אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / מט. יעקב, לאה ורחל

מט. יעקב, לאה ורחל

לאה - עלמא דאתכסיא, רחל - עלמא דאתגליא. רק משה היה יכול ללכת בעלמא דאתכסיא, אבל השאר יכולים ללכת במקום שהחסד מגולה. לכן יעקב עבד בעבור רחל, שהחסדים יהיו מגולים ביסוד - בקו האמצעי שמחזה ולמטה, נה"י, יוסף, המכריע בין נצח להוד.

ויש קו אמצעי למעלה, תפארת, המכריע בין חסד לגבורה.

ועיקר העבודה היא להכניע את הקו שמאל, שרק הקו האמצעי מכניעו, מבטל את הקו שמאל. לכן שמאל רוצה לבטל את הקו אמצעי בתפארת וביסוד, שהם יעקב-יוסף.

ועוד: עולם הבא - בינה, עלמא דאתכסיא, לאה. עולם הזה - מלכות, עלמא דאתגליא. לכן מידתו של יעקב - תפארת, שהוא מחזה ולמעלה - עולם הבא.

אלא הצדיקים רוצים לישב בשלווה גם בעולם הזה, בעלמא דאתגליא, יסוד, מחזה ולמטה, לכן יעקב עבד אצל לבן בשביל רחל, שיהיה חסדים מגולים. כמאמר חז"ל: צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הבא ולא בעולם הזה. שנאמר, "ילכו מחיל אל חיל".

חזרה לראש הדף
Site location tree