אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / ענין פרס

ענין פרס

"אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס" (אבות פ"א מ"ג, ע"ז יט.). פירוש בת"ז חדש, דהוא שלש אחרונות בשמונה עשרה, דבה אתקריאת קבלה, דעבד מקבל פרס מרבו והולך לו. נראה הפירוש, שאל ידמה בנפשו כמי שנתקבל צלותיה, אלא כמי שלא קבל עדיין, ולכן יתאמץ ויחזור ויתכלל מיד.

עוד נראה דפרס, בחינת שבירה שקדמה לעולם, דהיינו העלאת ני"ק, וכל הקבלות ע"י. וזה שמזהיר שהעבדות תהיה, להשיג ולקבל בלי בחינת פרס, אלא בבחינה לאחר גמר התיקון, וזה סוד, (תענית כא:, במ"ר כ יז) "מנה בן מנה, ומנה בן פרס". דקודם הגמר הכל מנה בן פרס.

עוד נראה, דפרס פירושו, מה שנשאר, שלא נתקלקל, דהיינו, בחינת שמיעה. ועל זה מזהיר, שהעבדות יהיה להשיג דוקא בבחינת ראיה, וזה סוד, (ב"ב קלא., סנהדרין ו:) "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות".

חזרה לראש הדף
Site location tree