אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / אליהו ואלישע

אליהו ואלישע

כתוב, (מלכים ב ב ט) "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי", פירוש, כי זה הבנתו למסירה מיד ליד, על כן שאל אותו שיבחר לו מה שירצה, כי עתה העת למלאות כל חפצו עד כמה שיעורר ויבחר לו, ואלישע השיב שרוצה 'פי שנים', באותו רוח הוי' שנוססה בו, ועל זה השיב לו אליהו שכן יהיה, רק בתנאי שיראה בחינת לקיחת רבו הימנו, שזה ימשיך לו פי שנים, כוחו וכח רבו, כי ראיית הלקיחה היא ממש השארת רבו בו לעולמית, וגם כחו ביחוד עצום, אבל שמע לעצת הנביאים, שעוררו אותו להקשות, והטילו ספק בלקיחתו הימנו, והגם שלא היו נביאי שקר, אבל נביאי אמת גם לא היו, כי לא ידעו מלקיחתו וגרמו ספק, וכן לא יעשה, והבן. ואחר כך לא בקש עוד אותו, והבן.

חזרה לראש הדף
Site location tree