אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / מח. יסוד העבודה

מח. יסוד העבודה

היצר הרע עושה שליחות ה', בזה שבא עם שאלותיו לברר יסוד העבודה, מי גורם העבודה: לא לשמה או לשמה.

ואיך האדם עבד עד עכשיו אם כוונתו היתה שקר? - היה עירוב: הנקודה שבלב, אבר מהשכינה, משתוקקת לעבודת ה'. אבל הרצון לקבל (הגוף) נותן להבין, שכדאי לעבוד להשיג תענוגים רוחניים, הגדולים מתענוגים גשמיים.

אבל לא יכול להמשיך בעבודה, כי נגלה שעבודתו שלא לשמה, ומקודם חשב שעובד לשמה. נמצא שהגילוי הזה הוא טובה גדולה, שאם עכשיו יתקן את עצמו, יזכה לדבקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree