אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / תולדות גשמיים ותולדות רוחניים

תולדות גשמיים ותולדות רוחניים

יש לשים לב בסוד התכלית המפורש במקוה, שאין חיים גשמיים אחריה, בשום פנים שבעולם. (בטרם שהרגיש החסרון אהי' שבראש המקו"ה) אלא להוליד בנים ויהיו צאצאי מעיו כמותו, כי כן דרך ברואי הגשמיות, שמתחילה צריכים בעצמם גידול ועבודה לבוא אל השלימות, ואחר כך צריכים גידול ועבודה בשביל העמדת תולדות. והחשוכי בנים ר"ל נקראים ערירים, שזה אותיות מפורשות לכל השלם שמת בלי תולדות נקרא שלא השלים כוונת הבורא יתברך, אלא שיש בזה שתי מדרגות, א', קיום המין בצמצום על כל פנים. ומדרגה ב', ריבוי תולדות ע"ד, (ברכות נא., זהר פנחס הסולם אות תרכו) "מעטרהו בתלמידים", אבל ברוחניות אין גבול, ועל כן יש לו להוליד כל בני דורו ממש. וד"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree