אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / ויקרא את שמו ער

ויקרא את שמו ער

קנ) וירא שם יהודה בת איש כנעני. כנעני פירושו סוחר.
ותהר ותלד בן ויקרא. ג' בנים ליהודה, ונשאר מהם אחד, וזהו שֵׁלָה. שכתוב, וירד יהודה, כי הוליד בנים וקברם, שהוא ירידה גדולה ועונש.

קנא) כתוב בראשון מבניו של יהודה, ויקרא את שמו ער, בלשון זכר, ובשני בנים האחרים כתוב, ותקרא את שמו אונן, ותקרא את שמו שֵׁלָה, בלשון נקבה.

קנב) וירד יהודה מאת אחיו. כי הלבנה, הנוקבא, נתכסתה וירדה ממדרגה הישרה לתוך מדרגה אחרת, שהנחש נתחבר בה. כמ"ש, ויט ער איש עדלמי ושמו חירה, שפירש עצמו מאחיו בית ישראל, שהם הקדושה, ונתחבר באיש נכרי, שלא מבית ישראל, שהנחש דבוק בו, שלא פסקה הזוהמה שלו מן הנכרים.

קנג) ותהר ותלד בן, ויקרא את שמו עֵר. והוא רע, אשר עֵר ורע אותיותיהם שוות. כי בא מצד היצר הרע.
ומשום זה כתוב ויקרא את שמו, ולא כתוב ויקרא שמו. ביעקב כתוב ויקרא שמו, כי הקב"ה קרא אותו יעקב. וכאן כתוב את שמו, לרבות מדרגה אחרת של זוהמת הטומאה שנולד.

קנד) ואחר כך גם בבן השני לא נמתק המקום לחזור לקדושה. עד שבא שִלה, שהיה עיקר כולם. כמ"ש, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'. כתוב, רע, וכתוב, שם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. פירושו, השחתת זרע. אף כאן פירושו, ששפך דמים, ששפך זרע על הארץ. ומשום זה, וימיתהו ה'. מה כתוב אחריו, ויאמר יהודה לאונָן.

חזרה לראש הדף
Site location tree