אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / סד. בעבודה קשה, בחומר ובלבנים

סד. בעבודה קשה, בחומר ובלבנים

פרעה - הרצון לקבל שבאדם. כשעובדים עימו, מקבלים פיתום ורעמסס (ערים יפות מאוד), בעבודה עבור הרצון לקבל. אבל ה' עשה, שהכל נבלע בארץ, שכל פעם הפסיקו העבדות.

אבל פרעה לא השגיח על זה, יען שהוא בחינת קליפה, שהיה מוצץ השפע של התורה ומעשים טובים שלהם, בלהקשות קושיות שלא יכולים לתרץ, כי עובדים עבור פיתום ורעמסס, ומזה לא נשאר להם כלום, משום שהכל נבלע בארץ.

וכשבא משה להגיד שצריכים לעבוד בלהשפיע, פרעה הפסיק לתת חומר לעבודה, כי ראה שלא יהיה לו עוד שפע לינוק.

חזרה לראש הדף
Site location tree