אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רמג. הברית אשר ה' כורת עמך היום

רמג. הברית אשר ה' כורת עמך היום

ברית עושים כשהאהבה ביניהם בשלמות, כי מבינים שאהבה יכולה להתהפך לשנאה. לזה באה הברית, שגם עכשיו אפילו שלא מרגישים, יקיימו ביניהם את הידידות כאילו שיש להם גם עכשיו הרגשת אהבה.

בזמן שמרגיש אהבת ה', מבין שכדאי לעזוב אהבות אחרות עבור אהבת ה'. אבל כשלא מרגיש עוד אהבת ה', רוצה לחזור לאהבות אחרות. אז צריך לקיים את הברית, ולהתנהג כמו בהרגשת אהבת ה', אף על פי שעכשיו אין לו שום הרגשה - העבודה צריכה להיות על דרך הכפיה, לשעבד את עצמו לברית שעשה מקודם.

חזרה לראש הדף
Site location tree