אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / סדר התיקון

סדר התיקון

מתחילה היו המחשבות עושות פעולות בכח, ואותם הפעולות הטביעו בכח בבריאה, והמה כל המציאות שבבריאה הזאת, כמו האש, המים, הארץ וכל צבאיה וכו', ואז התעלמו המחשבות, ויצאו כחות הבריאה מכח אל הפועל, וזה עניין בי"ע בכל שליטתם, ובבא התיקון, התגלו אותם המחשבות מחדש על אותם הפעולות שהתגלו גם כן כמותם בסוד, (ישעיה מ כו) " וראו מי ברא אלה". ואז, (פסחים נ., ב"ב יז:) "עולם הפוך ראיתי" וכו'. וזה עניין עילת העילות לא נחית יחודיה עליו עד דיהבין ליה ב"ז,  (תהלים יט י) "כי משפטי ה' אמת צדקו יחדו".

ועניין התעלמות מחשבותיו, והגלותם במשך זמן משוער, הוא כדי לתת לפעולות שהתחדשו מהכח במחשבות, שיהיו פועלים  מה שבחוקם לפעול, דהיינו, כח האש וכח המים וכו', ולאחר זה, כשמתגלים גם כח "מי ברא אלה", נמצא שכל הבריאה הנוכחית מושפעת בגאון ותפארה, ואם לא נתעלמו הספירות מתחילה, לא היתה יוצאת כל הבריאה אל הפועל, והיו נשארים רק בכח.

חזרה לראש הדף
Site location tree