אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / פגימת עינים

פגימת עינים

ענין פגימת עינים, פירוש, כי לא יצויר בגשמיים, רואה ואינו נראה, אבל בהשי"ת בודאי יצויר כן, כי הראיות לא יזדווגו ביחד, כי הגשם לא ידמה לעיני רוחני בשום פנים. לכן חביבים ישראל, שהקב"ה קרוב עליהם, ומשגיח עליהם בעינא פקיחא. באופן שהמה בעצמם ישיגו בחינת הרואה עד כמה שאפשר להם. דהיינו, שפוקח עיני התחתון ומראהו שלא זז ממנו כרגע, ושברא הכל על פי הנהגתו, ונושקו ומחבבו ומענגו בכל מיני תענוגים שבעולם, עד שהתחתון רואה אותו ממש. וזה סוד, ראיה דיצירה, והבן בסוד הוי'.

חזרה לראש הדף
Site location tree