אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם / מקורות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מקורות

בעל הסולם, אגרת א ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף כה ר' יהודה לייב אשלג, אגרת א, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת ב ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף ל ר' יהודה לייב אשלג, אגרת ב, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת טז ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף סא ר' יהודה לייב אשלג, אגרת טז, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת יט ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף ע ר' יהודה לייב אשלג, אגרת יט, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת לח ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף צד ר' יהודה לייב אשלג, אגרת לח, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת לט ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף צד ר' יהודה לייב אשלג, אגרת לט, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אגרת נז ‎ ר' יהודה לייב אשלג, פרי חכם: אגרות קודש, בני ברק תשמ"ה, דף קס ר' יהודה לייב אשלג, אגרת נז, כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אהבת ה' ואהבת הבריות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "אהבת ה' ואהבת הבריות", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' פג ר' יהודה לייב אשלג, "אהבת ה' ואהבת הבריות", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, אחור וקדם צרתני ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "אחור וקדם צרתני", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' קא ר' יהודה לייב אשלג, "אחור וקדם צרתני", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, בקורת למרקסיזם ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "בקורת למרקסיזם לאור המציאות החדשה ופתרון לשאלת איחוד האומה על זרמיה", עיתון האומה, בתוך: מיכאל לייטמן, שני המאורות הגדולים, ר"ג: המכון למחקר ע"ש הרב אשלג, 2006, עמ' 83.

בעל הסולם, גוף ונפש ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "גוף ונפש", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' נג ר' יהודה לייב אשלג, "גוף ונפש", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, גילוי טפח וכיסוי טפחיים ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "גילוי טפח וכיסוי טפחיים", מתן תורה, קונטרס א, תל - אביב א' סיון תרצ"ג ר' יהודה לייב אשלג, "גילוי טפח וכיסוי טפחיים", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל סולם, ד' עולמות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "ד' עולמות", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' קמא ר' יהודה לייב אשלג, "ד' עולמות", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", ספר ההקדמות, ירושלים תשל"ו, עמ' קז ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר הזוהר", ספר ההקדמות, ירושלים תשל"ו, עמ' עה ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר הזוהר", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הקדמה לספר "פי חכם" ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר 'פי חכם'", בכתב יד (נמצא במכון למחקר ע"ש הרב אשלג) ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר 'פי חכם'", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", ספר ההקדמות, ירושלים תשל"ו, עמ' רע ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", תלמוד עשר הספריות, ירושלים תשט"ז

בעל הסולם, החומר והצורה שבחכמת הקבלה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "החומר והצורה שבחכמת הקבלה", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' עה ר' יהודה לייב אשלג, "החומר והצורה שבחכמת הקבלה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, הסתר וגילוי פנים של השי"ת ‎ ר' יהודה לייב אשלג, הסתר וגילוי פנים של השי"ת, בכתב יד (נמצא במכון למחקר ע"ש הרב אשלג) ר' יהודה לייב אשלג "הסתר וגילוי פנים של השי"ת", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, השלום בעולם ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "השלום בעולם", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' סג ר' יהודה לייב אשלג, "השלום בעולם", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, זוהר עם פרוש הסולם ‎ ר' יהודה לייב אשלג, זוהר עם פרוש הסולם, ירושלים

בעל הסולם, זוהר חדש עם פרוש הסולם ‎ ר' יהודה לייב אשלג, זוהר חדש עם פרוש הסולם, ירושלים

בעל סולם, חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' קלה ר' יהודה לייב אשלג, "חכמת ישראל בערך חכמת חיצוניים", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, כתבי הדור האחרון ‎ ר' יהודה לייב אשלג, כתבי הדור האחרון, בתוך: מיכאל לייטמן, הדור האחרון, ר"ג: המכון למחקר ע"ש הרב אשלג, תשס"ו, עמ' 297 - 396 ר' יהודה לייב אשלג, כתבי הדור האחרון, בתוך: כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מאמר החרות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מאמר החרות", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' טו ר' יהודה לייב אשלג, "מאמר החרות", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מאמר לסיום הזוהר", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' קמה ר' יהודה לייב אשלג, "מאמר לסיום הזוהר", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מבוא לספר הזוהר ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מבוא לספר הזוהר", ספר ההקדמות, ירושלים תשל"ו, עמ' צה ר' יהודה לייב אשלג, "מבוא לספר הזוהר", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מהות הדת ומטרתה", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' מז ר' יהודה לייב אשלג, "מהות הדת ומטרתה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מהות חכמת הקבלה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מהות חכמת הקבלה", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' סא ר' יהודה לייב אשלג, "מהות חכמת הקבלה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, מצוה אחת ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "מצוה אחת", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' מה ר' יהודה לייב אשלג, "מצוה אחת", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, נבואתו של בעל הסולם ‎ ר' יהודה לייב אשלג, נבואתו של בעל הסולם, שם לכתב יד שניתן על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג (נמצא במכון למחקר ע"ש הרב אשלג) ר' יהודה לייב אשלג "נבואתו של בעל הסולם", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, סגולת זכירה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "סגולת זכירה", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' קיג ר' יהודה לייב אשלג, "סגולת הזכירה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, עת לעשות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "עת לעשות", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' ג ר' יהודה לייב אשלג, "עת לעשות", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "תורת הקבלה ומהותה", פרי חכם: מאמרים, בני ברק תשמ"ה, עמ' קמט ר' יהודה לייב אשלג, "תורת הקבלה ומהותה", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות ‎ ר' יהודה לייב אשלג, תלמוד עשר הספירות, ירושלים תשט"ז

בעל הסולם, שכל הפועל ‎ ר' יהודה לייב אשלג, "שכל הפועל", מתן תורה, ירושלים תשנ"ה, עמ' קסא ר' יהודה לייב אשלג, "שכל הפועל", כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

בעל הסולם, שמעתי ‎ ר' יהודה לייב אשלג, שמעתי, ערך ר' מיכאל לייטמן, בני ברק: בני ברוך, 1998 ר' יהודה לייב אשלג, שמעתי, בתוך: כתבי בעל הסולם (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

הרח"ו, שער הגלגולים ‎ ר' חיים ויטל, שער הגלגולים, ירושלים: קרן הוצאת ספרי רבני בבל, תשל"ב

הרח"ו, ספר עץ חיים ‎ ר' חיים ויטל, "הקדמת מוהרח"ו על שער ההקדמות", ספר עץ חיים, ירושלים: מקור החיים, תש"ן

הרמח"ל, משכני עליון ‎ ר' מ"ח לוצטו, משכני עליון, המהדיר מרדכי שריקי, ירושלים: מכון רמח"ל, תשנ"ג

הרמח"ל, ספר מסילת ישרים ‎ ר' מ"ח לוצטו, ספר מסילת ישרים: כולל עניני מוסר ויראת ה', ווארשה: דפוס ד' שקלאר, תר"ר

זוהר ‎ ספר הזוהר, מהד' מרגליות, ירושלים תש"ל

לייטמן ולאסלו, מגדל בבל ‎ מיכאל לייטמן וארווין לאסלו, מגדל בבל: הקומה האחרונה, ר"ג: המכון למחקר ע"ש הרב אשלג, 2006

ספר מאירת עיניים לשולחן ערוך ‎ ר' יוסף קארו, שולחן ערוך: מטור חשן משפט עם הביאור מאירת עיניים לר' יושע ולק כ"ץ, פראג, שפ"ח.

רבי יצחק עראמה, ספר עקדה ‎ ר' יצחק עראמה, ספר עקדת יצחק, ירושלים: אופסט ישראל - אמריקה, תשכ"א

רבי ישראל כהן, ספר חפץ חיים ‎ ר' ישראל מאיר כהן, ספר חפץ חיים, ירושלים: מרכז הספר, תשמ"ה

רבי נחמן מברסלב, אוצר יראה: ליקוטי עצות מוהר"ן, מהדורא בתרא ‎ ר' נחמן מברסלב, אוצר יראה: ליקוטי עצות מוהר"ן, מהדורא בתרא, ירושלים: חסידי ברסלב, ע"י אריה ב"ר משה דוד, תשכ"ט

רב סעדיה גאון, ספר אמונות ודעות ‎ ר' סעדיה בן יוסף אלפיומי, ספר אמונות ודעות, ירושלים: מקור, תשל"ב

רבי פנחס מקוריץ, ספר אמרי פנחס ‎ ר' פנחס שפירא מקוריץ, ספר אמרי פנחס השלם, בני ברק: יחזקאל שרגא פרנקל, תשס"ג

רבי צדוק הכהן מלובלין, ספר פרי צדיק ‎ ר' צדוק הכהן מלובלין, ספר פרי צדיק, ירושלים: מכון משמחי לב, תשנ"ט

רב"ש, דרגות הסולם ‎ ר' ברוך שלום אשלג, דרגות הסולם, ערך ר' מיכאל לייטמן, בני ברק: בני ברוך, 1996 ר' ברוך שלום אשלג, דרגות הסולם, בתוך: כתבי הרב"ש (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

רב"ש, שלבי הסולם ‎ ר' ברוך שלום אשלג, שלבי הסולם, כרכים: ג', ד', ה', ערך ר' מיכאל לייטמן, בני ברק: בני ברוך, 2000 ר' ברוך שלום אשלג, שלבי הסולם, בתוך: כתבי הרב"ש (עומד להתפרסם על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג)

מקורות אחרים:

בוהר, תיאוריה של האטום ‎

הצהרת טוקיו ‎

וונדט, פסיכולוגיה ‎

לאסלו, הכאוס ‎

פייגל, פוזיטיביזם במאה ה - 20‎

חזרה לראש הדף
Site location tree