אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / שתה מים מהבור שלך

שתה מים מהבור שלך

כב) שתה מים מהבור שלך ונוזלים מתוך בארך. בור, מקום ריקן שאינו נובע מים. ובאר, מים הנובעים. אלא הכל מקום אחד הוא, שרומזים על הנוקבא. המקום, שעניים נאחזים בו. כשאינה מחוברת עם ז"א בעלה, והיא עניה, נקראת בור, שאין לו משלו, אלא מה שמכניסים בו. ומי הוא? הוא אות ד'. והנוקבא בפרודא מז"א נקראת ד'.

כג) כשמזדווגת עם ז"א, היא נעשית באר, שהוא נובע ומתמלא מכל הצדדים, שמתמלא מקו ימין מז"א, ומקו אמצעי מנשמות הצדיקים. וכשהיא בזווג עם ז"א, נקראת אז ה'. שנתמלא מלמעלה ונובע מלמטה. מתמלאת מלמעלה מז"א מסוד נקודת החולם. והיא נובעת מלמטה מנשמת הצדיקים מסוד נקודת השורק.

כד) שתה מים מהבור שלך. זה דוד המלך, שכתוב בו, מי ישקני מים מבור בית לחם. ונוזלים, זה אברהם. מתוך, זה יעקב, שהוא באמצע. ומתוך פירושו מאמצע. בארך, זה יצחק, שנקרא באר מים חיים. הרי נמצא בכתוב הזה מרכבה הקדושה מהאבות, ודוד המלך מתחבר עמהם.

כה) תשוקת הנוקבא אל הדכר אינה אלא כשהוא מכניס בה רוח, והיא מורה מיין נוקבין לקראת מיין דכורין העליונים. כך כנסת ישראל, המלכות, אינה מעוררת חשקה אל הקב"ה, אלא ע"י רוחות הצדיקים, הנכנסים בתוכה בסוד מ"ן. ואז מים נובעים מתוכה, שהם אורות חסדים מבחינת נקודת החירק, המאירים בה מכח נשמות הצדיקים. לקראת המים של הדכר, שהם האורות דקו ימין, עם מוחין דנקודת החולם, ובחינתה עצמה שהיא נקודת השורק.
וכל ג' בחינות חלם, שורק, חירק, הללו, נעשה תשוקה אחת ואגודה אחת וקשר אחד. וזהו רצון כל, וזהו הטיול שהקב"ה מטייל עם הצדיקים בגן עדן. וחושב ה' בחינות, הנעשים מג' הבחינות, חלם שורק חירק, והם ה' בחינות מוחין הנקראים נרנח"י. תשוקה, אור נפש. אגודה, אור הרוח. קשר, אור הנשמה. רצון הכל, אור החיה. טיול, שמטייל הקב"ה עם נשמות הצדיקים, היא אור היחידה.

כו) כל אלו התולדות של ג"ע, שהיא הנוקבא דז"א, המלבשת לאמא עלאה, שנקראת אז ג"ע. ותולדות שלה הם הנשמות, אינם יוצאים מהצדיק, יסוד דז"א, אלא כשהוא נכנס בהתבה, הנוקבא, בחיבור אחד, וכל התולדות שמקבלת מהצדיק. גנוזים בה זמן מסוים, ואח"כ נולדים ויוצאים ממנה. אף כאן, נח איש צדיק, לא הוציא תולדות לפרות בעולם, אלא עד שנכנס לתבה, והכל נתקבץ בתוכה, והיו גנוזים בתוכה זמן מסוים, ואח"כ יצאו ממנה, לפרות בעולם ולהתקיים בארץ. ואלמלא שיצאו מתוך התבה, לא היו מתקיימים בעולם.

כז) והכל נעשה כעין של מעלה. מתוך התבה, הנוקבא, יצאו למעלה. ומתוך תבת נח יצאו למטה. ועתה נתקיים העולם ולא מקודם לכן. משום זה כתוב, ונוזלים מתוך בארך. וכתוב, ויולד נח שלשה בנים. פירוש, ונוזלים מתוך בארך, עומד על זווג צדיק ותבה העליונים, הבא בג' קוים, אברהם יצחק יעקב. ונוזלים, זה אברהם, מתוך, זה יעקב, בארך, זה יצחק. וגם כאן, בנח ותבה, ויולד נח שלשה בנים, שגם הם ג' קוים: שם, קו ימין, חם, קו שמאל, יפת, קו אמצעי. כי נח ותבה למטה דומים לגמרי לצדיק ותבה שלמעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree