר עימו. הוא שבר את הקשר בינינו, כדי שאבקש ממנו שיחדש את הקשר בינינו. אך הקשר זה לא העניין, לא נשבר שום דבר, זה רק נראה לנו כך. אלא שבזה אנחנו כל הזמן פונים אליו, על פני כל צורות השבירה שהייתה כביכול. כי על ידי זה אנחנו בונים עימו, מגלים עימו כל פעם סוגי קשר מסוימים, עד שבאים לקשר הגמור עימו.

21.1.2018

 

לבקש מהבורא תיקון בתנאים שנתן

העבודה הרוחנית היא פשוטה - הבורא נותן תנאים, ולנו אין מה לעשות, מלבד לבקש ממנו תיקון בתנאים האלו. אם זהו תיקון בעל מנת להשפיע, אז נקרא שאני מבקש תיקון על מישהו, על הקבוצה בדרך כלל. זה נקרא "תפילת רבים". לכן בירור החיסרון לבקשת תיקון זאת העבודה. ואחריה, באה התפילה.

26.4.2018

 

בקשה ודרישה

צריכה להיות גם בקשה מהבורא וגם דרישה. הבקשה נובעת מגלגלתא עיניים והדרישה מאח"פ של הכלי. אך לעת עתה, עבורנו, צריכה להיות גם בקשה וגם דרישה.

4.11.2016

 

תפילה, הודיה וקו אמצעי

ישנם שני מצבים, גילוי החיסרון שזוהי תפילת בקשה, וישנה תפילת הודיה, כשאדם מתפרץ בתודה מכל הלב לבורא. לשני מצבים אלו, תפילה והודיה, יש מקום. לחבר ביניהם ניתן בקו אמצעי, שבא כסיכום המצבים הללו. אחריהם מתעורר שוב שמאל, ימין, אמצע, או במקרה שהאדם מזמין, אז זה ימין, שמאל, אמצע. אבל המצב תמיד נגמר בזה ששניהם מתחברים יחד בזיווג עם הבורא.לכן אין אנחנו קובעים אם לבקש לבכות או לשמוח ולצחוק, לא אני קובע, הכול בהתאם למצבים שאנו מקבלים מלמעלה. רצוי להיות באחד משני המצבים האלו, וכתוצאה מזה מגיעים לקו השלישי.

2.12.2017

 

הבורא קיים מהתפילות שלנו

הבעיה היחידה שיש לנו היא לבקש. עלינו להרגיש, או להתרגל לחשוב שהבורא קיים מהתפילות שלנו, הוא מחכה כל הזמן לבקשה שלנו כדי לפעול עלינו. אבל לסדר את הבקשה בהתאם לכל התנאים האלה, זה לא פשוט. בדומה לזה שבימינו, כשכולנו קשורים לטלפונים או למחשבים, כמה קודים, כניסות אנחנו צריכים לעבור, עד שעובר מסר כלשהו מאדם לאדם, כמו כן כאן.אבל בכל רגע עלינו לדעת, שאין לנו יותר מלבד לבקש - והוא שומע. רק שהבקשה צריכה להיות מדויקת, אחרת לא נקבל, מפני שזה יהיה לרעתנו. הבקשה צריכה להיות לפי הגובה, לפי הדרישה, לפי האופן, לפי המצב. היא צריכה להיות מאוד מאוד מתאימה למה שהבורא רוצה לתת.

6.5.2018

 

לבקש מהבורא כוחות להתקדמות

אנו צריכים לשבח את הבורא, כאילו שכבר נמצאים בדרגה המתוקנת הגבוהה ביותר. למרות שהבורא לא צריך את זה, לשלמות שלו לא ניתן להוסיף שלמות. אלא אנחנו צריכים זאת כדי לתקן את הכלי שלנו, כדי להגיע לאותו המצב.לכן, צריך להפוך את התפילה למצב אחר - לא שמבקשים ממנו, כי אין מה לבקש, אלא לקבל בכל רגע את המצב כאופטימלי להתקדמות. צריך רק לבקש ממנו כוחות להתקדמות, אבל לא להתלונן על המצב הנוכחי, כי הוא מגיע מתוך הבורא, מתוך אהבתו אליך, אהבתו החלוטה. לכן, אם מבקשים לשנות את המצב סימן שבועטים ביחס שלו אלינו. אבל את כוח התיקון מבקשים, דורשים בכל האפשרויות.

16.3.2018

 

החיסרון להידמות לבורא

האדם מתחיל לבקש רוחניות באמת, כשהוא מנקה את עצמו מכל ההבחנות שיקבל. לא סתם יקבל, אלא שההשתוקקות שהוא מתפלל אליה, היא ממלאת אותו ואין הוא זקוק יותר לכלום. זה נקרא שמוכן לשרת את המלך. כי באמת אין מה לתת לבורא, לא חסר לו כלום, כל הכלי הכללי של האין סוף מתגלה לו, שגם הוא כולו שלם ומלא, אז מה קורה עם האדם? האדם רק רוכש על ידי העבודה שלו חיסרון כל הזמן להידמות לבורא ולהיות דבוק בו.

9.10.2017

 

הבורא רוצה לעזור לנו

הבורא רוצה לעזור לנו, כי רק על ידי האור העליון אנחנו יכולים להינצל. האור העליון בורא את הרצון לקבל, האור העליון שובר את הרצון, האור העליון מביא כוונה על מנת להשפיע, האור העליון עושה את הכול. הבעיה היא שאנחנו צריכים להכיר בגדלות האור העליון, גדלות הבורא, שהוא מכין את המטרה ופועל את כל הפעולות האלו. ולכן כל העבודה שלנו היא תפילה, בקשה, העלאת מ"ן. וזה מה שאנחנו צריכים, הכול מושג אך ורק על ידי התפילה.

5.4.2018

 

הפנייה לבורא היא הכלי

הפנייה לבורא נראית לנו כאמצעי לתיקון הכלי, עד שמתוך העבודה שלנו מתחילים להרגיש שהפנייה היא הכלי בעצמו. אם הפניה, החיסרון שמעלים יהיה חיסרון אמיתי, קבוע ומתגבר, בהשתוקקות בלתי פוסקת, אז היא כבר אמיתית ומרגישים אותה כגמר התיקון. כלומר התיקונים הם למעשה העלאת החיסרון, ולא עניית התפילה על החיסרון. לכן אפשר לומר שהעלאת החיסרון לבורא זהו סוף העבודה, מפני שבזה אני מביע את היחס שלי אליו, אמנם שיכול להיות שלא מקבל כלום חזרה. הפנייה בעצמה היא כבר הכול, אני לא זקוק יותר לכלום. אם אני לא נמצא בכלי קבלה לעצמי, אז כל מה שאני רוצה, זה שתהיה לי פנייה אליו בלבד. ואם אני לא שומע כלום בחזרה, ולא מבין, לא מרגיש, לא רואה, אז אדרבה, עוד יותר טוב. יוצא שבנטייה שלי, בכוח ההשפעה הזה, אני מרגיש כמה שאני דומה לו.

5.12.2017

 

כוח התפילה

הכול מושג רק בכוח התפילה, כלומר בפניה לעליון. האדם יכול בעצמו לסדר את כל התנאים כדי לפנות לעליון, ובזה הוא מסיים את העבודה והעליון עובד עליו. לכן כתוב "הלוואי שיתפלל כל היום", כי ההכנה לתפילה, התפילה לפני התפילה, והתפילה עצמה הם אלה שמסדרים לנו את הקשר עם הבורא, כל היתר נעשה מלמעלה. כל אחד צריך לחשוב כיצד הוא מסדר את הדברים שהוא לומד, את הקשר עם החברים, הביטול כלפיהם, גדלות הבורא, החיבור של כל אחד כלפי העשירייה, התכללות כל העשיריות, וכשאנחנו מגיעים לרצון אחד, איך כל אחד ואחד יכול לפנות לבורא כי הוא מבקש עבור האחרים, ובאיזו צורה הבורא, צריך לעזור לו.אנחנו צריכים להיות במחשבה על כך כל הזמן, זה נקרא "עבודת ה'". לברר, להבין, לבקש מהבורא הסבר רגשי, שכלי, אבל כל הזמן לבקש. לא לפחד שמא אנחנו מבקשים משהו לא טוב, לא נכון. אם אנחנו נמשכים דרך החיבור אליו, זה הכיוון הכללי הנכון.

19.3.2017

 

כך אנו מתייחסים לכל החיים שלנו

את כל הבעיות שלנו עלינו להפנות אך ורק לבורא. אין אף אחד בעולם שמקבל התעוררות שלילית או חיובית, מהמחשבה הכי קטנה או הרצון הכי קטן, שלא שייך למטרת הבריאה. מאיפה יבואו התעוררויות נוספות במוחא וליבא? רק על ידי המאור. ולכן עלינו לזכור לא לפנות לעצמנו, לא לחשוב שאנו בעצמנו עכשיו מתגברים, אלא צריכים להחליט שכל היחס לחיים שלנו, כל הסימנים שאנחנו מקבלים בחיים, הם כדי שנפנה לבורא בלבד.

1.12.2017

 

משתתף במה שאני מקבל מלמעלה

כשאנחנו מתחילים את העבודה הרוחנית, אנחנו לא מרגישים קשר עם הבורא, לגמרי אין לנו שום רגש אליו. טענות לפעמים אנחנו תולים בו, תולים בנו. חכמת הקבלה מלמדת אותנו שהכול תלוי בו, שאין לאדם משהו משלו אלא כל מה שיש לו הוא מקבל מלמעלה. ואיך הוא משתתף במה שמקבל? על ידי תפילה, בקשה והודיה. ולכן אנחנו צריכים כאן כמה שיותר מהר לפתח את החוש הפנימי הזה, איך כל הזמן להתקשר לאין עוד מלבדו, לטוב ומיטיב, המסובב את הכול, עושה את הכול, בורא את הכול, ואנחנו יכולים, בגלל שהוא נותן לנו איזה שטח לפעול, להפעיל את עצמנו. אבל ההפעלה שלנו היא רק או בבקשה או בהודיה, בעצם בפנייה לבורא, וגם באותם המקומות, אותן התכונות, אותם היחסים שזה ניתן לנו.

6.9.2018

 

הקשר עם הבורא חשוב יותר

הבורא מגלה קצת יותר אור חכמה ולך חסר כיסוי חסדים. כאשר אור חכמה נוגע ברצון לקבל, הוא ממש שורף, כמו אש, כמו חומצה על בשר. זה מה שקורה, אם אור חכמה בא ללא לבוש חסדים. ואז אתה צועק, "אוי, כואב, לא רוצה". אך בסופו של דבר, מכל ההתעוררויות הללו, אתה מבין שאתה זקוק לכיסוי של חסדים ואם תחשוב על הבורא, זה לא יכאב לך. אתה פשוט צריך להגדיל אותו. מאיפה המכות, למה מכות, בשביל מה, למי? הקשר עם הבורא צריך להיות חשוב לך יותר. זה נקרא "המתקת הדינים". הדינים אינם נעלמים, קו שמאל לא נעלם והוא יהיה גדול יותר. אי אפשר להקטין אותך ולהשאיר אותך כמו זבוב קטן. עליך לגדול, להיות דומה לבורא ולכן המכות יהיו גדולות יותר, איכותיות יותר. תוכל לקבל אותן בהבנה ובשלב מסוים לאחר מכן תוכל לעורר אותן בעצמך. תתחיל לרצות להשפיע לבורא למעלה מכל המכות האלה, למעלה מגילוי החכמה. זאת אומרת, אתה תכין את החסדים שלך לפני שמתגלה אור חכמה ואז אתה כבר תבוא, תעשה זיווג דהכאה ותשפיע לבורא.

2.3.2018

חזרה לראש הדף
Site location tree