אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / ר. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה

ר. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה

מצוות שרגיל בהן מהחינוך - נזהר בהן ומחמיר.

מצוות שלא קיבל מהחינוך - קשה לקיים, כי לא רגיל להזהר בהם.

מעשה המצוות - אם קיבל מהחינוך, מרגיש אותן "חמורות", שומר ומקיים בלי סיבה, אלא החינוך הוא הסיבה מספקת.

כוונה - אפשר ללמדו רק כשיגדל, ומפני שלא מקבל בחינוך, אינו מרגיש חשיבות. ורק מי שמרגיש חיסרון לדעת את הסיבה לקיום תורה ומצוות, שהחינוך לא מספק אותו, אז ממשיך בכוונה.

"הוי זהיר במצווה קלה (מלשון קלון ובזיון) כבחמורה" - מי שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אבל מרגיש בזה עבירה, הוא יכול להגיע לשלמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree